Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

7.3 Műanyag hulladékok azonosítása, osztályozása

7.3 Műanyag hulladékok azonosítása, osztályozása

Az előzőekből világosan kitűnik, hogy a műanyag-hulladékok újrahasznosítása több olyan gazdasági és környezetvédelmi problémát vet fel, amelyeknek megoldása és megnyugtató kiküszöbölése nem egyszerű feladat.

Ezért mindenképpen figyelemre méltó törekvés az, hogy egyre többször kísérleteznek olyan műanyagok kifejlesztésével, gyártá¬sával, amelyek a műanyaghoz (PE, PP, PET) hozzákevert (biológiailag hozzáfér¬hető anyagok) keményítő, cellulóz adalék következtében mikrobiálisan bont-hatók, biológiailag degradálhatók. Így az ezekből készült termékek csak rövid ideig terhelik a környezetet. Lebomlásuk során anyagaik visszakerülnek a természetes anyagkörforgalomba.

A vegyes műanyaghulladékok (PE, PS, PVC) esetén az osztályozás, típusazonosítás okozza a legtöbb problémát. A műanyagok típus szerinti osztályozása történhet fajsúly, villamos tulajdonságok alapján. A fajsúly szerinti osztályozás megvalósítható szárazon levegőáram segítségével vagy nedvesen víz, illetve megfelelő sűrűségű folyadék segítségével. A granulált műanyag-mint másodnyersanyag – a hagyományos műanyag feldolgozási eljárásokkal (fröccsöntés, extrudálás, sajtolás) késztermékké dolgozható fel (padlóburkoló, kábeldob, építőelem stb.).

A vegyes műanyag hulladékok szétválogatását nagyban segíti a szabványos jelölés alkalmazása. Kezdetben az egymást követő nyilakból készült háromszöget, azon belül hét számot alkalmaztak megkülönböztetésre (111.ábra)

111. ábra. Hagyományos jelölőrendszer

A jelenleg érvényes nemzetközi szabvány sem a háromszöget, sem az SAE négyszögben elhelyezett rövidítését nem fogadja el, hanem a „nagyobb” – „kisebb” jel között elhelyezett rövidítést alkalmazzák például a következők szerint (akrilnitril-butadién-sztirol esetén)

>ABS<

A rendszer további előnye, hogy polimer keverékek és ötvözők nemzetközi rendszerét használja, ahol a polimer komponensek rövidítése plusz (+) jellel van elválasztva

>ABS + PC<

Töltő és erősítő anyagot tartalmazó anyagnál zárójelet alkalmaznak. Pl. a poliamid 66, 25 % üvegszállal és 15 % ásványi por tartalommal:

>PA 66-(GF25 + MD 15) <

Azokat a termékeket, melyek két, vagy több komponenst tartalmaznak és amelyek közül egyesek közvetlenül nem látszanak, úgy jelölik, hogy először a látható anyagot azonosítják, majd ezt követi a többi komponens egymástól vesszővel elválasztva. A fő komponenst aláhúzással emelik ki. Pl.: egy három komponenses termék, ahol látható egy vékony polivinil-clorid bevonat ABS betéttel ellátott poliuretánon, a fő tömeget az ABS képviseli:

PVC, PUR, ABS

Újabban a válogatási rendszerek hatékonyságának növekedésével, lehetőség van vegyes műanyag hulladék hatékony szétválogatására, melyre a 112. ábra mutat egy szokásos technológiai folyamatot.

A válogatás részben kézi munkaerő, másrészt különféle egyéb osztályozók (mosó, centrifuga, légosztályozó, flotálás és elektrosztatikus osztályozó) igénybevételével történik.

112. ábra. Vegyes műanyag hulladék válogatási rendszer (HDPE és PETE)

Az egyik jó hatásfokkal alkalmazott osztályozó berendezésre mutat példát a 113. ábra, ahol térfogatsúly alapján történő ú.n. úsztatásos osztályozás elvének a bemutatása történik, a 114. ábrán pedig ennek a technológiai folyamatát láthatjuk.

113. ábra.

114. ábra. PET és PVC szétválasztása