Ugrás a tartalomhoz

Orvosi leképezéstechnika

Balkay László (2011)

Debreceni Egyetem

I. rész - GAMMA-KAMERÁS LEKÉPEZÉSTECHNIKA

I. rész - GAMMA-KAMERÁS LEKÉPEZÉSTECHNIKA

Tartalom

1. Gamma-kamerás leképezéstechnika
Bevezetés
Radiofarmakonok
Záró megjegyzések
2. Gamma-kamerák
Gamma-kamerák főbb minőségi jellemzői
Beépített korrekciók a korszerű gamma-kamerákban
Összefoglalás
3. Kollimátorok, felbontás és érzékenység
Kollimátorok fajtái
Leképezési tulajdonságok függése a kollimátortól
Az érzékenység és felbontás távolságfüggése
A kollimátor kiválasztásának elvei
4. Gamma-kamerás leképezési módok
Planáris gamma-kamerás leképezési módok
Gamma-kamerás begyűjtési paraméterek
5. Single Photon Emission Computed Tomography
SPECT üzemmód
SPECT rekonstrukció
Fokozatos közelítéses rekonstrukció
Újraszeletelés
Minőségi követelmények és minőség-ellenőrzés
Hibrid készülékek
6. Digitális képfeldolgozás
Izotópdiagnosztikai képek számítógéppel segített feldolgozása
Változások elemzése
Képszűrés
7. Sugárgyengítés és korrekciója
Elektromágneses hullám és közeg kölcsönhatása
Sugárelnyelés planáris vizsgálatoknál
Sugárgyengítés SPECT és PET vizsgálatnál
Mért sugárgyengítés-korrekció
Hibrid készülékek
Szórás hatása és korrekciója
8. Kvantitatív elemzés
Az emissziós leképezés korlátai
Kvantitatív értékelési módok
Kinetikai modellek
Résztérfogat-hatás
9. EKG-kapuzás
EKG-vel kapuzott begyűjtés
SPECT vizsgálat EKG-kapuzása
10. Gamma-kamerás leképezéstechnika
Gamma-kamerák felépítése és jellemzői
Gamma-kamerás vizsgálatok és feldolgozásuk
Kvantitatív izotópdiagnosztikai módszerek