Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

5.2. Durva szűrés

5.2. Durva szűrés

Rácson vagy szitán átvezetett vízből minden olyan agyag kiszűrésre kerül, amelynek szemcsemérete nagyobb, mint a szabad nyílás mérete.

Rácsok, gerebek

Tóból és folyóból történő vízkivétel esetén rácson, gereben keresztül vezetik a vizet a szivattyúhoz. A gerebet 10...30 (50) mm távolságra egymás mellé helyezett kör- vagy laposacél-pálcákból alakítják ki (14. ábra). A gereb visszatartja a durva uszadékokat, úszó jégtáblákat és a nagyobb halakat.

14. ábra: Pálcás gereb

Olyan nagy gerebfelületet kell kialakítani (méretezni), amelyen keresztül áramló víz sebessége 20...30 %-a legyen a folyóvíz sebességének. Ebben az esetben a gereb elé sodródó uszadékot a folyóvíz áramlása tovább viszi. Még ilyen elrendezés esetén is gyűlik össze uszadék a gereb pálcák között, amit időnként el kell távolítani. A gereb tisztítása történhet kézi módszerrel (kisebb vízhozam estén) vagy gépi megoldással.

A durva szűrők (rácsok) közé lehet sorolni a szivattyúk szívócsövére szerelt szűrőkosarat is (15. ábra), amelyet perforált lemezből alakítanak ki, 5...30 mm-es nyílásokkal.

15. ábra: Szűrőkosár a szivattyú szívócsövén

Dobszűrők

A folyamatos tisztítású nyílt dobszűrő (16. ábra) nyitott vízfelszínű, gravitációs rendszernél használható. A dob állandóan forog. A tisztítandó víz belülről kifelé áramlik a korrózióálló acél szitaszöveten keresztül.

A kiszűrt uszadék egy része rátapad a szitaszövetre, másik része a dob belsejében marad. A szitaszövetre tapadó szennyeződést kívülről vízsugárral mossák be a vályúba. A vízben összegyűlő uszadékot a hajlított tartók felkanalazzák és beleejtik az uszadékelvezető vályúba.

16. ábra: Nyílt dobszűrő

A vákuum dobszűrőt (17. ábra) elsősorban a derítőkből és a lágyítóreaktorokból kikerülő sűrű iszapos víz utókezelésére használják. A zárt dob palástjára szitaszövet vagy szűrővászon van felfeszítve. A dob állandóan forog. Vízgyűrűs vákuumszivattyú segítségével a víz és a levegő eltávolításra kerül a dob belsejéből. A vízből kiemelkedő szűrőfelületre a vákuum rászorítja az iszapot. A leválasztó késnél már jól szikkasztott iszapot kapunk.

17. ábra: Vákuum dobszűrő

Szalagszűrő

Ha a vízszint ingadozása nagyobb 0.30...0.50 m-nél, és a folyó vízét a szitaszűrés után közvetlenül a szivattyúaknába akarják beengedni, akkor szalagszűrőt lehet alkalmazni (18. ábra). Ennél a szerkezetnél a szitaszövetet táblára feszítik fel, és ezeket a táblákat végtelen lánc formájában csuklósan kapcsolják össze.

18. ábra: Szalagszűrő

Szűrőprés

A különleges textil vagy papír szűrőanyagon a szűrendő folyadékot több bar nyomással préselik át (19. ábra).

A kiszűrt anyag, a szikkadt agyaghoz hasonló nedvességtartalmú táblák formájában kerül ki a szűrőből. A víztisztításnál és a szennyvíztisztításnál keletkező nagy víztartalmú iszapok kezelésére alkalmazható a szűrőprés, amely költséges gépi berendezés.

A szűrőprés működését bemutató animációk az alábbi internet címekről érhetők el:

http://www.filtermat.com/content/prod_filterpress_anim.htm http://www.makrofilt.hu/w-technologia

19. ábra: Szűrőprés