Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Bevezetés

Bevezetés

A bevezető gondolatok nyitásaként álljon itt egy szép irodalmi idézet:

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”


(Antoine de Saint-Exupéry: A sivatag szívében)

A víz szerepével, jelentőségével és élettani hatásával mindnyájan tisztában vagyunk. Víz nélkül nincs élet. Az élőlények szervezetének túlnyomó részét víz alkotja, az emberi test közel 70%-át.

A víz jelentőségét és az ezzel kapcsolatos feladatokat az Európa Tanács 1948. május 6-án Strasbourgban, a 12 pontban deklarált „Európai Víz Chartában” határozta meg.

Ebből emelek ki néhány gondolatot a teljesség igénye nélkül:

  • a víz érték és létfontosságú környezeti elem,

  • az édesvíz készletek nem kimeríthetetlenek,

  • a víz szennyezése veszélyes az ember és más élőlények számára,

  • a vízforrásokat meg kell őrizni,

  • a vízvédelem szükségessé teszi a szakoktatás,

  • a víz nem ismer semmiféle határokat, ezért fontos a nemzetközi együttműködés.

A megállapítások időszerűségét és fontosságát alátámasztják azok az előrejelzések, miszerint Földünk lakossága a XXI. század közepére eléri a kilenc milliárdot. Ehhez járul még az a tendencia, hogy a vízigény gyorsabban nő, mint a népesség.

A tananyag célja, hogy egységes szemléletet adjon a vízellátás, a víztisztítás és a szennyvízkezelés feladatairól, a kezelés hagyományos és korszerű módszereiről, valamint berendezéseiről. Ennek érdekében három fejezetre tagolódik, azonban az egyes témakörök szoros kapcsolatban állnak egymással.

Általános követelmények, amelyeket a tanulmányok végén teljesíteni kell:

  • ismertetni és alkalmazni kell tudni a vízellátással, a víztisztítással és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket,

  • ismertetni kell tudni a különböző kezelési technológiákat és azok blokk-diagramját,

  • rajzolni kell tudni a berendezések működési ábráját és

  • elvégezni alapvető számolási, méretezési feladatokat.

A tantárgy fontos alapozó feladatot lát el a településüzemeltető, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök képzésben.