Ugrás a tartalomhoz

Környezeti informatika

Dr. Gyulai István (2011)

Környezeti informatika

Környezeti informatika

dr. Gyulai, István


Tartalom

1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok
1.1 . A környezeti adatok
1.2. Zöldhatóságok
1.3. Környezet-használati adatok
1. A felügyelőségek szerepe
2. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Forrás: KvVM honlap
2. Környezet-leíró adatok
2.1. Föld adatbázisok
1. Földhasználat, földügyi igazgatás
s2. Növény- és talajvédelem
s3. Föld adatbázisok
4. Távérzékelés alapú rendszerek
2.2. Víz adatbázisok
1. Emissziós adatok
2. Az OSAP keretében szolgáltatott vízre vonatkozó adatok
3. A vízminőség immissziós adatgyűjtő rendszerei
4. Vizek hidrológiai adatgyűjtő rendszerei
5. KSH adatok a közművesítésre és a vizek terhelésére vonatkozóan
2.3. Levegő adatbázisok
1. Légszennyező telephelyek levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatásai
2. Az OSAP keretében szolgáltatott levegőre vonatkozó adatok
3. A levegőminőség immissziós adatgyűjtő rendszere
4. KSH adatok
2.4. Élővilág adatbázisok
2.5. Település adatbázisok
1. Épített örökség, műemlékek nyilvántartása
2. A Központi Statisztikai Hivatal épített környezetre vonatkozó adatsorai
3. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer – TeIR
3. Környezeti adatforrások Európáról
3.1. Téradat infrastruktúra
3.2. Európai Szennyező anyag-kibocsátási Nyilvántartás, EPER
3.3. Közös Környezeti Információs Rendszer, (Shared Environmental Information System, SEIS)
4. Környezeti adatforrások a világról
4.1. A GEMS
4.2. GEO
5. Környezetértékelés
5.1. Az értékelés elvi alapjai
5.2. A teljes gazdasági érték
1. A teljes gazdasági érték összetevői
2. Nem kitermelhető – in situ – természeti javak
5.3. A természeti erőforrások
1. A kimerülő (újra nem termelhető) természeti erőforrások
2. A kimerülő természeti erőforrások optimális használata
3. Megújuló energiaforrások és optimális felhasználásuk
5.4. A környezetértékelés szempontrendszere
1. A „megengedhető terhelések” problematikája
2. Gazdasági, hasznossági szempont
5.5. A környezet monetáris értékelése
1. A jelenlegi magatartáson alapuló (kinyilvánított preferencia) módszerek
2. A jövőbeli magatartáson alapuló (szándékolt preferencia) módszerek [5.3. táblázat]
5.6. Környezetértékelés: módszertani fejlesztési lehetőségek
1. Környezetállapot-értékelési módszerek
2. A környezetértékelés fölhasználása a környezetpolitika alakításában
3. Továbblépési lehetőségek
5.7. Közúti közlekedés zajterhelésének bemutatása és értékelése
1. Közúti közlekedés által okozott zajszennyezés okai és forrási
2. Zajvédelem szabályozása és szabványok
3. Közúti közlekedési zaj hatásai az élő szervezetekre
4. Zajvédelmi tervezéshez használt zajtérképek és értékelése
5. Zajtérkép készítése menete
6. Stratégiai zajtérképek és értékelése
Irodalom

