Ugrás a tartalomhoz

Ipari technológiák

Dr. Német Béla (2013)

Pécsi Tudományegyetem

Tesztek

Tesztek

2.1. Sorolja fel, milyen energiahordozók bányászatát különböztetjük meg!

a) Szén-, kőolaj-, földgáz kitermelés

b) Szénbányászat, kőolaj kitermelés, földgáz kitermelés, termálvíz kitermelés, geotermia „kinyerése”

c) Szénbányászat, kőolaj kitermelés, földgáz kitermelés,

2.2. Ismertesse mi az eredete a kőszénnek?

a) a kőszén lignitből alakul ki magas nyomáson

b) a kőszén növényi eredetű, szilárd, éghető üledékes kőzet

c) a kőszén páfrányokból származik

2.3. A szénülés során milyen szénformákat különböztetünk meg?

a) tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, antracit

b) barnakőszén, feketekőszén, antracit

c) külszíni kőszén, mélyművelésű kőszén

2.4. Milyen földtani korokban „keletkeztek” a jelenleg ismert szénlelő helyek?

a) pleisztocén, eocén, miocén, oligocén földtani korokban

b) devon, karbon, júra földtani korokban

c) devon, karbon, eocén, miocén, oligocén földtani korokban

2.5. Hol volt és van külszíni fejtésű szénbánya Magyarországon?

a) Karolina és a meszesi külfejtés Pécstől keletre bezárt, lignitbánya Visontán,Bükkábrányban működő

b) Karolina külfejtés Pécstől keletre és a lignitbánya Visontánbezárt, Meszesen és Bükkábrányban működik

c) Karolina külfejtés Pécstől keletre újra indult, lignitbánya Visontán,Bükkábrányban működik

2.6. Mennyi volt 2009-ben a fekete kőszén és a barna kőszén éves kitermelése a Földön?

a) fekete kőszén 7 000 Mt/év volt., barnaszén és a lignit 1 000 Mt volt

b) fekete kőszén 5 500 Mt/év volt., barnaszén és a lignit 1 800 Mt volt

c) fekete kőszén 11 000 Mt/év volt., barnaszén és a lignit 3 000 Mtvolt

2.7. Milyen a „környezetbarát külszíni szénbányászat”?

a) a külszíni fejtés fal fejtés és a meddővel „betakarják” az addig lefejtett területet és a fizikai rekultivációt rögtön követi a biológiai rekultiváció.

b) a külszíni fejtés lyuk fejtés és ameddővel rögtön tömedékelik a lyukakat, hogy a víz ne tudjon betörni

c) a külszíni fejtés fal fejtés és rögtön elvégzik a biológiai rekultivációt.

2.8. Mi a bányászott, folyékony és a gáz halmazállapotú szénhidrogéneknek biogén forrása?

a) elhalt tengeri (növényi és állati) egysejtű élőlények, plankton aerob bomlásterméke.

b) elhalt tengeri (növényi és állati) egysejtű élőlények, plankton anaerob bomlásterméke.

c) elhalt tengeri halak anaerob bomlásterméke.

2.9. Mit nevezünk kőolajcsapdának?

a) nem áteresztő kőzetek közötti klináris geológiai alakzat

b) nem áteresztő kőzetek közötti mély medence, ezért belefolyt a kőolaj

c) nem áteresztő kőzetek közötti dóm alakú, megfelelő geológiai alakzat

2.10. Milyen a földgáz, kőolaj és termálvíz „eloszlása” a kőzetrétegekben, csapdákban?

a) alul van a víz, fölötte a felszínen kőolajként viselkedő frakció és efölött cseppfolyós halmazállapotban a PB komponensek legfölül a metán

b) alul van a víz, benne feloldva a földgáz komponensek, ezekre rétegződik a kőolaj

c) alul van a kőolaj, felette a víz és efölött a négy legkisebb szénatom számú szénhidrogén

