Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

8. fejezet - A fizikai (mechanikai) szennyvíztisztítás

8. fejezet - A fizikai (mechanikai) szennyvíztisztítás

Bevezető

A mechanikai szennyvíztisztítás rácsot, homokfogót és ülepítő medencét tartalmaz. Mechanikai kezeléssel a nyers szennyvíz BOI (biológiai oxigénigény) tartalmának körülbelül 30%-a távolítható el.

Ennek a tanulási egységnek célja, hogy megismerjük:

 • a szennyvíztisztítással kapcsolatos fogalmakat,

 • a rácsok, homokfogók, zsírfogók és

 • az ülepítők kialakítását, valamint működését.

A tanulási egység követelményei:

 • tudni kell ismertetni a szennyvíztisztítással kapcsolatos fogalmakat,

 • rajzolni kell tudni a gépészeti megoldásokat, valamint a műtárgyakat,

 • tudni kell ismertetni a Stokes-féle ülepedési sebesség levezetését (2. fejezetből) és

 • méretezni kell tudni egy hosszanti áramlású, folyamatos átfolyású ülepítőt (szintén a 2. fejezetből).

8.1. A szennyvíztisztítással kapcsolatos fogalmak

A szennyvíz fogalma: a különféle vízhasználatok során keletkező, ásványi és szerves szennyeződéseket tartalmazó víz, amelyet a közüzemi csatornahálózaton külön vagy a csapadékvízzel együtt vezetnek el (Vermes, 1998).

A kommunális (települési) szennyvíz jellemzően a háztartások által termelt szennyvizet foglalja magában a helyi kis volumenű gyártó és szolgáltató ipar járulékos szennyvizeivel együtt. Közcsatornába csak olyan összetételű és mennyiségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek paraméterei a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott határértékeknek megfelel. Tehát a kommunális szennyvíz összetétele bizonyos határokon belül marad.

A szennyvíztisztítás fogalma: a keletkező szennyvíz szennyező anyagainak olyan mértékű eltávolítása, illetve minőségi átalakítása, melynek során a tisztított víz a természetes befogadókba kerülve ott ne okozzon károsítást.

A szennyvíztisztítás három fokozatban valósulhat meg:

 • Először megtörténik a mechanikai tisztítás, amelynek során a szennyvizek fizikailag leválasztható úszó és lebegő anyagait távolítják el rácsok, ülepítők, szűrők segítségével.

 • A második fokozatban vagyis a biológiai tisztítás során a mechanikai úton el nem távolítható szerves anyagok lebontása következik be a szennyvizekben található mikroorganizmusok segítségével.

 • A harmadik tisztítási fokozat alatt (kémiai) az oldott ásványi anyagok – elsősorban növényi tápanyagok – eltávolítása történik.

Ez a három tisztítási fokozat látható a 46. ábrán.

46. ábra: A szennyvíztisztítás általános folyamatábrája. (forrás: http://kemtech.net/tkurzus/06_viz/06main.htm#09)

Egy szennyvíztisztító telep működését bemutató animáció a következő internetcímről érhető el:

http://www.edvrt.hu/images/stories/animacio/szennytiszt.htm

Szennyvizek vizsgálata (szabvány rögzíti), amely lehet:

 • Fizikai: a szennyvíz színét, szagát, hőmérsékletét, zavarosságát, valamint az úszó-, ülepedő és nem-ülepedő anyagok mennyiségét határozzák meg.

 • Kémiai:

  • KOI: (kémiai oxigénigény) azt az oxigénmennyiséget jelenti, ami a szennyvízben levő szerves anyagok lebontásához szükséges.

  • BOI: (biológiai oxigénigény) azt az oldott oxigénmennyiséget jelenti, ami szükséges a szennyvízben levő szerves anyagok lebontását végző mikroszervezetek életének fenntartásához.

  • BOI5: a szennyvíz lebontását végző mikroszervezetek ötnapos oxigénszükségletét jelenti.

  • pH: a hidrogénion (H+) koncentráció tízes alapú negatív logaritmusa, ami alapján:

   • a szennyvíz semleges kémhatású, ha a pH = 7,

   • a szennyvíz savas kémhatású, ha a pH < 7,

   • a szennyvíz lúgos kémhatású, ha a pH > 7, ill. pH ≤ 14.

 • Biológiai:

  • termelők: növények;

  • fogyasztók: állatok;

  • lebontók: baktériumok meghatározása.

 • Bakteriológiai: a szennyvízben levő kórokozókat és fertőző baktériumokat határozzák meg.

A szennyvizek tisztítása történhet természetes, illetve mesterséges eljárással.

A természetes tisztítási eljárások a biológiai tisztítások közé tartoznak. Ezért a következő tanulási egységben fogunk megismerkedni velük.

A mesterséges tisztítási eljárások:

 • mechanikai: a szennyvíz jellege nem változik,

 • biológiai: minőségi változás - élőszervezetekkel és

 • kémiai: minőségi változás - vegyszerekkel.