Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

7.5 A műanyag újrahasznosítás minőségi kérdései

7.5 A műanyag újrahasznosítás minőségi kérdései

A kevert (vegyes) hulladékok feldolgozása során a kapott termékek gyenge minősége miatt szükségessé vált a kevert műanyag hulladékok petrolkémiai nyersanyaggá történő átalakítása. Az eljárás előnye, hogy a műanyagok mindegyike feldolgozható ezzel a módszerrel, és az így kapott anyagból valóban új műanyag állítható elő. Az eljárás vagy magas hőmérsékleten és nyomáson történő hidrogénezéssel, vagy inert atmoszférában légköri nyomáson történő pirolizissel (120. ábra) történhet, melynek során a műanyagok termikusan lebomlanak.

120. ábra. Vegyes hulladékok petrolkémiai anyaggá alakítása pirolizisel

A következő 16. táblázatban látható az eljárás eredményeként különféle műanyagokból kapható termékösszetétel.

16. táblázat. Különféle műanyagok pirolizis termékei

A táblázat adataihoz megjegyezzük, hogy a pirolizis hőmérséklet növelésével csökken a viaszfrakció értéke, a gyors pirolizist okozó magasabb hőmérséklet miatt nagyobb mennyiségű gáz keletkezik a polimer molekulák bomlása miatt.

Az autóiparban és az elektromos és elektronikai (E+E) iparban alkalmazott hőre lágyuló műanyagok újrahasznosítása kapcsán vizsgált tulajdonságok értékét kedvezően befolyásolja, hogy az egynemű hulladékforrás biztosítása kedvező feltételeket eredményez. Az e téren meghatározó nagy cégek termékeinek tartózkodási ideje a piacon viszonylag rövid, a szétszerelhetőséget kedvezően befolyásoló konstrukció az újrahasznosításnál jelentősen érezteti hatását. Ez a 17. és 18. táblázat és a 121.ábra adataiban jól látható, hangsúlyozva ezzel is a hulladékok megfelelő minőségű szétválasztásának szükségességét.

17. táblázat. A primer alapanyag (Bayblend FR 90) és 25 % reciklátumot tartalmazó (Bayblend R-FR 390) tulajdonságainak összehasonlítása

18. táblázat. Primer polipropilén és autókból visszanyert reciklátum tulajdonságainak összehasonlítása

121. ábra. Primer és reciklátum alapanyagból készült E+E műanyag termékek tulajdonságainak összehasonlítása

Összefoglalóan a műanyag hulladékok újrahasznosítása kapcsán elmondható, hogy magas primer energiatartalma és ugyancsak magas feldolgozási energia tartalma és költsége miatt értékes anyagról van szó, melynek elsősorban alapanyagként való újrahasznosítása a hulladékgyűjtés, kezelés, előkészítés színvonalának további jelentős emelését kívánja. Ebben az esetben a reciklátum tulajdonságai a primer alapanyag tulajdonságainak lényegében megfelelnek, nincs minőségromlás.

Ettől eltérő esetekben fontos, de az eredeti funkciótól távolabb eső területen történő hasznosítás lehet megoldás. Ilyen megoldásokat mutat a 122. és 123. ábra.

122. ábra. Műanyag hulladékok másodlagos hasznosítási lehetőségei

123. ábra.