Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

A második szennyvíztisztítási fokozat, a biológiai tisztítás meghatározó eljárása az eleveniszapos technológia. A mikroorganizmusok aerob körülmények között végzik a szervesanyag lebontását a levegőztető műtárgyban. A levegőztető berendezések egyúttal a víztér intenzív keverését is biztosítják.

A folyamatok eredményeként a víz szervesanyag-tartalma lecsökken, a mikoorganizmusok mennyisége pedig megnövekszik. A rendszerben állandó az iszapszaporulat. A fölös mennyiséget el kell távolítani.

Ezt a célt szolgálja az utóülepítő. Az itt leülepedő, zömében élő mikroorganizmusokat tartalmazó eleven iszap egy részét, az iszapkoncentráció állandó szinten tartása céljából, visszavezetik a levegőztető műtárgy elé (recirkuláció). A recirkulációhoz fel nem használt iszapot, az ún. fölös iszapot pedig további kezelés céljából az iszapkezelési technológia folyamatába juttatják.

Az eleven iszap recirkulációja tehát azért fontos, hogy a szervesanyag lebontását folyamatosan és intenzíven fenntartsuk, illetve biztosítsuk. Ehhez a művelethez a legalkalmasabb berendezés a csigaszivattyú (69. ábra), amely az iszappelyheket kíméletesen emeli és szállítja vissza a levegőztető reaktorba. Így nem sérül az iszappelyhet alkotó mikoorganizmusok közössége.

69. ábra: Csigaszivattyúk. (forrás: http://www.multiprojekt-kft.com)

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse és jellemezze a biológiai szennyvíztisztítást!

 2. Milyen szervesanyag lebontó mikroorganizmusokat ismer?

 3. Melyik a biológiai szennyvíztisztítók két leginkább használt formája?

 4. Ismertesse a természetes biológiai szennyvíztisztítás fogalmát!

 5. Ismertesse és csoportosítsa az ökológiai rendszereket!

 6. Ismertesse a tavas szennyvíztisztítást!

 7. Ismertesse és csoportosítsa a szennyvíztisztító tavakat feladatuk szerint!

 8. Jellemezze az „élőgépeket” a szennyvíztisztításban!

 9. Ismertesse a biológiai csepegtetőtestes tisztítást!

 10. Rajzolja le és ismertesse a nyitott kivitelű csepegtetőtestes tisztító kialakítását!

 11. Rajzolja le és ismertesse a zárt kivitelű csepegtetőtestes tisztító kialakítását!

 12. Ismertesse és rajzolja le a forgó, merülő tárcsás biofilmes tisztítót!

 13. Ismertesse és jellemezze az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítást!

 14. Rajzolja le és ismertesse az eleveniszapos technológiát!

 15. Rajzolja le és ismertesse a nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztító folyamatábráját!

 16. Rajzolja le és ismertesse a kisterhelésű, teljes-oxidációs települési szennyvíztisztító folyamatábráját!

 17. Rajzolja le és ismertesse a vízszintes tengelyű felszíni levegőztető berendezést!

 18. Rajzolja le és ismertesse a függőleges tengelyű felszíni levegőztető berendezést!

 19. Ismertesse és jellemezze a mélylevegőztető berendezéseket!

 20. Hasonlítsa össze a szervesanyag lebontását a nitrogéneltávolítás folyamatával!

 21. Mit értünk a nitrifikáció alatt és melyek a fő feltételei?

 22. Mit értünk a denitrifikáció alatt és melyek a fő feltételei?

 23. Jellemezze az anoxikus környezetet!

 24. Ismertesse a biológiai foszforeltávolítást!

 25. Rajzolja le és ismertesse az oxidációs árokkal történő tisztítást!

 26. Ismertesse az oldómedencés biológiai szennyvíztisztítást!