Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása

Dr. Czupy Imre, Vágvölgyi Andrea (2011)

Az elgázosítás

Az elgázosítás

Az elgázosítást már a 19. század óta ismerik, ilyen folyamat pl., amikor szénből az ún. városi gázt állítják elő, amit eredetileg az utcák megvilágítására használtak.

A természetes gázkészletek felfedezése és a csővezetékek kiépítése révén ez az energiahordozó kiszorult a piacról. Az 1970-es években, mikor nőttek az igények és az árak, valamint félő volt, hogy a földgázlelőhelyekről nem tudják biztosítani azok kielégítését, ismét feltámadt az érdeklődés az elgázosítás iránt. Ezek a gondok azonban végül megoldódtak. Az utóbbi időben azonban a klímaváltozás és a Kyotói Egyezményben vállalt kötelezettségek megint előtérbe helyezték az elgázosítást, mert az energiatermelésnek ez a módja lényegesen tisztább és környezetbarátabb, mint a hagyományos széntüzelés.

Európában a legnagyobb biomassza elgázosítókat a 90-es években építették.

Egy 2003-as felmérés szerint a világ 10 legnagyobb hulladék elgázosítója évente kb. 1,5 millió tonna hulladékot dolgoz fel. Ezek az üzemek a világ legkülönbözőbb helyein találhatók Németországtól Japánig, a legrégebbi 1980 óta működik. Mindez azt bizonyítja, hogy a rendszer működőképes, bár természetesen nem tekinthető univerzális megoldásnak. (Kiss, 2004.)

Az elgázosítás a biomassza közvetlen elgázosítása oxigénnel, vagy vízgőzzel. Az elgázosítóban a biomasszát a hőhordozót tartalmazó fluidizált ágyba táplálják be, ahol 800-850°C-on végbemegy az endoterm vízgőzös elgázosítás.

Az inert fluidizált hőhordozót és a biomasszából képződött, teljesen át nem alakult, elszenesedett biomasszát a második fluidizált ágyba viszik, ahol a még éghető rész 900-1300 °C-on oxidálódik. a forró hőhordozó fedezi az elgázosítás hőigényét.

A reakció során fő termékként CO 32-41%-ban, CO2 17-19%-ban, H2 24-26%-ban keletkezik, emellett kevesebb metán, nitrogén, hamu, kátrány is megjelenik. A gáz további felhasználására hűtésre és tisztításra van szükség.