Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

II. rész - Víztisztítás

II. rész - Víztisztítás

Bevezető

A fejezet célja, hogy megismerjük a vízkezelés (víztisztítás) alapvető eljárásait és berendezéseit.

A természetben, a kémiai értelemben vett tiszta víz (H2O) gyakorlatilag nem fordul elő. A légkörben lévő vízgőz és az abból kicsapódó esővíz tartalmazza a legkevesebb oldott anyagot. A levegőben hulló csapadékban oldódnak a légkörben található gázok (O2, N2, CO2, SO2). Előfordul, hogy a földről a szél által felkavart por is belekerül az esővízbe.

A földre hulló csapadék a talaj anyagait oldja. Ezáltal a talaj összetételétől függően különböző fajtájú és mennyiségű oldott anyag található a vízben. Amikor a természetben található vízről beszélünk, mindig beleértjük a benne oldott anyagot is.

A víz minőségét a benne lévő anyagok határozzák meg. Tiszta víznek nevezzük azt a vizet, amelynek minősége megfelelő a vizet fogyasztó emberek, állatok és növények egészséges életéhez. A víz szennyeződéséről akkor beszélünk, ha a víz minősége úgy változik meg, hogy az már nem lesz alkalmas emberi, állati, illetve növényi fogyasztásra.

Az egészséges, „tiszta” vízben kialakul a biológiai egyensúly. A víz öntisztító képességét tapasztalhatjuk például a folyóknál. Az öntisztítás csak bizonyos mennyiségű és minőségű szennyezőanyagnál jöhet létre.

Budapesten az 1800-as évek második felében kezdték meg a vízmű kiépítését. A vezetékes vízellátás bevezetése a víz minőségével szemben új követelményeket támasztott. Emiatt alakultak ki az első vízkezelési eljárások (a víz fertőtlenítése, a vas és a mangán eltávolítása). A vezetékes vízellátás bevezetésével a vízfogyasztás megnövekedett.

A vízkezelés alapműveleteit egyenként vagy egymást követően alkalmazzák a víztisztítási feladatok megoldására. A vízkezelés alapműveleteinek ismertetése során foglalkozunk az eljárások fizikai, kémiai és biológiai elveivel. Megismerjük az eljárások eszközeit és berendezéseit. A vízkezelés feladata, hogy a vízből megfelelő vízkezelési eljárással egészséges ivóvizet állítsunk elő.

A vízkezelés alapeseteit három fő csoportba lehet sorolni:

  • mechanikai kezelés,

  • kémiai kezelés és

  • fertőtlenítés.

A témakörhöz kapcsolódó követelmények:

  • ismertetni kell tudni a vízkezelési eljárásokat,

  • rajzolni kell tudni a berendezések működési ábráját,

  • méretezni kell tudni egy ülepítő medencét, és

  • rajzolni kell tudni a különböző vízkezelési technológiák blokk-diagramját.