Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

A kromoszóma szerkezete

A kromoszóma szerkezete

A diploid (emberi) sejt 6.2 pg-nyi DNS-ét a 46 kromoszóma átlagosan 4 cm hoszúságú DNS molekulája alkotja.  Az ábrán egy metafázis kromoszóma sémás szerkezete látható. Az (un. elsődleges) befűződést ismétlődő DNS-szakaszokból álló centromer képezi, melynek egyes szekvenciáihoz specifikusan kötődő proteinek alkotják a kinetokórt, egy elektronmikroszkóppal felismerhető lemezes strukturát, melyhez a sejtosztódást mechanikaliag kivitelező mitotikus orsó tubulusai kapcsolódnak. A kinetokór, protein komponenseire specifikus antitest segítségével immunfluoreszcens festési eljárással (ld. nyilak a betét ábrán) is láthatóvá tehető.

4.4. ábra - Kinetokor megjelenítése immunfluoreszcens eljárással

Kinetokor megjelenítése immunfluoreszcens eljárással

A kromoszóma váz egyik komponense egy topoizomeráz enzim, melyre specifikus antitest segítségével a váz kromoszómán belüli spirális lefutása láthatóvá tehető. Ez az enzim az interfázisos magban is DNS-asszociált marad és a kromatin hurkok bázisán található. Ezzel kapcsolatos, hogy a daganatos beteségek kemoterápiás citosztatikum-kombinációinak gyakori komponensei, a topoizomerázok ezen csoportjába tartozó enzimek gátlószereinek hatására a DNS-en hurok-méretű fragmentáció észlehető.

A kromoszómák különböző festési eljárásokkal jellemző sávozást mutatnak, melyek révén egymástól jól megkülönböztethetők. Ezen sávok jelenthetik a kromatin szerkezeti hierarchiájának a csúcsát, átlagosan mintegy 107 bázispárnyi (több mint 100 kromatin-huroknyi) DNS-t tartalmazva.