Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

Ellenőrzési pontok

Ellenőrzési pontok

5.11. ábra - A sejtciklus szabályozásának ellenőrzési pontjai

A sejtciklus szabályozásának ellenőrzési pontjai

A sejtciklus szabályozásába több ellenőrzési pont (ún. checkpoint kontroll) van beiktatva. Ezek funkciója a bonyolult DNS-replikációs és mitotikus folyamatok tökéletes végbemenetelének ellenőrzése, és ezek hiányában a sejtosztódás leállítása, lehetővé téve a hibák kijavítását specifikus javító (reparáló) mechanizmusok által. Pl. a DNS ionizáló sugárzás hatására történő fragmentációja (szabad végek keletkezése) átmeneti G1 blokkot vált ki. Számos ilyen ellenőrzési pont ismert (lásd:ábra).

A következő ábra az ilyen szabályozásban szerepet játszó egyik fehérje működését szemlélteti. Ez a p53 fehérje (az azonos nevű tumor szupresszor gén terméke), melynek mutációja a G1 ellenőrzést hiusítja meg. Bal oldalon 8 órával gamma-irradiációt követően felvett DNS eloszlási hisztogram látható, normál p53-at kifejező (vad típusú) ill. jobb oldalon, mutáns p53-at kifejező sejtek esetében. Az S fázis kiürülése a normál sejtek esetében azt jelzi, hogy a besugárzáskor még G1-ben lévő sejteket az ellenőrzési mechanizmus nem engedte át S-be. A mutáns p53 esetében ez a kontroll láthatóan nem működött.

5.12. ábra - p53 fehérje működése a sejtciklus szabályozásában

p53 fehérje működése a sejtciklus szabályozásában