Ugrás a tartalomhoz

Élettani alapismeretek

Cseri Julianna (2011)

Debreceni Egyetem

Élettani alapismeretek

Élettani alapismeretek


Tartalom

I. Válogatott fejezetek az élettan tárgyköréből
1. A sejtek belső környezete, homeosztázis
A szervezet folyadékterei
A homeosztázis fogalma és jelentősége
Homeosztatikus paraméterek, a szabályozás alapjai
Állandó térfogat (isovolaemia)
Ozmotikus egyensúly (isosmosis)
Állandó ionösszetétel (isoionia)
pH állandóság (isohydria)
A testhőmérséklet állandósága (homoiothermia)
2. Sejtélettan
A sejtmembrán szerkezete és funkciói
A sejtmembrán szerkezete
A sejtmembrán barrier funkciója
A sejtmembrán összekötő funkciója
A transzportfolyamatok energetikai aspektusai
A sejtműködések szabályozása
Az idegi szabályozás alapjai
A kémiai szabályozás alapjai
Sejtek közötti hírközlés
Szinaptikus ingerületátvitel
A humorális szabályozás sejtszintű folyamatai
Az izomsejtek élettani sajátságai
A vázizomsejtek élettani sajátságai
A simaizomsejtek működése
A szívizomsejtek jellemzői
3. A keringési szervrendszer működése élettani körülmények között
A keringési szervrendszer feladata, funkcionális szerveződése
A szívműködés élettana
Anatómiai alapok
A szívműködés általános leírása
A szívműködés elektrofiziológiája, az elektromechanikai kapcsolat
Elektromechanikai kapcsolat
Az elektrokardiográfia alapjai
A szív mechanikai tevékenysége, szívhangok
A billentyűk működése, a szívciklus integrált jelenségei
A szívműködés szabályozása
Perifériás keringés
Anatómiai ismeretek áttekintése
A perifériás keringés általános jellemzése, hemodinamika
Az egyes érszakaszok jellegzetességei
A vérnyomás és a vérelosztódás szabályozása
Az egyes szervek vérkeringésének sajátságai
A kisvérköri keringés sajátságai
4. A légzési szervrendszer működése
Alapfogalmak, a légzés mechanikája
Alapfogalmak
A légzés mechanikája
A légzési munka
Alveoláris gázcsere
Belső légzés
A légzési gázok szállítása
Az oxigénszállítás mechanizmusa
A széndioxid-szállítás mechanizmusa
Légzésszabályozás
Agytörzsi légzőközpontok
A légzés kémiai szabályozása
A légzés reflexes szabályozása
5. Munkaélettan
A keringési és a légzési szervrendszer szinergizmusa
A keringési szervrendszer alkalmazkodása a fizikai munkavégzéshez
Az artériás vérnyomás változása fizikai munkavégzés alatt
A perctérfogat redistributiója
A légzési szervrendszer alkalmazkodása a fizikai munkavégzéshez
Légzési perctérfogat
Oxigénfogyasztás
A munkavégzés anyagcsere vonatkozásai
Az izom energiatermelése
Izomtípusok
Az izommunka hatásfoka
Teljesítőképesség
A munkavégzés és a hőháztartás kapcsolata
Az izom hőtermelése
A vázizomzat plaszticitása, hipertrófia és inaktivitásos atrófia

