Ugrás a tartalomhoz

Élettani alapismeretek

Cseri Julianna (2011)

Debreceni Egyetem

A légzési gázok szállítása

A légzési gázok szállítása

Az oxigénszállítás mechanizmusa

A kisvérköri kapillárisok vérébe bekerült oxigén kb. 2 %-a a vérplazmában fizikailag oldva szállítódik, 98 %-a pedig a vörösvérsejtekben található hemoglobinhoz kötődik. A hemoglobin tetramer szerkezetű kromoproteid, 4 hem alegysége 4 molekula oxigén reverzibilis megkötésére képes.

4.6. ábra - A hemoglobin oxigén szaturációját befolyásoló tényezők

A hemoglobin oxigén szaturációját befolyásoló tényezők

A négy alegység között ún. pozitív kooperativitás figyelhető meg, emiatt a parciális oxigéntenzió és a hemoglobin oxigén szaturációja közötti kapcsolatot S-alakú, szigmoid görbe írja le. A kisvérköri kapillárisokban, ahol az oxigéntenzió 100 Hgmm, a telítettség (szaturáció) 100 %-os, a vénás vérben kb. 70 %-os. Minél nagyobb a pCO2, a hőmérséklet és a H+ koncentráció, valamint a 2,3 difoszfoglicerát (2,3 DPG) koncentrációja (azaz minél intenzívebb a sejtanyagcsere), annál kisebb lesz a telítettség, azaz annál több oxigén adódik le a szövetekben.

A hemoglobinban található vashoz nemcsak oxigén, hanem szénmonoxid is kapcsolódhat. A CO-hemoglobin nem képes O2-szállításra, tehát a CO-mérgezés életveszélyes állapotot teremt. A vázizomban egy hemoglobin alegységhez hasonló molekula, mioglobin szerepel oxigénraktárként.

A széndioxid-szállítás mechanizmusa

A szállított széndioxid mennyiségének kb. 10 %-a fizikailag oldott állapotban van a vérplazmában, 20 %-a a hemoglobin globin részével lép kémiai kötésbe (karbamino-hemoglobin), 70 %-a pedig bikarbonát formájában szállítódik.

4.7. ábra - Hamburger shift

Hamburger shift

A bikarbonát a vörösvérsejtekben képződik a szénsav disszociációja révén. A szénsavképződést a szénsavanhidráz enzim katalizálja. A vörösvértestben képződött bikarbonát 2/3-a kloridra cserélődve kilép a vérplazmába. Az intra- és extracelluláris ioneltolódást leírója után Hamburger shiftnek nevezik.

A kisvérköri kapillárisokban széndioxid leadás történik, az előbbiekben részletezett folyamatok ellenkező irányban játszódnak le.