Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

III. rész - Szennyvízkezelés

III. rész - Szennyvízkezelés

Bevezető

A fejezet célja, hogy megismerjük a szennyvízkezelés (szennyvíztisztítás) alapvető eljárásait és berendezéseit:

  • az első (mechanikai) szennyvíztisztítási fokozatban,

  • a második (biológiai) szennyvíztisztítási fokozatban,

  • a harmadik (kémiai) tisztítási fokozatban és

  • a szennyvíziszap kezelése során.

A gyakorlatban ezen fokozatok különböző eljárásainak kombinációjából áll össze a mesterséges szennyvíztisztítás menete. A mesterséges szennyvíztisztítás tehát bonyolult fizikai, kémiai és biológiai folyamatok célszerűen összeállított láncolata.

Az előző (II. témakör) fejezetben foglalkoztunk a víztisztítással. A két terület között nagyon sok hasonlóság fedezhető fel. Ennek megfelelően, az egyes technológiák és berendezések ismertetése során gyakran fogok hivatkozni a tanultakra. Azért, hogy a fölösleges ismétléseket elkerüljük.

A víz- és szennyvíztisztításban közös, hogy sok tekintetben hasonló technológiai műveleteket és technológiai műtárgyakat alkalmazunk. Nagyon gyakran használunk mindkét esetben szilárd-folyadék fázisszétválasztást, amelynek eszköz-rendszere több mint száz éve jól ismert és széleskörűen elterjedt. A korszerű eljárások között a membrántechnológiák megjelenése és folyamatos fejlődése figyelhető meg.

Közös tulajdonság, hogy fizikai (mechanikai) és kémiai eljárásokat mindkét esetben, nagy számban alkalmazunk. Azonban lényeges eltérés, hogy biológiai, mikrobiológiai megoldásokat csaknem kizárólag a szennyvíztisztításban használunk. Ennek elsősorban az oka abban keresendő, hogy a mikrobiológiai folyamatok ellenőrzése ma még nem tekinthető megoldottnak. A szennyvíztisztításnál ez nem okoz különösebb problémát, de az ivóvíztisztításnál megengedhetetlen.

A szennyvíztisztítás célja, hogy a szennyvizeknek a befogadóra nézve veszélyes anyagait eltávolítsuk vagy átalakítsuk, illetve hogy megteremtsük az újrafelhasználás minőségi feltételeit. Az ideális az volna, ha minden felhasználó a visszaadott vizet a befogadó természetes vízminőségének megfelelően juttatná vissza. Ennek ma még gazdasági, sőt technikai korlátai is vannak (Kerekes, 2007).

A témakörhöz kapcsolódó követelmények:

  • tudni kell ismertetni a szennyvízkezelési fogalmakat és eljárásokat,

  • rajzolni kell tudni a berendezések működési ábráját,

  • méretezni kell tudni egy homokfogót, illetve ülepítő medencét, és

  • rajzolni kell tudni a különböző szennyvízkezelési technológiák blokk-diagramját.