Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

7.2 A műanyag újrahasznosítás lehetősége, feltételei

7.2 A műanyag újrahasznosítás lehetősége, feltételei

A műanyagok újrahasznosításának lehetőségei három fő csoportba oszthatók (109. ábra):

  • természetes lebomlás,

  • mesterséges lebontás,

  • regenerálás.

109. ábra. A műanyaghulladékok újrahasznosításának lehetőségei

A műanyag hulladékok újrahasznosításának leghosszabb útja, ha a természetes lebomlás révén keletkező anyagok növényi tápanyagként, mint mezőgazdasági eredetű műanyag alapanyagok (pl. cellulóz) nyersanyaga jelenik meg. Az ilyen jellegű kutatások két csoportra oszthatók:

  • az egyik a fizikai-kémiai hatásra (napfény) lebomló,

  • a másik a mikrobiológiai úton (talajban) lebontható műanyagok előállítására törekszik.

A műanyag hulladékok újrahasznosítása mesterséges lebontással – az előbbi megoldásokkal szemben – már jelentős gazdasági előnyöket nyújt a hulladékok értékesítésének. A lebontás gyűjtőfogalmába az oldás, a depolimerizálás és a termikus krakkolás vagy más szóval pirolízis sorolható.

Az oldás jól ismert eljárás, azonban a műanyaghulladékok viszonylag szűkebb körére korlátozódik. Általában a cellulóz-származékok, a metakrilátok hulladékának feldolgozásában. alkalmazzák.

A műanyag hulladékok depolimerizálásakor az összetett anyagot (polimert) tulajdonképpena különböző vegyi folyamatok eredményeként alapanyagokra, ún. monomerekre bontják. Elsősorban poliamidok, metil-metakrilátok, polisztirolok lebontására alkalmazott vegyipari eljárás.

A harmadik újrahasznosítási csoportba sorolhatók a műanyag hulladékok regenerálási eljárásai (darabolás, őrlés, mosás, újrahasznosításra alkalmas anyag-előállítás).

A műanyagok újrahasznosítására ma már többféle eljárást alkalmaznak. (110. ábra) Ahhoz, hogy a mechanikai hasznosítási mód gazdaságos legyen több feltétel¬nek is teljesülnie kell. Például szükséges a műanyag-hulladék szelektív gyűjtése, valamint az, hogy a begyűjtött műanyagok 30-40 g/db-nál súlyosab¬bak legyenek, ellenkező esetben annyi a hozzájuk tapadt szennyezés, hogy a begyűjtés és tisztítás nem lenne gazdaságos. Előnye ennek a feldolgozási módnak, hogy így alig keletkezik hulladék.

A kémiai eljárással kis molekulájú vegyületté bontják le a polimert, majd a bomlástermékekből újra polimert gyártanak, vagy más vegyi folyamatokban használják fel őket (pl.olajfinomításban a kőolajszármazékokkal együtt vegyipari alapanyagot készítenek).

Tulajdonképpen mind a mechanikai, mind a kémiai feldolgozás csak egy ideiglenes megoldást jelent, hiszen az így előállított termékekből később újra hulladék lesz, amely ismét a környezetet fogja szennyezni.

A műanyag hulladékokból égetés útján történő energianyerés sokat vitatott téma. A műanyag-hulladékok nagy fűtőértékűek, a poliolefineké (43, 3 MJ/kg) majdnem annyi, mint a fűtőolajé (44 MJ/kg) és nagyobb, mint a jó minőségű széné (29 MJ/kg). A nedves hulladékok égetését (pl. kommunális hulladék) a műanyagok bizonyos részarányú jelenléte kifejezetten elősegíti, fölöslegessé téve a tüzelőolaj hozzáadását. A korszerű, környezetvédelmi feltételeknek is maradéktalanul megfelelő égető berendezések előállítása és telepítése azonban jelentős tőkebefektetést igényel. Ha ezek az égetők nem megfelelően működnek, akkor az égetés a légkör szennyezésével veszélyt jelent a környezetre. A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel szétszóródó nehézfémek: kadmium, cink, nikkel, ólom stb. az égető finom pernyéjével, porával leülepszik a talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe. A dioxin 0, 01 milliomod grammjának belégzése már tüdő és keringési rendel¬lenességet okoz, de károsítja az immun¬rendszert és a hormonháztartást is.

110. ábra. Műanyagok újrahasznosításának módszerei

Az égetésen kívül a hulladék újrahasznosítása során is szennyeződik a légkör SO2, C02 és N-származékok révén. A hulladék átmosása és feldolgozása során keletkezett szennyvíz jelentős mértékben veszélyeztetheti felszíni és felszín alatti vizeinket, az ivóvíz készletet, de végső soron az egész élővilágot.

Videó:

Hulladékból éreték

Regranulátum