Az ábrák listája

1.1. A víztartalom változása az életkor függvényében
1.2. A víztartalom megoszlása
1.3. A kompartmentek kapcsolatai
1.4. A vízháztartás egyensúlya
1.5. A renin-angiotenzin rendszer szerepe a térfogatszabályozásban
1.6. Az ozmoreguláció alapjai
1.7. Az intersticiális folyadék ionösszetétele (mEq/l)
1.8. A káliumháztartás alapvető tényezői
1.9. A szénsav-bikarbonát pufferrendszer titrációs görbéje zárt rendszerben
2.1. A membránszerkezet sémás ábrázolása
2.2. A passzív transzport formái
2.3. Egyszerű és facilitált diffúzió kinetikájának összehasonlítása
2.4. Aktív transzport
2.5. Másodlagosan aktív transzport
2.6. A sejtmembrán helyettesítő elektromos kapcsolási rajza
2.7. eq_2_1.png
2.8. eq_2_2.png
2.9. Elektrotónusos potenciálváltozások jellemzői
2.10. Az ioncsatornák kapuzó mechanizmusai
2.11. Hodgkin ciklus
2.12. Az akciós potenciál alatt lezajló konduktanciaváltozások
2.13. Az ingerlékenység fázisos változásai az akciós potenciál lezajlása során
2.14. Az akciós potenciál terjedése csupasz axonon (felső rész) és mielinhüvellyel fedett axonon (alsó rész)
2.15. Ligandvezérelt ioncsatornák működése
2.16. Szinaptikus ingerületátvitel
2.17. G-fehérjék szerepe a jelátvitelben
2.18. Az IP3 mechanizmus
2.19. A vázizomsejt akciós potenciálja
2.20. A vázizomsejtek elektromechanikai kapcsolata
2.21. A vázizomzat mechanikai válasza
2.22. A simaizmok jellemzői
2.23. A gyors típusú kamrai akciós potenciál és a potenciálváltozások hátterében álló konduktanciaváltozások
2.24. Elektromechanikai kapcsolat a szívizomban
2.25. Az akciós potenciál és a mechanikai válasz időbelisége
3.1. A keringési szervrendszer funkcionális szerveződése
3.2. A szív üregei és a hozzájuk kapcsolódó nagyerek
3.3. Szájadékok és szívbillentyűk
3.4. A szívizomzat fénymikroszkópos képe
3.5. A lassú típusú akciós potenciál és a membránpotenciál-változást kiváltó konduktanciaváltozások
3.6. A szinuszcsomó és az AV csomó akciós potenciáljának összehasonlítása
3.7. A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere
3.8. A gyors típusú kamrai akciós potenciál és a potenciálváltozások hátterében álló konduktanciaváltozások
3.9. Elektromechanikai kapcsolat
3.10. Az integrálvektor síkbeli vetületei
3.11. Az Einthoven féle háromszög
3.12. Einthoven féle standard II-es elvezetésben regisztrált EKG görbe
3.13. 12 csatornás EKG regisztrátum
3.14. Starling féle szívtörvény
3.15. A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett vénás beáramlás esetén
3.16. A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett perifériás ellenállás esetén
3.17. Az inotrópia változásának hatása a miogén alkalmazkodásra
3.18. A szívciklus integrált jelenségei
3.19. Az artériafal szerkezete
3.20. A keresztmetszet, az áramlási sebesség és a nyomás alakulása az érrendszerben
3.21. A keresztmetszet és az áramlási sebesség összefüggése
3.22. eq_3_1.png
3.23. eq_3_2.png
3.24. eq_3_3.png
3.25. eq_3_4.png
3.26. eq_3_5.png
3.27. eq_3_6.png
3.28. A nyomás és az áramlás viszonya merev falú csövek, ill. az erek esetében
3.29. Lamináris áramlás (A) és turbulens áramlás (B) sebességprofilja
3.30. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások
3.31. eq_3_7.png
3.32. eq_3_8.png
3.33. Az artériák rugalmasságának életkorfüggő változása
3.34. A pulzushullámok kialakulása és terjedése
3.35. A simaizomsejtek spontán aktivitása
3.36. Mikrocirkulációs rendszer
3.37. A nyirokképződés mechanizmusa
3.38. Az értónus komponensei regionális összehasonlításban
3.39. Artériás vérnyomásértékek
3.40. Az artériás középnyomás meghatározó tényezői
3.41. Az érellenállás és az átáramlás változása az artériás középnyomás függvényében
3.42. A nyúltvelői központok afferentációi és efferens kapcsolatai
3.43. Axonreflex
3.44. Az érző idegek aktivitása és a vérnyomás közötti kapcsolat
3.45. A baroreceptorok aktivitása és az artériás középnyomás közötti összefüggés
3.46. A lokális vérátáramlást szabályozó mechanizmusok
3.47. A bal arteria coronaria átáramlása a szívciklus különböző fázisaiban
3.48. A szívfrekvencia változásának hatása a koronáriakeringésre
3.49. A keringési paraméterek változása izommunka során
3.50. Nyomásviszonyok a kisvérkörben
3.51. A tüdőoedema kialakulása
4.1. Intrapulmonális és intrapleurális nyomásváltozások a légzési ciklus során
4.2. Tüdőtérfogatok (statikus légzési paraméterek)
4.3. Dinamikus légzési paraméterek meghatározása a légzési hurokgörbék segítségével
4.4. A légzési munka és a légzési frekvencia összefüggése
4.5. Parciális nyomásviszonyok (Hgmm)
4.6. A hemoglobin oxigén szaturációját befolyásoló tényezők
4.7. Hamburger shift
4.8. A légzőközpontok hierarchiája
4.9. Légzésmintázatok az agytörzs különböző szintű sérüléseinél a Hering-Breuer reflex ép és megszakított reflexíve mellett
5.1. A hypercapnia centrális hatásai
5.2. A hypercapnia perifériás kemoreceptorokon keresztül kifejtett hatásai
5.3. A hypoxia perifériás támadáspontja
5.4. Az artériás vérnyomásértékek változása a fizikai munkavégzés intenzitásának függvényében
5.5. A keringési paraméterek változása eltérő hőmérsékleten végzett fizikai aktivitás során
5.6. A koronária átáramlás változása munkavégzés alatt
5.7. Oxigénfogyasztás növekedése az idő függvényében
5.8. Az oxigénadósság keletkezése és "visszafizetése"
5.9. Az izom energiatermelő folyamatai
5.10. A glikogénkészlet változása különböző intenzitású munkavégzés során
5.11. Az izommunka ATP szükségletének biztosítása a munkavégzés időtartamának függvényében
5.12. A lebontó anyagcsere szubsztrátjai a munkavégzés során
5.13. Izomtípusok
5.14. A hőleadás lehetőségei nyugalomban és izommunka során