Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a szennyvízkezelés (szennyvíztisztítás) legfontosabb fogalmaival. Három tisztítási fokozatba soroltuk a különböző technológiai eljárásokat.

Ezután rátértünk az első tisztítási fokozat (mechanikai) eljárásainak és berendezéseinek ismertetésére. Láthattuk, hogy a műtárgyak és gépi berendezések jelentős része megtalálható a víztisztás területén is. Ennek megfelelően, az ülepítéssel kapcsolatos fogalmak, levezetések és méretezések, amelyek a II. fejezetben megtalálhatók, itt is érvényesek.

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse a szennyvíz és szennyvíztisztítás fogalmát!

 2. Milyen szennyvíztisztítási fokozatokat ismer?

 3. Rajzolja le a szennyvíztisztítás általános folyamatábráját!

 4. Ismertesse és csoportosítsa a szennyvizek vizsgálatát!

 5. Jellemezze a durva- és finom rácsokat (gerebeket)!

 6. Kivitelük szerint hogyan csoportosíthatók a rácsok?

 7. Ismertesse és csoportosítsa a homokfogókat!

 8. Rajzolja le a hosszanti átfolyású, iker elrendezésű homokfogót!

 9. Rajzolja le a függőleges átfolyású homokfogót!

 10. Rajzolja le a zsír- és üledékfogó aknát!

 11. Ismertesse az ülepítők feladatait és alkalmazási területeit!

 12. Vezesse le a Stokes-féle ülepedési sebességet (II. fejezetből)!

 13. Hogyan csoportosíthatók az ülepítők?

 14. Rajzolja le és ismertesse a hosszanti áramlású ülepítőt láncos kotróval (II. fejezetből)!

 15. Rajzolja le és ismertesse a hosszanti áramlású ülepítőt karos kotróval (II. fejezetből)!

 16. Rajzolja le és ismertesse a „Dorr”- ülepítőt (II. fejezetből)!

 17. Rajzolja le és ismertesse a függőleges átfolyású ülepítőt!

 18. Ismertesse a hosszanti áramlású, folyamatos átfolyású ülepítő méretezését (II. fejezetből)!