Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom

 1. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

 2. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára. Kézirat (2001) pp. 49-55.

 3. A helyzet. Alapadatok a magyar kommunális szilárd hulladékokról és azok kezeléséről (az Euroconsult által a PHARE-701/91 sz. project keretében összeállított felmérés lapján). (1995) In.: Hulladék I/1. pp. I-II.

 4. Bándi Gyula - Faragó Tibor - Lakosné Horváth Alojzia (1994): Nemzetközi környezetvédelmi es természetvédelmi egyezmények. KTM Környezetvédelmi Hivatal, Bp. pp.45-46.

 5. Barótfi István (összeáll., 1998): A biomassza energetikai hasznosítása. Energia Gazdálkodási Kézikönyv 9. Energia Központ Kht., Bp. pp. 13-63.

 6. Barótfi István (szerk): Környezettechnika, Mezőgazdasági Kiadó, 2000

 7. Bese Erzsébet - Pólay István (1993): Budapest hulladékgazdálkodása. In.: Környezet es Fejlődés III./10-12. pp.24-32.

 8. Bödecs Barna (2000): Mi lesz a csomagolóeszközök termékdíjának sorsa? In: Kukabuvár VI./4.

 9. Braun, Christian (1992): Hulladék. Arge Umwelterzieherung, Bécs. pp.1-4.

 10. Clancy, Eugene et al. (1998): Az Európai Unió es a környezetvédelem. Fejezetek az Európai Unió környezet politikáiból. Magyar Természetvédők Szövetsége, Bp. pp. 60.

 11. Dr. Faitli József (szerk):Települési szilárd hulladékok összetételének vizsgálata, Tanulmány, Miskolc, 2006

 12. Dr. Vámos György: Papíripari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1980

 13. Energy from Waste Plants, ISWA 1994

 14. Environmental Action Programme. Office for Official Publications of the EC, Luxembourg pp.69- 73.

 15. Fehér gyula: Települési hulladékok eltávolítása és hasznosítása, Műszaki Könyvkiadó, 1977

 16. FKF Zrt: A Magyarországi hulladék összetétel alakulása, vizsgálati tapasztalatok, 2008 Szombathely

 17. Förstner, Ulrich (1993): Környezetvédelmi technika. Springer Hungarica, Bp. pp.289-371.

 18. Hilger Miklós: Cementgyártás, hulladékhasznosítás, Építôanyag 53. évf. 2001. 4. szám

 19. Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsanna (1993): A települési hulladék es kezelése. In.: Környezet es Fejlődés III/10-12. pp.69-73.

 20. Környezetpolitikai vizsgálatok. Magyarország (2000) OECD pp. 30-31, 101-113, 210-211.

 21. Láng István (főszerk., 1993): Környezetvédelmi lexikon I-II. Akadémiai Kiadó, Bp.

 22. Lukács Pál (2001): Gépjárművek újrahasznosítása. In: Átfogó I/1. pp.30-35.

 23. Mohácsi Csilla-Lévai Tibor: Környezettechnika I., Környezetgazdálkodási Intézet, 2001

 24. Munkácsy Béla (1995): Szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon. In.: Hulladék I/1. pp. III-V.

 25. Nagy György: A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás, gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből, Tanulmány,Köztisztasági Egyesülés,2010

 26. Nemzeti környezetvédelmi program 1996. A környezet állapota Magyarországon. KTM, Bp. pp.88-92.

 27. Paul H. King – Rolf Eliassen:Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill Inc.1993

 28. Recovery of Materials and Energy from Waste Tyres, ISWA 1995

 29. Recycling of Paper and Cardboard, ISWA 1996, Edited by P.S. and J. Jerlang

 30. Rohstoff Rundschau: Der Altpapiereinsatz ist noch steigerbar. 1994

 31. Vermes László:Hulladékgazdálkodás, hulladék hasznosítás, Mezőgazda Kiadó, 2005

 32. Wieringa, Keimpe (ed.): Environment in the EU 1995. Report for the Review of the Fifth

Ajánlott internetes anyagok:

Temikus hasznosításhoz, videó

Képek a hulladék témakörben

Műanyag hasznosításhoz

Hasznosítási folyamatok

Diákoknak

Műanyag hasznosítás témához

Aprítók, video

Autó bontás, video

Újrahasznosítás, termékek

Cégek az újrahasznosítás témában

Elektromos kábel ujrahasznosítás, videó

Videok

Termikus hasznosításhoz

Műanyag újrahasznosításhoz, videó

Osztályozók, animáció