Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

Endocitózis és exocitózis

Endocitózis és exocitózis

A sejtmembránon keresztül lezajló anyagcsere, makromolekulák transzportja egy hosszú eseménysor utolsó lépése. Ezt a folyamatot szekréciós folyamatnak nevezzük. A szekréció magába foglalja az endocitózis és exocitózis folyamatát. A folyamat megértéséhez szükséges volt annak felismerése, hogy az eukarióta sejtekben nagykiterjedésű belső membránrendszer van, mely a citoplazmát különböző funkciójú kompartmentekre (organellumokra) tagolja. Ezek közé tartoznak az endoplazmatikus retikulum, Golgi komplex, endoszómák és lizoszómák összessége, melyet együttesen vakuoláris apparátusnak nevezünk.

3.2. ábra - Szekrécióban résztvevő sejtorganellumok

Szekrécióban résztvevő sejtorganellumok

Azt az útvonalat, mely a sejtek felszínéről kiindulva a lizoszómákig vezet el és lehetővé teszi, hogy a sejtek folyadékot, oldott anyagokat, szilárd részecskéket, makromolekulákat és speciális esetekben más sejteket, vírusokat, baktériumokat vegyen fel endocitóztisnak nevezzük. Ebben a folyamatban a bekebelezett anyagokat a plazmamembrán kis része progresszíven körülzárja, becsomagolja, majd leválik a membránról és egy endocitotikus vezikula képződik.