Ugrás a tartalomhoz

Környezeti informatika

Dr. Gyulai István (2011)

GEO

GEO

A 2002-es johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencián felvetődött a Föld állapotára vonatkozó megfigyelések fontossága és az ilyen tevékenységek koordinálása.

2003-ban, Washingtonban összeült egy ad hoc bizottság, mely létrehozta a (GEO) koordináló csoportot és elhatározta egy 10 éves Földmegfigyelési Végrehajtási Terv elkészítését. A Tervet 2005-ben el is fogadták Brüsszelben.

A nemzetközi Földmegfigyelési Csoport (GEO, Group on Earth Observations) arra törekszik, hogy felépítse azt a rendszert, amely a Földfigyelő rendszereket koordinálja és egységes adatkezelésüket lehetővé teszi. Ezt a rendszert elnevezték Egész Földre kiterjedő Földmegfigyelési Rendszerek Rendszerének (GEOSS, Global Earth Observation System of Systems). A csoport olyan önkéntes szervezet, amelyhez kormány szinten illetve nemzetközi szervezetek szintjén lehet csatlakozni. Több mint 80 ország, illetve több mint 50 szervezet áll partneri viszonyban a Csoporttal (2010. év).

A kormányok miniszteri szinten képviseltetik magukat a Csoport munkájában. Évente üléseznek és konszenzussal hozzák a döntéseket. Az első plenáris ülés 2005-ben, Genfben volt.

A GEO folyamatosan gondozza a 2005 – 2015 időszakra szóló 10 éves végrehajtási tervét. A terv megfogalmazza a kialakítandó jövőképet 9 témakörben: katasztrófák, egészségügy, energia, éghajlatváltozás, víz, időjárás, ökológiai rendszerek, mezőgazdaság, biológiai sokféleség.

A Csoport tevékenysége során a társadalom számára hasznot hajt, nevezetesen a következőket:

-        Természeti katasztrófák és ember okozta károsodások csökkentése, mint pl. erdőtűz, vulkán kitörés, földrengés, szökőár, földcsuszamlás, lavinák, árvizek, környezet szennyező események. A jobban szervezett ellenőrzések, kockázat értékelések, korai figyelmeztetések enyhítik a kárt ember életben és javakban egyaránt. Nemzeti, regionális és globális szinten is reagálni tud a kiépített rendszer.
-        A környezet állapotát és az ember egészségét és jólétét befolyásoló tényezők megértése. A megfigyelés tartalmazza a levegő, a vizek, sztratoszférikus ózon állapotát, a tartósan megmaradó szerves szennyezőket, a táplálkozással és időjárással összefüggő betegség tényezőket. Az egészségügyi statisztikákat, a megelőzés és fejlesztés hatásait.
-        Az energia forrásokkal való gazdálkodás javítása. A környezetért felelősséget vállaló energia gazdálkodás megteremti a kereslet-kínálat egyensúlyát, a kockázatokat csökkenti, pontos leltárt készít az üvegház hatású gázokról és szennyező anyagokról, feltérképezi a megújuló energia források potenciális használatát.
-        Az éghajlat változások folyamatának megértése, elemzése, előrejelzése, az azokhoz való alkalmazkodás javítása. A változás és változékonyság okainak felderítésére monitoring rendszer kiépítésére és folyamatos figyelésre, elegendő és megbízható adatra, elemzésre van szükség, hogy tudományos igényű egyetértés szülessen. Ily módon a veszélyeket el lehet kerülni emberi és gazdasági szempontokat is figyelembe véve.
-        A víz körforgás megértése és ezáltal jobb gazdálkodás a víz készletekkel. A vízzel kapcsolatos kérdéseket GEOSS az alábbi megfigyelésekkkel oldja meg: csapadék, talajnedvesség, áramlások, tározó szintek, hótakaró, gleccserek, jég, párolgás, vízhasználat, kapacitás és vízigény, in situ hálózat, automatizált adatgyűjtés.
-        Az időjárással kapcsolatos információk, az előrejelzés és figyelmeztetés javítása. A GEOSS a rövid és középtávú előrejelzésekre koncentrál. Amelyet szél, páratartalom, csapadék, óceáni területek figyelése, megbízható előrejelzés, szélsőséges-veszélyes események előrejelzése jellemez.
-        A szárazföldi, partvidéki és a tengeri ökoszisztémákkal való törődés javítása. Számbaveszi ezen területek állapotát, a természeti erőforrások készleteit, hatásterületeit, az erőforrás használat lehetőségeit és korlátait. Folyamtosan értékeli az óceán színét, hőmérsékletét, a halászatot. Figyelemmel kiséri a szén és nitrogén körforgást az ökoszisztémákban.
-        A fenntartható mezőgazdaság támogatása, segítség az elsivatagosodás elleni küzdelemben. Statisztikák gyűjtése: növénytermesztés, állattenyésztés,halászat, élelmiszer biztonság, szárazság, tápanyag egyensúly, gazdálkodási rendszerek, földhasználat, felszín borítottság, talajromlás, elsivatagosodás, kedvezőtlen változások, globális felvételek műholdakról. Mezőgazdasági, erdészeti adatok, pályázatok, élelmiszer ellátás és szegénység összefüggése, nemzetközi tervezés, fenntarthatóság.
-        A biodiverzitás megértése, monitorozása, megtartása. Ebben a témában felmerülő adatgyűjtés: ökoszisztémák, populációk, fajok állapota, genetikai változatossága, taxonómiai és területi különbségei.

4.9. ábra - az Európai Űrügynökség (ESA) GEO portálja (lásd még: GMES, INSPIRE)

az Európai Űrügynökség (ESA) GEO portálja (lásd még: GMES, INSPIRE)