2.11 Származási hely (minőség) szerint milyen kőolaj formákat különböztetünk meg?

a) OPEC szerkezetű,norvég, szaud-arábiai, orosz, üzbég, grúz, örmény, kazah, dél-kínai

b) Ural, Brent, Dubai Light, Bonny Light, West Texas Intermediate

c) Texasi, venezuelai, karib-tengeri, közel-keleti, kaszpi-tengeri, közép-ázsiai, indonéziai

2.12. Melyek az OPEC államok?

a) Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Irak, Kuvait, Líbia,

b) Algéria, Angola, Indonézia, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Venezuela Ecuador

c) Algéria, Angola, Indonézia, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Nigéria, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Venezuela Ecuador.

2.13. Milyen fázisokban történik kőolaj kitermelés?

a) Elsődleges, másodlagos, harmadlagos kitermelési technológiák

b) A fázisok: mélyszivattyúzás, rétegrepesztés, irányított ferde fúrás,

c) Szárazföldi kitermelés, víz alatti kitermelés, szilárd fázisú kitermelés

2.14. Ismertesse egy korszerű, kőolaj kitermelésre készített fúrótorony felépítését!

a) Kitörésgátló, meghajtó motorok, iszapszivattyú, forgató asztal, öblítőfej, fúrócső rakatok, mozgó csigasor, korona csigasor

b) Kitörésgátló, meghajtó motorok, kőolajszivattyú, emelődaru, torony, csörlő, béléscsőtárolót, fúrószártároló, aggregátorok, zagyszivattyúk.

c) Kitörésgátló, meghajtó motorok, kőolajszivattyú, öblítőfej, fúrócső rakatok, mozgó csigasor, korona csigasor

2.15. Ismertesse, milyen fúrófejeket alkalmaznak napjainkban a fúróberendezésekben!

a) csigafúró, laposfúró, központfúró

b) görgős és gyémánt fúrók

c) fúrószár, fúrócsonk, fúrófejek

2.16. Milyen esetben célszerű csővezetéken és milyen esetben tartályhajókkal szállítani a kőolajat?

a) csővezetéken mindenhová a legolcsóbb szállítani

b) csővezetéken célszerű szárazföldön, tartályhajókkal kell kontinensek között szállítani

c) csővezetéken kell a tenger mélyén szállítani, tartályhajókkal pedig a folyókon

2.17. Milyen fizikai feltételek mellet lehet a földgázt folyékony halmazállapotban szállítani?

a) akkor lehet aföldgázt folyékony halmazállapotban szállítani, ha elég tiszta

b) a metán légköri nyomáson cseppfolyósítható, ha –160 oC hőmérsékletre van lehűtve, de a szállításhoz 52 bar nyomást kell biztosítani

c) a földgáz nem cseppfolyósítható, mert fő komponense a metán

2.18. Mekkorák a napjainkban forgalomban levő tankhajók?

a) a teherrel megrakott hajók vízkiszorítása 150 000 tonnára van korlátozva, ez 16 m-es merülési mélységet tesz lehetővé

b) a legnagyobb teherrel megrakott hajók vízkiszorítása 400 000 tonna körüli, ami 23 m-es merülési mélységet tesz lehetővé

c) a teherrel megrakott hajók vízkiszorítása 200 000 tonnára és 40 méter szélességre van korlátozva, mivel ennél nagyobb hajó nem tud áthaladni a Szuezi-csatornán.

