Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

A lakosság egészségi állapotának jellemzésére szolgáló globális indikátorok

A lakosság egészségi állapotának jellemzésére szolgáló globális indikátorok

Teljes körű, megbízható adatok még a fejlett országokban is elsősorban a lakosság demográfiai viszonyairól és a mortalitásról állnak rendelkezésre, éppen ezért a lakosság egészségi állapotának jellemzésére szolgáló klasszikus indikátorok jelentős része a demográfiai helyzethez és a mortalitáshoz kapcsolódik.

Halálozási elemzések

Csecsemőhalálozás

A csecsemőhalálozási arányszám az élveszülöttek első életévi halálozását (a csecsemőhalandóságot) méri a következő formában:

3.7. ábra - Csecsemőhalálozási arányszám

Csecsemőhalálozási arányszám

Korai halálozás

A korai halálozások elemzése az 1-64 éves életszakaszra vagy annak meghatározott korintervallumaira terjed ki.

Elkerülhető halálozás

A fejlett országokban az 1970-es évektől szakmai konszenzus alapján összeállításra és elfogadásra kerültek azon betegségek listái, melyek miatt meghatározott életkorokban, időben történő, megfelelő orvosi, (nép)egészségügyi beavatkozások alkalmazásával és igénybevételével a halálesetek bekövetkezése alapvetően elkerülhető.

3.8. ábra - Elkerülhető halálozást okozó betegségek

Elkerülhető halálozást okozó betegségek

A fejlett országokban az elkerülhető halálozás alakulását az ellátás minőségi indikátorának tekintik.

Várható élettartam

A várható élettartam a korspecifikus halálozási arányszámokból levezetett indexmutató, melynek számítása nemzetközileg egységesen alkalmazott statisztikai modell – a halandósági táblák – segítségével történik. Értéke azon életévek átlagos számát fejezi ki, amelyet meghatározott korú egyének a továbbiakban megélhetnének, ha az adott évi korspecifikus halálozási arányszámok a jövőben is változatlanul érvényesülnének.

A várható élettartam mutatók tehát

- nem halálozási arányszámok;

- nem a jövőbeni halálozási viszonyokat jelzik;

hanem az adott év (vagy alapul vett egyéb időszak) korspecifikus halálozási viszonyait jellemzik egyetlen számértékkel. Ezért szükséges mindig megjelölni, hogy a mutató mely évre (időszakra) vonatkozik.

A leggyakrabban alkalmazott várható élettartam mutató a születéskor várható átlagos élettartam: azon évek átlagos száma, amelyet az adott évben élveszülöttek megélhetnének az adott évi korspecifikus halálozási arányszámok jövőbeni változatlan érvényesülése esetén.