Ugrás a tartalomhoz

Hulladékgazdálkodás

Dr. Nagy Géza, Kovács Barnabás, Buruzs Adrienn, Dr. Torma András, Vagdalt László, Horváth László (2011)

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Dr. Nagy , Géza

Kovács, Barnabás

Buruzs, Adrienn

dr. Torma, András

Vagdalt, László

Horváth, László


Tartalom

1. Hulladékok fogalma, fajtái, környezeti hatásai
1.1. A hazai hulladékgazdálkodás jellemzése
1.2. A hulladék
1.3. A gazdasági folyamatokban keletkező hulladék fenntartható kezelése
1.4. A fenntartható fejlődést szolgáló, hulladék-megelőzést, ill. minimalizálást elősegítő módszerek, irányzatok
1. Technológiába integrált megelőző környezetvédelem
2. A hulladékminimalizálását szolgáló irányzatok
3. Integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás (IPPC)
4. Az életciklus-elemzés (LCA=Life Cycle Assessment)
1.5. Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR, KMR)
1. Az ISO 14001 céljai és eszközei
2. Az EMAS rendelet
1.6. Hulladékgazdálkodási tervek
2. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága
2.1. Jogszabályi előírások, szabályozás
2.2. A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási kötelezettségei
2.3. A települési hulladékgazdálkodás célja és a megvalósítás eszközei
1. Megelőzés a települési hulladékok területén
2. A hasznosítás elősegítése a települési hulladékok terén
3. A települési hulladékok biztonságos ártalmatlanítása
4. Az ártalmatlanítás helyzete, problémái
5. A települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete
6. A települési hulladék képződésének és kezelésének előrejelzése
7. Eszközrendszer
8. A hulladékkezelés jelenlegi helyzete, problémák és megoldások
9. Gazdasági eszközök
2.4. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek
1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek működésének finanszírozása
2. Települési hulladégazdálkodás tervezése
3. Hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítása
4. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának koncepciója
5. Korszerű regionális hulladékkezelő telepek létesítése
6. A rendszer elemeinek korszerűsítése
7. A hulladékkezelés korszerű technológiái
2.5. A fenntartható fejlődés horizontális területén vállalható intézkedések
3. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek hulladékgyűjtési és –szállítási módozatai
3.1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának koncepciója
1. A gyűjtés, begyűjtés szabályai
2. A hulladékkezelés technológiai rendszere
3. A hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása
4. Gyűjtési módszerek, eszközök
5. A szelektív gyűjtés alkalmazásának jelentősége, eszközei
6. A hulladékok szállítása, eszközök, berendezések
4. Üzemi hulladékgazdálkodás
4.1. Szervezeti szintű hulladékfelelősség kérdései
1. Az üzemi hulladékfelelősség fogalma, jelentősége
2. A szervezeti hulladékfelelősség alapmodellje, jellemző halmazai
3. Az üzemi hulladékfelelősség alapvető célfüggvényei
4.2. Az operatív hulladékgazdálkodás (hulladéklogisztika)
1. Az üzemi hulladéklogisztika alaplépései
2. A logisztika és a hulladékgazdálkodás kapcsolatrendszere
4.3. A rendszerorientált hulladékgazdálkodás
1. Az üzemi hulladékgazdálkodás tervezése
4.4. Hulladékgazdálkodásból hulladékmenedzsment

Az ábrák listája

1.1. A hulladékok környezetbe jutásának útjai
1.2. A hulladékkezelés prioritási szintje.
1.3. A biomassza energetikai hasznosítása
1.4. A vegyesen begyűjtött települési hulladék szabvány szerint mért átlagos összetétele (Forrás: KvVM, 2007)
1.5. A zárt rendszer modellje
1.6. A körforgási modell
1.7. A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig.
1.8. Hulladékgazdálkodási tervek rendszere
2.1. Regionális hulladéklerakók Magyarországon 2009. július 15-e után (Forrás: Köztisztasági Egyesülés, 2010)
2.2. Szemipermeábilis fóliával takart hulladék (© Buruzs, 2010)
2.3. Stabilizált hulladék a kezelés után (© Buruzs, 2010)
2.4. Stabilizált hulladék dobrostán történő osztályozása (© Buruzs, 2010)
2.5. Többrétegű fóliába csomagoló bálázóba (© Buruzs, 2010)
2.6. Nyílt rendszerű prizmás komposztálás (© Buruzs, 2010)
2.7. Válogatómű kézi szortírozó egysége (© Buruzs, 2010)
3.1. A hulladékkezelési technológiai rendszer
3.2. Együtemű gyűjtési rendszer
3.3. Kétütemű gyűjtési rendszer
3.4. Az átrakóállomás vázlata
3.5. Együtemű és kétütemű szállítási mód közötti választás elve
3.6. Szelektív gyűjtősziget edényzete
3.7. Hulladékudvar ábrája
3.8. Barna fedeles kuka
3.9. Szürke fedeles kuka
4.1. A szervezeti hulladékprobléma lehetséges megoldási szintjei és kapcsolódó feladatai (hagymamodell)
4.2. A logisztikai lánc egyszerűsített modellje
4.3. A hulladékgazdálkodási menedzsment feladatai a különböző szinteken
4.4. Termelő vállalat belső anyagáramlásának egyszerűsített modellje
4.5. A BÜCHL ELOG® belső hulladéklogisztikai rendszer működése nincs
4.6. A külső hulladéklogisztikai folyamat