Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása

Dr. Czupy Imre, Vágvölgyi Andrea (2011)

A biogáz története

A biogáz története

A biogáz története több évszázados, sőt azt is mondhatjuk, hogy több évezredes. Írásos emlékek találhatók arról, hogy Asszíriában ie. a 10. században és Perzsiában a 16. században biogázt használtak a fürdővíz melegítésére.

Van Helmont a 17. században felfedezte, hogy gyúlékony gáz nyerhető bomló szerves anyagból. Shirley fedezte fel 1677-ben a mocsárgázt (Bai, 2007.; Maramba, 1978.), Faraday is kísérletezett a mocsárgázzal, ő szénhidrogénként azonosította. (Schulz és Eder, 2005.)

Volta 1776-ban megállapította a gázról, hogy ez éghető anyag. Dalton 1804-ban kimutatta belőle a metánt. (Bai et. al., 2002.) Képletét Avogadró határozta meg 1821-ben. (Schulz és Eder, 2005.) Pasteur fedezte fel, hogy a gázt mikróbák állítják elő.

Mesterségesen a 19. század eleje óta állítják elő. (Láng, 2002.) A világ első biogáztelepe az indiai Mantungában épült 1856-ban. (Bai et. al., 2002., Bai, 2007.) 1857-ban Bombayban valósult meg az első biogáz-berendezés, egy lepratelepen. 1896-ban Exeterben már közvilágítás céljára használták a biogázt, 1920-30 között a szennyvíziszapok anaerob erjesztését kezdték el. 1937-ban már 7 német nagyvárosban működött biogázüzemű szemétszállító jármű. 1942-ban Ducellier és Ismann Algériában mezőgazdasági hulladékot erjesztett kétütemű fermentációs módszerrel. (Bai, 2007.)

USA-ban az első ipari biogáz-előállító üzemet 1959-ben létesítették. (Láng, 2002.) Németországban és Dániában a II. világháborút követően kezdődtek a biogáz előállítását célzó kísérletek.

Hazánkban a biogázzal kapcsolatos kutatások a 20. században (Bai et. al., 2002.), pontosabban 1950-es években kezdődtek el (Fővárosi Csatornázási Művek Soroksári úti szennyvíztisztító telephelyén). Mezőgazdasági jellegű szerves trágya alapú biogáz telep először a Pécsi Állami Gazdaságban létesült. (Kissné, 1983.)