Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Összefoglalás

Hazánk nagyobb szennyvíztisztító telepein az utóbbi évtizedekben szinte kizárólagosan az eleveniszapos biológiai tisztítás vált uralkodóvá, amely legtöbb esetben kiegészül kémiai elemekkel is. Ezáltal lehetőség nyílik a hatásosabb nitrogén és foszfor eltávolítására, védve a befogadókat az eutrofizációtól.

Egy ilyen nagykapacitású eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep szép megvalósítását láthatjuk a 80. ábrán. Ahol jól kivehető a 4 db Dorr-típusú előülepítő (40 m-es átmérővel) és a 2 db szintén Dorr-típusú utóülepítő. Közöttük helyezkednek el a levegőztető medencék (reaktorok) és az iszaprothasztó tornyok (anaerob).

80. ábra: Debreceni szennyvíztisztító. (forrás: http://www.melyepterv.hu/hu/viztisztitas_szennyviztisztitas.html)

Magyarország az utóbbi években jelentős beruházásokat hajtott végre a csatornázás és szennyvízkezelés (szennyvíztisztítás) területén. Ezzel jelentősen hozzájárultunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az EU elvárásait. Nézzük a közelgő legfontosabb határidőket és teendőket!

Az Európai Uniós tagságunkra való tekintettel a 91/271/EGK irányelv alapján az alábbi minimális követelményeknek kell eleget tennie hazánknak:

 • legkésőbb 2010 december 31.-ig minden 15 ezer LE-nél (lakos-egyenérték) nagyobb agglomerációt el kell látni szennyvízelvezető hálózattal, és legalább másodfokú, azaz biológiai tisztításnak kell a szennyvizet alávetni;

 • legkésőbb 2015 december 31.-ig minden 2 ezer és 15 ezer LE (lakos-egyenérték) közötti agglomerációban meg kell oldani a szennyvízelvezetést és a szennyvíz legalább másodfokú, azaz biológiai tisztítását a befogadóba bocsátás előtt.

A szennyvíztisztításról készült filmek a következő internet címekről érhető el:

Gyálaréti szennyvíztisztító

A szennyvíztisztítás

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse és jellemezze a kémiai szennyvíztisztítást!

 2. Mit jelent a „CEPT” eljárás?

 3. Rajzolja le és ismertesse az elő-kicsapatás folyamatábráját!

 4. Rajzolja le és ismertesse a szimultán kicsapatás folyamatábráját!

 5. Rajzolja le és ismertesse az elő-kicsapatásos, utó-denitrifikációs technológia folyamatábráját!

 6. Ismertesse a fertőtlenítés célját és oxidatív anyagait!

 7. Ismertesse a vízbe adagolt klórgáz reakcióegyenleteit!

 8. Rajzolja le és ismertesse a fertőtlenítőberendezés épületének alaprajzát!

 9. Ismertesse az iszapkezelés legfontosabb lépéseit!

 10. Csoportosítsa az iszapsűrítés technológiai elemeit!

 11. Rajzolja le és ismertesse a tálcás (tányéros) centrifugát!

 12. Rajzolja le és ismertesse a dekanter (csigás) centrifugát!

 13. Ismertesse az iszapkondicionálást és stabilizálást!

 14. Ismertesse a fizikai kondicionálást!

 15. Ismertesse a kémiai kondicionálást!

 16. Ismertesse a biokémiai kondicionálást!

 17. Ismertesse az anaerob kondicionálást!

 18. Rajzolja le és ismertesse a hengeres, zárt iszaprothasztókat!

 19. Ismertesse a szennyvíziszap fertőtlenítését!

 20. Ismertesse a szennyvíziszap víztelenítését!

 21. Rajzolja le és ismertesse a szalagos szűrőprést!

 22. Ismertesse és jellemezze a végső iszapelhelyezést, értékesítést!