Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

9.2. A csepegtetőtestes biológiai tisztítás

9.2. A csepegtetőtestes biológiai tisztítás

A biológiai csepegtetőtestes tisztítás során a szennyvíz szilárd szemcsehalmazból álló tölteten csörgedezik át. A töltőanyag hagyományosan koksz, zúzott kő, vagy bazalt tufa, újabban pedig darabos műanyag, ami jobban terhelhető. A zúzaléktest anyaga legyen fagy- és vegyálló, valamint érdes felületű.

A töltőanyag felületén alakul ki a mikroorganizmusokat tartalmazó biológiai hártya, a hézagrendszerben csepeg lefelé a szennyvíz és áramlik fölfelé a levegő. A műtárgy általában hengeres és felül nyitott, de lehet találkozni zárt kivitellel is (58. ábra).

58. ábra: Nyitott (a) és zárt (b) kivitelű csepegtetőtestes tisztító

A biofilm aerob és kis hányadban anaerob organizmusokból épül fel. A berendezés alulról képes átszellőzni. Felülről vezetik rá a nyers szennyvizet, amelyet egy forgó permetező oszt el egyenletesen. A forgó permetező a fizikából ismert Segner-elv alapján működik. A tisztított szennyvíz a lejtős fenéken gyűlik össze. Egy kialakítási formája az 59. ábrán látható. A szennyvíz bevezetése itt a műtárgy középső részén keresztül történik (Tömösy, 2004).

59. ábra: Csepegtetőtestes szennyvíztisztító kialakítása

Forgó, merülő tárcsás biofilmes tisztítók

A csepegtetőtestes tisztítás egy ritkábban alkalmazott sajátos műtárgy típusa a merülő tárcsás berendezés. Ennél a kialakításnál nem a szennyvizet vezetjük a hártyára, hanem a hártyát merítjük a szennyvízbe. A korongok egymástól ugyanekkora távolságra közös tengelyen helyezkednek el. A tisztító tengely irányú keresztmetszetét láthatjuk a 60. ábrán.

60. ábra: Merülő tárcsás biofilmes tisztító keresztmetszete

A tengelyre fűzött tárcsaköteg köríves teknőben merül a szennyvízbe. A tárcsákat az ábra szerint, a víz átáramlási irányához igazodóan max. 3 min-1 fordulatszámmal forgatják. A tárcsák 0,7 – 1,5 mm vastag PVC, polisztirol, polietilén, vagy poliuretán lapokból készülnek, 1 – 3,5 m átmérővel. A tárcsák 15 – 20 mm-re vannak egymástól, a max. 7 m-es tengelyen.

A mikroorganizmusok a szennyvízbe merülve tápanyagot, abból kiemelkedve oxigént vesznek fel. Általában sorba kapcsolva használják őket a 61. ábrán látható módon.

61. ábra: Merülő tárcsás tisztító. (4 lépcső sorba kapcsolva. A szennyvíz útját nyilak jelzik.)

A biológiai csepegtetőtestes tisztítást ma inkább kisebb telepeken, vagy többlépcsős tisztítási igény esetén, eleveniszapos berendezések előtisztítójaként alkalmazzák.