Ugrás a tartalomhoz

Orvosi leképezéstechnika

Balkay László (2011)

Debreceni Egyetem

Sugárgyengítés SPECT és PET vizsgálatnál

Sugárgyengítés SPECT és PET vizsgálatnál

Ha egy homogén radioaktivitás-koncentrációjú henger SPECT vagy PET metszeti képét megnézzük, azt találjuk, hogy a henger közepe a sugárelnyelés miatt kevésbé aktívnak látszik.

Sugárgyengítés-korrekció Chang módszerével

Ha a test vizsgált keresztmetszete közelítőleg homogén sugárelnyelésű, utólag korrigálható a keresztmetszeti kép az elnyelési együttható ismeretében az ábra szerint.

A homogén sugárelnyelés feltétele közelítőleg teljesül a hasi régió és a koponya esetén.

A Tc-99m 140 keV-os gammájára, homogén lágy testszövetben az elnyelési együttható 0,15/cm-nek adódik vékony sugárnyaláb esetén. Az ilyen energiájú sugárzás esetén azonban a testszövetben a Compton-szóródás a domináló kölcsönhatási forma, azaz a gamma-foton nem elnyelődik, hanem szóródás után megváltozott irányba továbbhalad. A valódi vizsgálatoknál kiterjedt szervek a sugárforrások, és a test egyik részéből eredő sugárzás szóródva hozzáadódik más részek képéhez – több sugárzást detektálunk, mint amennyi tiszta elnyelődés esetén várható lenne. Ezért a sugárgyengítés-korrekciót a fenti értéknél kisebb, 0,11/cm-es úgynevezett széles nyalábú együtthatóval kell számolnunk Tc-99m esetén.

A körvonal helyes kijelölése

Az alábbi kép azt szemlélteti, hogy a kapott beütésszámok jelentősen torzulhatnak, ha a testkörvonalat hibásan jelöljük ki.

Agyi PET metszet helyes (bal felső) és helytelen korrekciói. Forrás: Turku PET Center weblapja.

Aszimmetrikus körvonal esetén az oldalarány lesz hibás, túl szűk körvonal alulkorrigált, túl tág pedig túlkorrigált eredményt ad.

Tc-99m esetén az agy homogén elnyelő közegnek tekinthető, de a koponyacsont ennél kb. kétszer nagyobb elnyelésű. Ezt úgy szokás figyelembe venni, hogy a körvonalat a valódi koponyafelületen kívülre tesszük, kb. a koponyacsont vastagságának megfelelő távolságra.