Az ábrák listája

1.1. KSH adat, forrás: KSH
1.2. Zöldhatóságok elhelyezkedése: felügyelőségek és igazgatóságok
1.3. Nemzeti Parkok Forrás: http://www.nemzetipark.gov.hu/
1.4. Bejelentő lap
1.5. OKIR honlap, levegőt terhelő pontforrások
1.6. OKIR honlap, vállalati - levegőt terhelő - kibocsátások
1.7. Hulladékok a HIR-ből
2.1. Kataszteri térkép, Győr, részlet
2.2. Országos negyedrendű alappont (balra) és szintezési alappont, Nadap (jobbra)
2.3. Aktív GPS hálózat (Forrás: FÖMI)
2.4. Talajvédelm laboratóriumok (forrás: Talajvédelem, FVM kiadvány, 2004)
2.5. Országos TIM pontok
2.6. Agrotopográfiai térképsorozat egyik eleme. Forrás: MTA TAKI
2.7. Agrotopográfiai térképsorozat másik eleme. Forrás: MTA TAKI
2.8. Digitális Kreybig – féle térkép. (Forrás: MTA TAKI honlap, Németh Tamás, Szabó József)
2.9. Magyarország földtani térképe, 1:200 000 ma. sorozat, gazdaságföldtani változat (Eger), részlet
2.10. Magyarország földtani térképe, 1:200 000 ma. sorozat, gazdaságföldtani változat (Eger), szín- és jelmagyarázat, részlet
2.11. légi felvétel a MÁFI épületéről. Forrás: http://www.mafi.hu. wikipedia.org
2.12. Bányakapitányságok: Budapesti, Miskolci, Szolnoki, Pécsi, Veszprémi
2.13. Bányászati területek Forrás:http://www.mbfh.hu
2.14. A kiértékelés során űrfelvételekből tematikus térkép készült. Forrás: FÖMI
2.15. MePAR, Győr, nyugati terület
2.16. A VINGIS szervezeti felépítése Forrás: FÖMI honlap
2.17. Földrajzi név elhelyezés a VINGIS-ben, digitális ortofotón Forrás: FÖMI honlap
2.18. Magyarország 2010. évi parlagfüves területei Forrás: FÖMI honlap
2.19. Felszíni vizek monitoring rendszere (Forrás: Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2009).
2.20. A VKI és nitrát monitoring pontjai (Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2009).
2.21. Az automata mérőhálózatban vizsgált települések (forrás: http://www.kvvm.hu/olm).
2.22. A manuális mérőhálózatban vizsgált települések (forrás: http://www.kvvm.hu/olm).
2.23. Natura 2000 területek
2.24. TIR észak-keleti részlet
2.25. Internetes TIR lekérdezés: a Bükki Nemzeti Park védett értékei
2.26. Műemléki kereső
3.1. EU-s geoportál, fűmenü
3.2. EU-s geoportál, Európa térkép
3.3. Cseh Köztársaság geoportál, kataszteri térkép és fototérkép Forrás:Role and opportunities of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre at the implementationof the INSPIRE directives, Vit Suchanek –Ivana Valdov, 2008
3.4. Határon átnyúló teszt terület
3.5. az EPER honlap első oldala
3.6. 2004. évi víz és levegő emisszió, EPER, magyarországi üzemek, részlet
3.7. a találomra kiválasztott BorsodChem Rt. részletes adatai az EPER adatbázisából
4.1. A levegő monitoringban résztvevő országok
4.2. A víz monitoringban résztvevő országok
4.3. Az élelmiszer monitoring
4.4. a kenyai GRID portál
4.5. a genfi GRID portálon a 2004. évi Tisza cián szennyezés
4.6. A GRID-Arendal székhelye a térképen Forrás: Google map
4.7. A Grid-Arendal honlapja
4.8. A világ széndioxid kibocsátása (2010)
4.9. az Európai Űrügynökség (ESA) GEO portálja (lásd még: GMES, INSPIRE)
5.1. Társadalmi folyamatok és a környezet (World Resource Institute, 1995. alapján)
5.2. Paradigmaábra (saját)
5.3. A természeti erőforrások értékösszetevői
5.4. Az ásványi nyersanyagvagyon osztályozása [Forrás: U.S. Bureau of Mines/U.S. Geological Survey: Mineral and coal resource and reserve categories.]
5.5. A monetáris értékelési módszerek összefoglaló felosztása [Forrás: Munashinge (1993), Mitchell and Carson (1989), valamint Turner, Pearce and Bateman (1994) alapján. Idézi: Szerényi, Z. 2000.]
5.6. Célok és feladatok
5.7. Városi közlekedés zaja (Koren E. 2003)
5.8. Jellegzetes hangok hangnyomásszintje (Brendt M. – Bibók Zs. 2003)
5.9. Kerekek és útburkolat kölcsönhatásából származó zaj sima és érdes burkolaton, 80 km/h sebességnél (Koren E. 2003)
5.10. A zajvédelmi jogszabálycsomag elemei (Kiss A. 2009)
5.11. Győri Árkád csomópont nappali zajtérképe (Bedő A. 2007)
5.12. Győri Árkád csomópont éjszakai zajtérképe (Bedő A. 2007)
5.13. Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe – Lden(Brendt M. – Muntág A. 2007).
5.14. Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe – Léjjel(Brendt M. – Muntág A. 2007).