Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

10.2. Fertőtlenítés

10.2. Fertőtlenítés

A fertőtlenítés célja, hogy a szennyvízkezelőből kilépő anyagáramok kórokozó mikroorganizmusait elpusztítsa, fertőzőképességüket megszüntesse.

A mikroorganizmusok enzimrendszere az oxidáló anyagokra igen érzékenyek, ezért a fertőtlenítést kézenfekvő oxidatív anyagokkal végezni. Jelenleg:

  • klórt,

  • klór-dioxidot,

  • ózont és

  • nátrium-hipokloritot használnak a fertőtlenítőkben.

Leggyakrabban, nagy berendezéseknél, nagy szennyvízhozamoknál klórt és kis telepeken nátrium-hipokloritot használnak. Napjainkban az ózonozás, valamint ultraibolya fénnyel végzett fertőtlenítés is egyre inkább terjed. A szükséges ózont, a fertőtlenítő UV fényt kisülési csövekkel állítják elő. A legolcsóbb a klórozás, de közegészségügyi oldalról az ózonozást, és az UV kezelést ajánlják inkább.

A sejtekre klórozásnál toxikus hatást a hipoklóros sav (HOCl) fejt ki, ami a vízbe vezetett klórgázból képződik:

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl

A hipoklórossavból felszabadulhat az oxigén:

HOCl = HCl + O

A vízbe adagolt klór a fertőtlenítő hatását azáltal fejti ki, hogy a vízből elemi oxigént (O) szabadít fel, ami oxidálja a baktériumsejteket.

Emellett a hipoklórossav a vízben hidrogénionra és hipokloritionra is disszociálhat:

HOCl ↔ H+ + OCl

A hipokloritból ugyanúgy szabadul fel az oxigén, mint a hipoklórossavból:

H+ + OCl− = HCl + O

A keletkező sósavat a víz karbonát keménysége köti le:

Ca(HCO3)2 + 2 HCl = CaCl2 + 2 H2O + 2 CO2

A bevitt klórt a szennyvízben jelenlevő ammónia klóraminok formájában leköti, ami nagyságrendekkel gyengébb fertőtlenítőszer, mint a HOCl. Ezért a klóradagolást az ammóniatartalom figyelembevételével kell végezni úgy, hogy aktív szabad klór legyen a vízben.

A fertőtlenítőberendezések a fertőtlenítési igénynek megfelelően lehetnek:

  • állandó működtetésűek (ahol a tartózkodási idő minimum 1 óra) és

  • időszakos működtetésűek (ahol a tartózkodási idő minimum 15 perc).

A 73. ábrán látható egy fertőtlenítőberendezés, amely nagykapacitású szennyvíztisztítóknál használható. A medence fölötti építmény szolgál a vegyszerek raktározására és adagolására.

73. ábra: Fertőtlenítőberendezés épületének alaprajza