Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

3.2. A víz beszerzése

3.2. A víz beszerzése

A vízbeszerzés felszíni és felszín alatti vízkészletekből egyaránt biztosítható. Napjainkban mindkét – egymással egyébként is összefüggő – vízbázisra a fokozatos elszennyeződés jellemző.

Felszíni víz tóból, mélyebb tározóból (5. ábra) vagy folyóból, szívóaknával és vezetékkel (6. ábra), illetve közvetlenül a vízfolyásba épített, nagyobb vízkivételi művel termelhető ki.

5. ábra: Vízkivétel tóból

6. ábra: Vízkivétel folyóból

Felszín alatti víz a vízadó réteg sajátossága és a vízmennyiség függvényében sokféleképp termelhető ki.

Ásott kút csak felszínközeli talajvízből, kis vízmennyiség termelésére alkalmazható:

 • az ásott kút 0,5 - 5 m3/d vízigény kielégítésére alkalmas, vele a terepszint alatt 12 m mélységen belül lévő vízadó réteg csapolható meg, általában a fenéken keresztül,

 • a talajtörés ellen 6 - 16 mm-es vegyes szemcséjű kavicsréteg védi a fenekét (30 – 50 cm vastagságban),

 • a kút belső átmérője 0,8 - 1,5 m,

 • a kútgyűrűket egymásra telepítve, saját súlyukat felhasználva süllyesztik.

A talajvíz ivóvíz céljára általában nem hasznosítható a jelentékeny nitrát- és nitrit szennyezettség miatt. Ezek a vízbázisok öntözésre és alárendeltebb vízhasználatra valók.

A csőkutak a vízszerzés leggyakoribb eszközei:

 • felszínközeli talajvíz,

 • parti szűrésű víz (7. ábra) és

 • rétegvizek kitermelésére egyaránt alkalmasak.

Vízadó képességük a hidrogeológiai viszonyoknak és a kútszerkezetnek megfelelően széles határok között változhat.

A csőkút fúrt kút. Építésekor béléscsövet hajtanak le, aminek védelmében beépíthető a szűrőcső és a szűrőkavics réteg, miközben a béléscsövet visszahúzzák.

7. ábra: Parti szűrésű csőkút

A mélyfúrású kút (8. ábra) a fúrt kutak másik típusa. A mélységi vizek (mélyebben elhelyezkedő rétegvizek) kitermelésére alkalmas (több 100 m is lehet):

 • mélyfúrású kutak építése hazánkban igen gyakori, mert 80 - 200 m közötti mélységben már rendszerint lehet alkalmas vizet találni,

 • a kutak vízhozama tág határok között mozoghat: 30 - 200 l/min,

 • ha a nyugalmi vízszint a térszint alatt 6 - 7 m-nél mélyebb, a vizet búvárszivattyúval emeljük ki.

Az artézi víz a rétegvíz egyik jellegzetes típusa. A rétegvíz a medenceszerűen elhelyezkedő víztartó rétegekből a ránehezedő nyomás miatt a felszín felé igyekezne. Ha egy ilyen helyen átfúrják a vízzáró réteget, akkor a rétegvíz az artézi kútban a felszínre emelkedik.

Az artézi kút működését bemutató animációs felvétel az alábbi internetcímről érhető el:

http://www.sulinet.hu/foci/workshop/kiserlet/artezi.swf

8. ábra: Mélyfúrású kút

A csápos kutak a parti szűrésű vízszerzés jellegzetes műtárgyai. A parti szűrésű vízkivétel a nagyobb folyókat kísérő árvédelmi töltéseken belül-, vagy a mentett oldalon a védtöltések közelében történik.

Két fő része van az akna és a csápok:

 • Az akna: vízzáró akna, amelyet rendszerint úgy süllyesztenek le. Nagy az átmérője és kettős a funkciója. Az építés során munkatérként szolgál, abból történik a csápok kihajtása, üzemeléskor pedig víztározóként funkciónál.

 • A csápok: vízszintes szűrőcsövek, amelyek hossza 30-60 m. A csápok kihajtása kétsorban történik, minden sorban általában 5-5 csápot helyeznek el.

Két fajta csápos kutat különböztetünk meg:

 • a normál csápos kút vasbetonból készül (9. ábra), 5 m átmérőjű és napi 8000-12000 m3 vizet ad;

 • a törpe csápos kút acélból készül d=2,2 m átmérővel, kapacitása pedig 5000-8000 m3/nap.

A partiszűrésű csápos kút animációs felvétele az alábbi internetcímről érhető el:

http://www.edvrt.hu/images/stories/animacio/partiszuresu.htm

A víztermelő létesítmények meghatározóan fontos eleme a szivattyú. A csőkutakban a búvárszivattyúk használata általános. Egyéb vízbeszerzéseknél a függőleges- vagy vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúkat alkalmazzák.

Centrifugál szivattyú működését bemutató animáció az alábbi internetcímről érhető el:

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/CentSziv.htm

9. ábra: Csápos kút