Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

A receptorok működése

A receptorok működése

Azokat az anyagokat, melyek a receptorhoz kötődnek ligandoknak nevezzük. A receptort aktiváló anyagok az agonisták, míg azok, melyek a receptorok működését gátolják az antagonisták.

A következő ábra a G fehérjéhez kapcsolódó receptorok által kiváltott jelátvitel általános sémáját mutatja.

6.12. ábra - G-fehérjéhez kacsolódó fehérjék, jelátvitel sematikus ábrája

G-fehérjéhez kacsolódó fehérjék, jelátvitel sematikus ábrája

A G-fehérjék, ahogyan azt az ábra is szemlélteti, kapcsolódhatnak ioncsatornákhoz is. Ennek eredményeként a csatornák aktiválódhatnak, de kialakulhat a csatorna gátlása is.

A G-fehérjéhez kötött receptorok működése

6.13. ábra - A G-fehérje működése, a folyamat lépései

A G-fehérje működése, a folyamat lépései

A másodlagos hírvivő rendszerek és szerepük a jelátvitel folyamatában

Az egyik legjobban tanulmányozott másodlagos hírvivő a cAMP. Számos jelvivő anyagnak (hormonok, neurotranszmitterek pl. dopamin, hisztamin stb.) létezik olyan membrán receptora, melyek az cAMP képződését katalizáló effektor enzim (adenilát-cikláz) működését szabályozza. Ezeknek az enzimeknek a szerkezet, mint korábban már utaltunk rá hasonlít abban, hogy mindegyiknek 7 transzmembrán alegysége van, a receptorok a ligandjaikat igen nagy specifitással kötik.

6.14. ábra - A: Adenilát-cikláz. B: ciklikus adenozin-3'-5'-monofoszfát (cAMP)

A: Adenilát-cikláz. B: ciklikus adenozin-3'-5'-monofoszfát (cAMP)

A G-fehérjéknek van gátló és serkentő hatása, attól függően, hogy milyen jel érkezik. A 6.13. ábra a cAMP jelpályát mutatja, a jelpályában résztvevő komponensekkel.

6.15. ábra - A cAMP jelpályája

A cAMP jelpályája