Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

8.2. Rácsok, homokfogók, olaj- és zsírfogók

8.2. Rácsok, homokfogók, olaj- és zsírfogók

Rácsok

A tisztítóba beömlő szennyvízből az úszó, nagyméretű szilárd anyagokat szűri ki. Védi a további berendezéseket e szilárd anyagok üzemzavart okozó hatásától.

A durva rács (gereb): az 50 mm feletti méretű úszó-lebegő szemét (faág, deszka, állati tetem stb.) visszatartását végzi. Az 50-200 mm pálca-nyílású rácsot a vízfolyás irányában 2:1 hajlásszögben, nyílt csatornába beépítve alkalmazzák. A szivattyúk és egyéb mechanikus berendezések védelmét szolgálja.

A finom rács: az 50 mm-nél kisebb szemetet szűri ki. 10-25 mm pálcaosztású rácsokat használnak e célra. Az utána következő tisztító egységek tehermentesítését biztosítja.

Kivitelük szerint megkülönböztetünk:

  • Kézi rácsot, amit kis terhelésű tisztítóknál használnak. Itt az egyszerű síkrácsról a szemetet kézzel távolítják el.

  • Íves rácsot, amit kis- és közepes terhelésnél használnak (47. ábra):

  • Mechanikus tisztítású síkrácsokat alkalmaznak nagy (5000 m3/d-t meghaladó) terhelésű tisztítóművek esetén. E berendezéseknél a rácsról a szemetet gépi berendezések távolítják el. Ilyen mechanikus tisztítású síkrácsokat mutat a 48. ábra.

47. ábra: Íves rács

48. ábra: Mechanikus tisztítású síkrácsok. (forrás: http://www.multiprojekt-kft.com)

Homokfogók

A homok döntő többségében szilícium-dioxid, tehát igen kemény anyag, éppen ezért erős koptató hatása miatt káros a szennyvíztisztító berendezés gépészeti szerkezeteire. A homok mennyisége sem elhanyagolható, mert lakosonként évente mintegy 5...6 dm3-re tehető, elválasztó szennyvízcsatorna-hálózat esetén (Nagy, 1992).

A rácsokon átjutott 0,2 mm-nél nagyobb szemcseméretű, víznél nehezebb szemét kiülepítését végzik. Sokféle megoldást használnak.

Általánosan jellemző rájuk, hogy a homok kiülepítése közben gyakran alkalmaznak légbefúvást, ami a szemcsékhez tapadó szervesanyag leválasztására és a homok-ülepedés elősegítésére szolgál (49. ábra).

49. ábra: Légbefúvásos homokfogók

A felszínre emelkedő szennyeződést külön gyűjtik, nagy zsír-, olaj- és szervesanyag tartalma miatt. A vízszintes átfolyású berendezéseknél a sebességet v = 0,3 m/s körüli értéken tartják, a tartózkodási idő pedig 2 - 5 perc. (A szennyvízgyűjtő csatornában 0,6 m/s a szokásos átlagsebesség). Egy hosszanti átfolyású, iker elrendezésű homokfogót mutat be az 50. ábra.

50. ábra: Hosszanti átfolyású, iker elrendezésű homokfogó

A függőleges átfolyású homokfogók henger-, hasáb- vagy tölcsér alakú műtárgyak, amelyekben a szennyvíz alulról felfelé áramlik (51. ábra). A felszálló sebesség 6...10 cm/s.

Alkalmazásuk ott indokolt, ahol a telepen helyhiány jelentkezik.

A homok kitermeléséhez előnyös megoldásként jöhet számításba a mamut-szivattyú használata.

51. ábra: Függőleges átfolyású homokfogó

Olaj- és zsírfogók

Feladatuk a szennyvízben jelentkező zsír- és olajtartalom kiválasztása. A zsír- és olaj leválasztását elsődlegesen a képződés helyén kell elvégezni.

Az 52. ábrán látható aknát akkor alkalmazzuk, ha a zsír vagy olaj mellett az üledék visszatartása is szükséges.

52. ábra: Zsír-, olaj- és üledékfogó akna