Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása

Dr. Czupy Imre, Vágvölgyi Andrea (2011)

A biogáz hasznosítás helyzete külföldön

A biogáz hasznosítás helyzete külföldön

Az Európai Unió területén a biogáz üzemek igen elterjedtek. Jelenleg mintegy 6000 biogáz telep üzemel a néhány ezer tonna éves kapacitástól a több százezer tonna szerves hulladék ártalmatlanítására alkalmas telepekig. A biogáz termelésben vezető országok: Németország, Dánia. Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a biogáz ipar azokban az országokban a legfejlettebb, ahol a gazdasági kormányzat támogatja a megújuló energiahordozók felhasználását és a környezetvédelmet. Németországban több mint 4000 biogáz üzemben működnek, és átlagosan 7500 üzemórával rendelkeznek, 11 millió kilowatt-órányi energiát termelt, és ezzel több, mint 3 millió háztartás energiaszükségletét fedezték. Németországban 2000-ben beindított biogáz üzemek átlagos mérete 70 kW volt, a 2002-ben átadott üzemeké már 330 kW. (Fuchsz, 2006.) Ezek a számok mutatják, hogy a német biogáz termelés fontos szerepet töltenek be az ország áramtermelésében. Ennek két oka is van. Egyrészt a biogáz termelés majdnem teljesen folyamatos eljárás. Másrészt Németországban a megújuló energiaforrások támogatása az áramtermelésre koncentrál. Ennek megfelelően a biogáz üzemek bevételük túlnyomó részét az államilag garantált betáplálási tarifákból szerzik.

4.13. ábra - Biogáz üzem Németországban (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)

Biogáz üzem Németországban (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)


Hasonló fejlődés látható Ausztriában is, ahol 2004 év végén 175, 2007-ben már 350 mezőgazdasági üzem működött.

4.14. ábra - Biogáz üzem Ausztriában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)

Biogáz üzem Ausztriában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)


Lengyelországban ezzel szemben mindeddig csupán igen csekély számú biogáz üzem működik. Ezen a helyzeten kívánnak egy új, a Gazdasági Minisztérium által kidolgozott program segítségével változtatni. Ez a program azt célozza meg, hogy 2020-ig minden településen épüljön biogáz üzem.

Ezek a beruházások javítani fogják az energiaellátás biztonságát, a lakosság előtt megnyitják az olcsóbb energiához való hozzáférés, illetve a biogáz üzemekből származó megerjesztett és higienizált szubsztrátumok jobb és veszélytelenebb vetőföldi trágyaként való értékesítésének lehetőségét.

Dániában 2000-re a 90-es évektől kezdve megduplázták az ország biogáz termelését, annak köszönhetően, hogy bevezették a „zöld” áram rendszert, ami azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásból előállított áramot az áramszolgáltató a szokásos árnál magasabb összegért veszi meg.

4.15. ábra - Biogáz üzem Dániában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)

Biogáz üzem Dániában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)


Olaszországban elsősorban a szarvasmarhákban különösen gazdag területeken, Milánó környékén találhatóak biogázerjesztők, ám sokkal inkább a szennyvíz tisztítását szolgálják, mintsem a trágyakezelést.

Az egyes európai országok aktuális helyzetét egy összefoglaló elemzés „Anaerobic digestion: Making energy and solving modern waste problems” részeletesen kifejti. (Ortenbland, 2000.)

Angliában és Franciaországban alig találni mezőgazdasági biogáz üzemeket, viszont fejlett a depóniagáz és szennyvíziszap hasznosítás. (Fuchsz, 2006.)

Az USA-ban, 2009. januárban szenátorok egy csoportja olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely adókedvezményt helyez kilátásba biogáz-termelők számára. Az adókedvezmény mértéke 4,27 USD/millió BTU lenne. A javaslat indoklása szerint az elsődleges cél a munkahelyteremtés, a környezetvédelem (CO2 és metánkibocsátás csökkentése), és a vidék számára alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtése. A Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szerint az USA-ban évente 1,37 Mrd tonna állati hulladék keletkezik. Az Energiaügyi Minisztérium szerint, amennyiben ennek a felét biogáz-célra felhasználnák, a teljes amerikai földgázfelhasználás 5 %-át kiváltaná, és a CO2 kibocsátást 45-50 millió tonnával csökkentené.