2.19. Hol vannak a világ kőolaj kereskedelmének a legjelentősebb fojtópontjai?

a) Panama-csatorna, Szuezi-csatorna, Boszporusz, Bab-el Mandab szoros,

b) Panama-csatorna, Szuezi-csatorna, Korinthoszi csatorna

c) Hormuzi-szoros, Malacca szoros, Szuezi-csatorna, Bab-el Mandab szoros, Boszporusz

2.20. Sorolja fel a mélytengeri olajkitermelő rendszereket az elérhető tengerfenék mélység sorrendjében!

a) Tengeralatti kitermelést végző robotok, hengeres tartó szerkezet, feszített lábas fúrótorony,

b) Fémszerkezetre rögzített, vasbeton szerkezetre rögzített, feszített lábas fúrótorony, tengeralatti kitermelés, hengeres tartó szerkezet.

c) Úszó bólyákra szerelt fúrótorony, feszített lábas fúrótorony,

2.21. Milyen méretű kihatásai lehetnek egy olajkitermelő platformon történt nagyobb katasztrófának (pl. BP Deepwater Horizon 2010)

a) Akadályozta a hajózást

b) Naponta 15.9 millió liter olaj ömlött a tengerbe, Corexit 9500 és Corexit 9527A oldószerrel „hígították a kőolajat”, mindez bejutott a Golf áramlatba

c) semmilyen, minden rendbehozható

2.22. A Magyarországon folyó kőolaj kitermelés hány százalékát fedezi ez az országos fogyasztásunknak 2010-ben?

a) 700 ezer tonna éves kitermelés 6 %-át jelenti az országos fogyasztásnak

b) 2 millió tonna 21 %-át teszi ki az ország éves fogyasztásának

c) 1,7 millió tonna 13 %-át teszi ki az ország éves fogyasztásának.

2.23. Sorolja fel a XXI században megvalósult és tervezett nagynyomású, Európa középső része felé irányuló gázvezetékeket!

a) Északi Áramlat, Déli Áramlat, Nabucco vezeték, Kék Áramlat

b) Nabucco vezeték, Barátság vezeték,

c) Keleti áramlat, Nabucco vezeték, Kék Áramlat

2.24. Hány 30 oC-nál melegebb kifolyó vizű kutat használunk üdülési-idegenforgalmi és balneológiai célokra?

a) 670 darab

b) 850 darab

c) 149 darab

2.25. Nevezze meg a két fő hévíztároló réteg típust!

a) dombvidéki termálkarsztvíz-tároló, pliocén-felső- és alsópannon vidéki üledékes homok-homokkő réteg

b) sík-medencealjzati termálkarsztvíz-tároló, pleisztocén-felsőpannon üledékes homokkő réteg

c) hegységperemi-medencealjzati termálkarsztvíz-tároló, pliocén-felsőpannon üledékes homok-homokkő réteg

2.26. Sorolja fel a „forró víz” bányászat lépéseit!

a) szivattyúzás, sótalanítás, hűtés, fürdőbe vezetés

b) víz gáztalanítás, ülepítés, sótartalom részleges eltávolítása, felhasználás, vízgyűjtőbe vezetés

c) víz gáztalanítás, ülepítés, hűtés, vízgyűjtőbe vezetés

2.27. Mit jelent ez a kifejezés: forró kőzet hidraulikus repesztése?

a) a forró kőzetet nagynyomású vízzel repesztik

b) a forró kőzetet, mivel jobban bírja a hőmérsékletet, nagynyomású olajjal repesztik

c) a mélyben levő kőzetet ultrahangos berendezéssel repesztik

2.28. Mit jelent a geotermális erőműnél a két körös rendszer?

a) Van egy primer kör, meg egy szekunder kör

b) A mélybe lenyomott, felforrósított víz hőcserélőn elgőzölögteti a turbina köri vizet

c) A mélybe lenyomott, felforrósított víz hőcserélőn elgőzölögteti a turbina köri szerves anyagot

2.29. Mik az ORC erőművek munkaközege?

a) iso-bután

b) freon

c) etilén glikol

2.30. Ismertesse a MOL ZRt helyzetét a magyarországi üzemanyag ellátásban!

a) Földgázszállítás, kőolaj szállítás, kőolaj kitermelés

b) Kőolaj kitermelés

c) Földgáz kitermelés, tisztítás, szállítás értékesítés