Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

Morfológiai változások a sejtosztódás során

Morfológiai változások a sejtosztódás során

Az M fázisban zajló morfológiai történések az alábbi ábrán követhetők nyomon.

5.3. ábra - M fázisban zajló morfológiai változások a sejtosztódás során

M fázisban zajló morfológiai változások a sejtosztódás során

(a) Az interfázis G2 része előzi meg közvetlenül a sejtosztódás folyamatát. A kromoszómális DNS már megkettőződött és megkötötte a kromatin fehérje komponenseit, de a kromoszómák még nem ismerhetők fel, a két testvér kromatida még nem vált el egymástól. A magvacska az egyetlen fénymikroszkóppal felismerhető különálló struktúra a magban.      

(b) Korai profázisban a már osztódott centriólumok (centriólum párok) a sejt ellenkező pólusai felé kezdenek vándorolni. A kromoszómák, mint hosszú fonalak tűnnek elő. A magmembrán dezintegrálódik.

(c) Profázis középső és késői szakasza. A kromoszóma kondenzáció befejeződik, a centromérikus régiójuk által összekötött kromatidák megkülönböztethetőek. Mindkét kromatida egy-egy DNS fonala újonnan szintetizált DNS, a szemikonzervatív replikációs mechanizmusnak megfelelően. A pólusok felé vándorló centriólumok közvetlen környezetéből, az ún. pericentrioláris anyagból, mellyel együtt a centriólumok az ún. centroszómát (vagy mikrotubulus organizáló centrumot, MTOC) alkotják, formálódni kezd az oszlási orsó mikrotubuláris rendszere.  A centriólumok csövecskékből álló, egymással 90° –os szöget bezáró, elektronmikroszkóppal felismerhető szabályos szerkezetek. Néhány orsó fonal pólustól-pólusig ér, legtöbbjük a kromatidok kinetokórjaihoz csatlakozik.  

(d) Metafázis. A kromoszómák a sejt egyenlítője irányába mozognak, ahol elrendeződnek. A kromatidok még (centromérnek nevezett régiójuk által) összekapcsolt állapotban vannak. Ebben a fázisban szokás végezni a kromoszómák morfológiai analízisét (sávozási festési eljárások alkalmazásával).

(e) Anafázis. A kromatidok szétválva egymástól, az utódsejt kromoszómái elkülönülnek.

5.4. ábra - Anafázis

Anafázis

Ezeket, centromérjükhez kapcsolódva, az oszlási orsó az ellentétes pólus felé mozgatja. Eközben a sejt meghosszabbodik, az orsó pólusokat összekötő fonalaival egyetemben. A sejt közepén haránt barázda alakul ki, megkezdődik a citokinézis.

(f) Telofázis. Az újraalakuló magmembrán által körülhatároltan kialakulnak az utód magok, melyekben a kromoszómák dekondenzálódnak, elvesztik különálló jellegüket, a magvacska ismét láthatóvá válik. Az orsó a mikrotubulusok depolimerizálódásával eltűnik, a citokinézis befejeződik.

A maghártya újraalakulásának fázisai az alábbi útvonalon követhetőek nyomon.

5.5. ábra - A maghártya újraalakulásának fázisai

A maghártya újraalakulásának fázisai

(g) G1. Hacsak a sejt Go fázisba nem lép, a G1-ben kapott, ill. nem kapott utasításoknak megfelelően osztódásra elkötelezett sejt szintetikus folyamatai az S fázison keresztül ismét regenerálják a mitózis előtti G2 állapotot.