Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

2. fejezet - A Föld vízkészlete és a víz körforgása

2. fejezet - A Föld vízkészlete és a víz körforgása

Bevezető

Ennek a tanulási egységnek célja, hogy megismerjük a Föld vízkészletét és a víz körforgását a természetben.

Annak ellenére, hogy Földünk felszínének több mint 2/3-át víz borítja, az édesvíz készlet 3% alatt van.

Az ivóvíz olyan fogyatkozó természeti kincs, hogy a jövő háborúit vélhetően ennek megszerzéséért fogják majd vívni.

A tanulási egység követelményei:

  • ismertetni kell tudni a Föld vízkészletét és annak megoszlását,

  • ismertetni kell tudni a víz körforgását a természetben és

  • jellemezni kell tudni a vízminőségi kategóriákat.

2.1. A Föld vízkészlete

A vízkészlet a tér meghatározott részében, adott időpontban található vízmennyiség (m3). A vízkészlet dinamikus jellemző, amely időben és hely szerint változó.

A Föld felszíne 510 millió km2 és 70,84 % -át borítja víz.

A Földön a víz igen nagy mennyiségben van jelen. Ha egyenletesen volna elosztva, a Föld felszínén mintegy 2700 méter vastag burkot lehetne belőle képezni. Ebből úgy tűnhet, hogy a vízkészletek kimeríthetetlenek, holott valójában a Föld ivóvíz- és iparivíz-készletei végesek. A Föld vízkészletének jelentős része, mintegy 97%-a a tengerekben és óceánokban van jelen, amely magas sótartalma (35 g só / 1 dm3 tengervíz) miatt közvetlenül nem alkalmas sem ivóvíz-, sem iparivíz-felhasználásra, még mezőgazdasági célokra sem (Kerekes, 1998).

A fennmaradó ~ 3% ugyan édesvíz, amelynek azonban nagy része jég formájában található meg. Közvetlen ivóvíz-kitermelésre a Földön föllelhető összes víznek alig 0,307%-a alkalmas, és ebben a mennyiségben már benne vannak a kitermelhető felszíni vizek, a folyók, a tavak édesvizei, de még a felső rétegvizek is. A Föld vízkészletét az 1. táblázat és az 1. ábra mutatja be részletesen.

A lakosság életmódjának nagymértékű változása magával hozta a vízigény gyors ütemű növekedését is. A vízigény gyorsabban nő, mint a népesség: a Föld lakosságának egynegyede nem jut egészséges ivóvízhez.

Az embernek naponta átlagban 1,2-1,5 dm3 vízre van szüksége a szervezetében lezajló anyagcsere-folyamatokhoz. Természetesen ennél lényegesen nagyobb a napi vízfogyasztás, amely jelenleg egy városi embernél l50-300 dm3 vizet tesz ki.

1. táblázat: A Föld vízkészlete. Forrás: Kerekes, 1998

1. ábra: A Föld vízkészletének megoszlása (forrás: Kerekes, 1998)

A víz állandó körforgásban van a természetben: ~ 11 nap az átlagos tartózkodási idő az atmoszférában. A 2. ábra ezt az állandó körforgást kívánja adatokkal szemléltetni. Egyúttal a következő tanulási egységet is „felvezeti”.

2. ábra: A víz körforgásának blokk-diagramja