Ugrás a tartalomhoz

Ipari technológiák

Dr. Német Béla (2013)

Pécsi Tudományegyetem

Kérdések

Kérdések

10.1. Sorolja fel a természetben fellelhető építőanyagokat! Jellemezze azokat!

10.2. Sorolja fel a mesterséges építőanyagokat!

10.3. Sorolja fel az építőanyagok fő tulajdonságait!

10.4. Sorolja fel a szerkezeti anyagoktól elvárt követelményeket!

10.5. Milyen szempontok szerint osztályozza a kötőanyagokat?

10.6. Mikor nevezünk egy kőzetet dolomitos mészkőnek és mikor dolomitnak?

10.7. Ismertesse a mészkő bányászatát és a cementgyárba szállítás lehetőségeit!

10.8. Hol vannak Magyarországon cementgyárak, jellemezze őket röviden?

10.9. Jellemezze az égetett meszet! Írja le a mészégetés technológiáját! Mire használjuk?

10.10. Hogyan állítják elő az oltott meszet?

10.11. Adja meg a mész megszilárdulásának folyamatát! Adja meg felhasználási területeit!

10.12. Milyen ásványi anyag a gipsz? Adja meg felhasználási területeit!

10.13. Ismertesse a cement előállítás technológia történetét, alkalmazásának fejlődése során történt lépéseket!

10.14. Ismertesse a cementgyártás három fő lépését!

10.15. A portlandcementben milyen klinker ásványok és milyen arányban fordulnak elő?

10.16. Hogyan lehet befolyásolni a portlandcement kötésének sebességét?

10.17. Milyen hidratációs alakváltozások (duzzadások) történhetnek a cementek szilárdulása során?

10.18. Melyek a cementekhez adható leggyakoribb kiegészítő anyagok?

10.19. Hogyan csomagolják szállításra a gipszet, a portlandcement és az oltott meszet kis tételben és nagy mennyiségben?

10.20. Sorolja fel a beton alkalmazásának fejlődése során történt lépéseket!

10.21. Ismertesse, hogyan készül a vasszerkezetű építmények számára az acél!

10.22. Ismertessen híres acél szerkezetű építményeket, jellemezze azokat!

10.23. Ismertesse mi a beton kötőanyaga és mik az adalékanyagok!

10.24. Ismertesse a cement, a portlandcement és a beton épített környezetben történő felhasználásának történetét!

10.25. Adja meg a vasbeton, mint építőanyag „felépítését”! Hogyan „készül” a vasbeton?

10.26. Milyen „szerepet játszik” a vasbetonban a beton és a vas?

10.27. Sorolja fel a vasbeton előnyeit!

10.28. Sorolja fel a vasbeton hátrányait!

10.29. Ismertessen vasbeton szerkezetű építményeket Magyarországon, jellemezze azokat!

10.30. Ismertessen híres vasbeton szerkezetű építményeket a világban, jellemezze azokat!