Ugrás a tartalomhoz

Környezeti informatika

Dr. Gyulai István (2011)

3. fejezet - Környezeti adatforrások Európáról

3. fejezet - Környezeti adatforrások Európáról

Írta: Gyulai István PhD, Széchenyi István Egyetem, Győr

A Európai Unióban számos adatforrás van, egyrészt a tagállamok adatforrásai, másrészt az unió működtetéséhez szükséges össszesített adatok. Elsősorban számunkra a környezetvédelmet érintő adatbázisok fontosak. Ezek közül a következőket mutatjuk be:

- Inspire – az unió területi információs infrastuktúrája, 2010-re tervezett kiépítéssel
- EPER - Európai emisszió nyilvántartás
- SEIS, Közös Környezeti Információs Rendszer, 2008-ban kiadott nyilatkozat szerint.

Téradat infrastruktúra

INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community, térinformációs infrastruktúra az Európai Unióban

Forrás: Inspire, alapok, példák, teszt eredmények, szerkesztő: Matthaus Schilcher, 2009

2004-ben elfogadták az indítványt, majd 2007-ben Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) támogatásával elindult az INSPIRE megvalósítása, kiadták a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a térinformációs infrastruktúráról.

A megállapodás lényege egyrészt, hogy „a tagállamoknak általában véve ingyenesen elérhetővé kell tenniük a területi adathalmazok keresését és megtekintését biztosító szolgáltatásokat”, másrészt pedig, „a tagállamok azon joga, hogy a bizalmas jellegre hivatkozva korlátozzák az információhoz való hozzáférést, összhangban a környezettel kapcsolatos, nyilvános információhoz való hozzáférésről szóló århusi egyezménnyel”. Az egyeztetett szöveg többek között kimondja, hogy az INSPIRE nem érintheti az állami hatóságok létét vagy szellemi termékre vonatkozó tulajdonjogát.

A javaslat kiterjedt a környezet állapotának különös tekintettel a környezetvédelemre, (többek között a levegő, a talaj és a természeti táj) ellenőrzéséhez szükséges információkra.

„Az INSPIRE központi célkitűzése több és jobb területi adat elérhetővé tétele a tagállamokban valamennyi szinten a közösségi politikaalkotás és a közösségi politika megvalósítása számára.  Az INSPIRE a környezetvédelmi politikára összpontosít, de felhasználható és a jövőben kiterjeszthető más ágazatokra is, így például a mezőgazdaságra, a közlekedésre és az energiaszektorra.”

Ettől azt várják, hogy közérthetőbbé váljanak az árvizek, a lég- és vízszennyeződés okozta problémák, amelyek nem ismernek országhatárokat.

Az INSPIRE azzal a céllal indult, hogy összegyűjtse és továbbfejlessze a tagállamok térinformatikai és területi adataira (mint űrfelvételek, hőmérséklet, csapadékmennyiség) vonatkozó szabványokat az EU-s intézkedések tervezése és megvalósításaérdekében a környezet, közlekedés, az energia és a mezőgazdaság terén.

Az INSPIRE direktíva 26 fejezete lefekteti a uniós téradatok vázát. A leírás 34 téradat csoportot tartalmaz az alábbi szolgáltatásokkal:

-keresés a metaadat bázisban (hol, milyen adat található?)
-adat megjelenítés (navigáció, nagyítás, stb)
-letöltések (letöltés vagy ahol lehet, egyenes elérés)
-transzformációk (adat modell vagy koordináta transzformáció, képátalakítás, ortorektifikálás)
-segítő szolgálat.

A határon átnyúló szolgáltatásokat a geoportálokon keresztül teszik elérhetővé.

