Ugrás a tartalomhoz

Orvosi leképezéstechnika

Balkay László (2011)

Debreceni Egyetem

ORVOSI LEKÉPEZÉSTECHNIKA

ORVOSI LEKÉPEZÉSTECHNIKA


Tartalom

I. GAMMA-KAMERÁS LEKÉPEZÉSTECHNIKA
1. Gamma-kamerás leképezéstechnika
Bevezetés
Radiofarmakonok
Záró megjegyzések
2. Gamma-kamerák
Gamma-kamerák főbb minőségi jellemzői
Beépített korrekciók a korszerű gamma-kamerákban
Összefoglalás
3. Kollimátorok, felbontás és érzékenység
Kollimátorok fajtái
Leképezési tulajdonságok függése a kollimátortól
Az érzékenység és felbontás távolságfüggése
A kollimátor kiválasztásának elvei
4. Gamma-kamerás leképezési módok
Planáris gamma-kamerás leképezési módok
Gamma-kamerás begyűjtési paraméterek
5. Single Photon Emission Computed Tomography
SPECT üzemmód
SPECT rekonstrukció
Fokozatos közelítéses rekonstrukció
Újraszeletelés
Minőségi követelmények és minőség-ellenőrzés
Hibrid készülékek
6. Digitális képfeldolgozás
Izotópdiagnosztikai képek számítógéppel segített feldolgozása
Változások elemzése
Képszűrés
7. Sugárgyengítés és korrekciója
Elektromágneses hullám és közeg kölcsönhatása
Sugárelnyelés planáris vizsgálatoknál
Sugárgyengítés SPECT és PET vizsgálatnál
Mért sugárgyengítés-korrekció
Hibrid készülékek
Szórás hatása és korrekciója
8. Kvantitatív elemzés
Az emissziós leképezés korlátai
Kvantitatív értékelési módok
Kinetikai modellek
Résztérfogat-hatás
9. EKG-kapuzás
EKG-vel kapuzott begyűjtés
SPECT vizsgálat EKG-kapuzása
10. Gamma-kamerás leképezéstechnika
Gamma-kamerák felépítése és jellemzői
Gamma-kamerás vizsgálatok és feldolgozásuk
Kvantitatív izotópdiagnosztikai módszerek
II. PET KÉPALKOTÁS ÉS LEKÉPEZÉSTECHNIKA
11. PET képalkotás és leképezéstechnika
Alapfogalmak az orvosi tomográfiában
A PET és SPECT technika kialakulásának rövid története
A PET leképzés alapjai
A PET detektorok felépítése és működése
A tomografikus rekonstrukció elve
A koincidencia adatok korrekciója a rekonstrukció során
Irodalomjegyzék
III. CT KÉPALKOTÁS ÉS LEKÉPEZÉSTECHNIKA
12. Az orvosi CT alapfogalmai
Az orvosi tomográfiás technika
A tomográfiai és a CT módszer kialakulása
A CT leképzés fizikai alapjai
A CT alkalmazási szempontjai
Kiegészítő gondolatok a CT dózisterheléséről és a képrekonstrukciós technikák történetéről
Irodalomjegyzék
IV. MR SPEKTROSZKÓPIA ÉS KÉPALKOTÁS FIZIKAI ALAPJAI
13. Mágneses rezonancia spektroszkópia alapjai és elve az orvosi képalkotásban
MRS alapjai 1.
MRS alapjai 2.
MRS alapjai 3.
Free Induction Decay
Az MRS területei
Az MRS formái
Agyi 1-H MRS
Postprocessing
Quantitativ MRS
Metabolitok protonspektrumai
MR spectroscopic imaging
A klinikai MRS lényege
A klinikai MRS problematikái
V. MR KÉPALKOTÁS ÉS LEKÉPEZÉSTECHNIKA ALAPJAI
14. MR képalkotás és leképezéstechnika alapjai
Alapfogalmak az MRI tomográfiában
Az MRI módszer alapjai
Bevezetés az MRI képrekonstrukcióba