Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

A sejtciklus vizsgálatára alkalmas metodikák

A sejtciklus vizsgálatára alkalmas metodikák

A sejtosztódás kulcsfolyamata, a DNS szintézise izotóppal jelzett, az élő sejtek által is felvételre kerülő prekurzornak (3H-timidin) az új DNS-szálba történő beépülésével, vagy áramlási citometriás analízissel követhető nyomon.  A sejtek DNS tartalma alapján áramlási citometriás analízis segítségével is megkülönböztethetők a sejtciklus egyes fázisai. Az ábra egy diploid, egyöntetűen G1 (vagy Go, tehát nyugvó, vagy differenciált) állapotban lévő sejtpopuláció (a) ill. egy proliferáló kultúra (b) DNS eloszlását mutatja. A DNS-hez sztöchiometrikusan kötődő fluoreszkáló festék "x ill. 2x" átlagos sejtenkénti fluoreszcencia intenzitása arányos a sejtenkénti DNS mennyiséggel S fázis előtt és után - x emberi sejtek esetében 6.2 pg DNS-nek felel meg. A Go és G1 (ill. a G2 és az M) fázisban lévő sejtek DNS tartalom szempontjából nem különböztethetők meg.

5.2. ábra - Egy diploid, G1 (vagy Go) állapotban lévő sejtpopuláció (a: egy proliferáló kultúra, b: DNS eloszlása)

Egy diploid, G1 (vagy Go) állapotban lévő sejtpopuláció (a: egy proliferáló kultúra, b: DNS eloszlása)