3.1. ábra - EU-s geoportál, fűmenü

EU-s geoportál, fűmenü


3.2. ábra - EU-s geoportál, Európa térkép

EU-s geoportál, Európa térkép


3.3. ábra - Cseh Köztársaság geoportál, kataszteri térkép és fototérkép Forrás:Role and opportunities of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre at the implementationof the INSPIRE directives, Vit Suchanek –Ivana Valdov, 2008

Cseh Köztársaság geoportál, kataszteri térkép és fototérkép Forrás:Role and opportunities of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre at the implementationof the INSPIRE directives, Vit Suchanek –Ivana Valdov, 2008


A téradat infrastruktúra az alábbi összetevőket tartalmazza:

 • térbeli adatokat és az ezekhez kapcsolódó metaadatokat

 • technikai hátteret, beleértve a szolgáltatásokat, portálokat, használói interfészt, biztonságot, hozzáférési kontrollt

 • szabványokat: lehetővé téve az egységes használatot

 • az érdekeltek körét, benne a szolgáltatókat és a használókat, adatkezelőket

 • törvényes és szervezeti hátteret, koordinációt és monitoringot.

A metaadatokról 2008-ban jelent meg irányelv: 1205/2008/EK rendelet. A rendelet meghatározza a fogalmakat, metaadatelemeket (azonosítás, témakörcsoportok, kulcsszó, földrajzi hely, a létrehozás napja, időbeli érvényesség, térbeli felbontás, minőség, jogi megfelelés, a használatra és hozzáférésre vonatkozó korlátozások, az adatért felelős szervezet).A témakör csoportok az alábbiak (EN ISO 19115 szabvány szerint):

 • gazdálkodás: állattenyésztés és/vagy növénytermesztés

 • bióta: természetes növény és állatvilág

 • közigazgatási határok

 • éghajlat, meteorológia, légkör

 • gazdaság: tevékenységek, foglalkoztatás

 • domborzat, tengerszint feletti magasság

 • földtan

 • egészség: ellátás, humánökológia, biztonság

 • alaptérképek

 • katonai támaszpontok

 • földrajzi fekvés, helymeghatározás

 • szárazföldi vizek, a víztestek vízrajza, vízelvezetés

 • óceánok

 • kataszter: a földterület nyilvántartása és jövöbeli funkciója

 • az ember által épített környezet

 • a társadalom és kultúra a területen

 • szállítás, közüzemi szolgáltatások, távközlés.

A Környezet és Biztonság Monitoring (GMES, Global Monitoring for Environment and Security)

Ezt a szervezetet az Európai Bizottság és az Európai Űrügynökség (ESA) hozta létre, annak érdekében, hogy európai összefogással megteremtsék a környezet és biztonsággal kapcsolatos információk együttes, független elérését. Ezen cél alapját az úrfelvételek illetve a helyszínen végzett (in-situ) észlelések adják. A GMES az űrtechnológia második zászlós hajója a GALILEO (1999, polgári navigációs célú program) mellett. A GMES 2014. évi célkitűzése: új geoinformáció előállítása, 1:50 000 méretarányú felszínborítás/földhasználat térkép, 1:10 000 méretarányú városatlasz 38 európai országról.

Néhány különbség, amelyek jellemzik az INSPIRE-t és a GMES-t:

INSPIRE: törvényes keretek az adatok megosztására, működő (hálózatos) technológia kiépítése, létező adatok a tagországoktól, időnkénti frissítés, adatspecifikáció az egységesítésre, összehangolt elérési szolgáltatások.

GMES: befektetés új geo információk létrehozásáért, innovatív technológia behozatala (adatgyűjtés, geodinamikai folyamatok modellezése), új adatforrások (határokon átnyúló és egész földre kiterjedő adatok), folyamatos adatfrissítés, adat integráció a szolgáltatások számára.

Az INSPIRE és GMES együttes platformot használták a Konstanz tó régió elemzésére, mint teszt területre. Jól használhatónak itélték a württembergi, bajor, svájci és osztrák információs rendszerek határon átnyúló régiós vizsgálatát, ami egyúttal az INSPIRE direktíváknak is megfelelt.

3.4. ábra - Határon átnyúló teszt terület

Határon átnyúló teszt terület