Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 1. Barótfi I. (2000): Környezettechnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest

 2. Benedek P. - Valló S. (1990): Víztisztítás-szennyvíztisztítás zsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 3. Darabos P. - Mészáros P. (2006): Közművek, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi kiadó, Budapest

 4. Horváth L.-né (2000): A víziközmű szolgáltatás jelene és jövője Magyarországon. - ÖKO (Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom), 2000. XI. évfolyam 1-2. szám

 5. John Wiley, Chichester, (1990): Biological Wastewater Treatment Systems

 6. Kerekes S. (1998): A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest

 7. Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai, Aula, Budapest

 8. Kiss J. - Kelemen B. (1985): Az arzénmentesítés és technológiai fejlesztésének eredményei

 9. Langlais, B., Reckhow, D. A., Brink, D. R. (1991): Ozone in Water Treatment, Application and Engineering: Cooperative research report

 10. Láng I. (2002): Környezetvédelmi és Természetvédelmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp.

 11. Mészáros G. (1998): Felszín alatti víz tisztítása. Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás, Baja

 12. Nagy L. D. (1992): Víz- és szennyvíztisztítás II. Műszaki könyvkiadó, Budapest

 13. ÖKO Zrt (2005): A vízhasználatok bemutatása és gazdasági jellemzése (Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis, 2. Előrehaladási Jelentés)

 14. Öllős G. (1987): Vízellátás, Aqua Kiadó, Budapest

 15. Öllős G. (1990): Csatornázás-Szennyvíztisztítás, Aqua Kiadó, Budapest

 16. Öllős G. (1992): Szennyvíztisztítás I. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Bp.

 17. Öllős G. (1993): Szennyvíztisztítás II. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Bp.

 18. Öllős G. (1995): Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest

 19. Pálhidy A. (1983): Víztisztítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest

 20. Szabó L. - Csohány P. - Bartus J. (2010): Ivóvízminőség-javító Program helyzete az ÉKÖVÍZIG működési területén, arzénmentesítési eljárások a gyakorlatban. Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Vándorgyűlése, Sopron

 21. Tamás J. (1998): Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés. DATE, Debrecen

 22. Tömösy L. (2004): Víztisztaságvédelem, szennyvíztisztítás, oktatási segédlet

 23. Varga Gy. - Lugosi R. (2005): UV fertőtlenítés alkalmazása a szennyvíztisztításban. Magyar Hidrológiai Társaság XXIII. Vándorgyűlése, Nyíregyháza

 24. Vermes L. (Szerk.), (1997): Vízgazdálkodás, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp.

 25. Vermes L. (1998): Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, Mezőgazda Kiadó, Bp.

 26. Vodnár J. (2001): Az ivóvíz és az ipari víz technológiája. Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben, Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár

 27. Zseni A. - Bulla M. (2002): Vízminőségvédelem. Széchenyi István Egyetem, Győr

 28. WRc (T. Hall és R.A. Hyde) (1992): Water Treatment Processes and Practices