Ugrás a tartalomhoz

Orvosi leképezéstechnika

Balkay László (2011)

Debreceni Egyetem

5. fejezet - Single Photon Emission Computed Tomography

5. fejezet - Single Photon Emission Computed Tomography

SPECT üzemmód

A SPECT ("single photon emission computed tomography" = egyfoton-kibocsátásos, számítógépes metszeti képalkotás) üzemmódban keresztmetszeti síkok radioizotóp-eloszlását állítjuk elő számítógépes segédlettel, sok irányból készült vetületi képekből. Ez az eljárás matematikailag hasonló a röntgenes tomográfia (CT), mágneses magrezonancia-leképezés (MRI), valamint a később tárgyalandó PET során alkalmazotthoz; ezeket együttesen tomográfiás (metszeti képeket előállító) eljárásoknak nevezik.

Mivel a betegből kibocsátott sugárzást mérjük, a SPECT és PET módszert együtt emissziós tomográfiának szokás nevezni; megkülönböztetésül a CT-t pedig transzmissziós tomográfiának, minthogy ott az áteresztett sugárzást mérjük. A SPECT technika előnye a CT-vel és MRI-vel szemben, hogy itt a működésről (funkcióról), nem csak a szerkezetről (struktúráról) nyerünk információt. Hátránya viszont a gyengébb térbeli felbontás (a szórt sugárzás miatt is), a zajos kép (a radioaktív bomlás statisztikai ingadozása miatt), valamint a sugárgyengítés („attenuáció") magában a beteg testében.

Középpont-vándorlás

Az a jelenség, hogy a detektor középpontjában merőlegest állítva az összes vetület leképezésének helyzetében, a kapott egyenessereg nem megy át egyetlen közös metszésponton és/vagy nem esik egy síkba.

SPECT képalkotás lépései

Képbegyűjtés:

A gammakamera-detektor(ok) forgó állványon vannak elhelyezve, amely lehetővé teszi vetületi képek felvételét sok (általában 60-120) irányból, számítógéppel vezérelt léptetéssel. Általában 64·64 képelemes felbontást alkalmazunk, kivéve, ha igen részletgazdag képekre van szükségünk és esélyünk, pl. az agy leképezésekor. (Szívvizsgálatnál apró részletek ábrázolására eleve nincs lehetőség, mivel a vetületi képek a mozgó szívről, a szívciklus átlagolásával készülnek.)

Rekonstrukció:

A műszer tengelyére merőleges (transzaxiális) metszeti képek előállítása számítógép segítségével. Ennek módszereiről a következő fejezetben szólunk részletesen.

Újraszeletelés (reorientáció)

A kamera forgástengelyére merőleges eredeti szeletek együtt egy széles (30-40 cm) sáv három dimenziós radiofarmakon-eloszlását tartalmazzák, így ezekből tetszőleges ferde metszetsor is előállítható, általában a leképezett szerv állásához igazodva.

Több detektoros gamma-kamerák

A SPECT leképezési idő jelentősen lerövidíthető, ha több detektoros gamma-kamerát használunk.

A leggyakoribb megoldások:

  • Két szemben álló detektor egésztest és 360 fokos ívű SPECT leképezéshez

  • Két, egymásra derékszögben álló detektor 180 fokos ívű (leggyakrabban szív) SPECT leképezéshez

  • Változtatható szögállású két detektoros készülék: a fentiek szerinti lehetőségeket egyesíti.

  • Három (120°-os helyzetben) bármely testrész, vagy 4 detektoros készülék (90°-onként) elsősorban az agy leképezéséhez.