Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása

Dr. Czupy Imre, Vágvölgyi Andrea (2011)

9. fejezet - Felhasznált Irodalom

9. fejezet - Felhasznált Irodalom

Alexa L.- Dér S.: Szakszerű komposztálás. Profikomp könyvek Zenith Rt., Budapest,2001.

Bagi B.: Biogáz helyzet Ausztriában: dinamikus fejlődés, komoly lehetőségek. In: Biohulladék folyóirat 2. évfolyam 2. szám, 2007. június p.13-16.

Bai A. - Kormányos Sz.: A biogáz, mint hajtóanyag. Előadás.

Bai A.: A biogáz. Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2007.

Bai A.: A bio-üzemanyagok alkalmazása a debreceni buszközlekedésben I. Műszaki és környezetvédelmi hatások. Tanulmány, Debrecen, 2008.

Bai A.-Lakner Z.- Marosvölgyi B.- Nábrádi A.: A biomassza felhasználása. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2002.

Bai A.- Sipos G.: A hagyományos erdők és az energetikai faültetvények sokrétű jelentősége. Erdészeti Lapok CXLI. évf. 4. szám (2007. április)

Barkóczy Zs.: A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése. PhD értekezés Sopron, 2009

Barótfi I.: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000.

Barta I.: Az agrár-környezetvédelemben rejlő megújuló energiaforrások. In: Agrároktatás Unikum, 2002. április p. 4-6.

Chae, K.J., Jang, A., Yim, S.K., Kim, I.S.: The effects of digestion temperature and temperature sh°Ck on the biogas yields from the mesophilic anaerobic digestion of swine manure. Bioresource Technology 99, 2008.1–6.

Donauer B.: A biogáztermelés lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata osztrák és magyar feltételek mellett. Diplomaterv, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2005.

Elek E.: A biogáz-hasznosítás, mint gyorsan fejlődő üzletág. http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=958, 2008.

Farkas K.: Agrárenergetika a szakember szemével. In Agrárium 18. évfolyam, 3. szám 2008. március p. 30-32.

Fuchsz M.: Biogáz. A Magyar Biogáz Egyesület kiadványa. Budapest, 2006.

Fuchsz M.: Biogáz a földgázhálózatban. Hulladéksors- Hulladékgazdálkodási szakmai folyóirat 2008. IX. évfolyam 11. szám p.48-49.

Gőgös Z.- Bíró T.: Biogáz, mint megújuló alternatív energiaforrás lehetősége a magyar mezőgazdaságban, a magyar vidéki életben. In Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 25-27.

Gunaseelan, V.N.: Effect of in°Culum substrate ratio and pretreatments on methane yield from Parthenium. Biomass and Bioenergy 8, 1995.39-44.

Gyulai I.: A biomassza dilemma. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest, 2006.

Hájos A.: Laboratóriumi fermentáló géppel biogáz előállítása, az összetétel valamint a melléktermékek vizsgálata. Diplomaterv, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2008.

Hajdú J.: A bioenergia előállításának és hasznosításának műszaki és gazdasági kérdései

Hansen, K. H.- Angelidaki, I., Ahring B. K.:Anaerobic digestion of swine manure: Inhibition by ammonia Water Research, Volume 32, Issue 1, January 1998, Pages 5-12

Hargitai R. Gázmezők a háztájiban. Hulladéksors- Hulladékgazdálkodási szakmai folyóirat 2006. VII. évfolyam 4. szám p.8-9.

Hódi J.: Depóniagáz-kitermelés, ártalmatlanítás-hasznosítás. In: Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 18-23.

Ivelics R.: Minirotációs energetikai faültetvények termesztés-technológiájának és hasznosításának fejlesztése. PhD értekezés Sopron, 2006

Kacz K.: A biogáz-termelés alapanyagai. Kézirat, 2005.

Kacz K. - Neményi M.: Megújuló energiaforrások. Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Kalmár P.: A biogáz hasznosítása gázmotorokban. In: Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 48-52.

Kaltwasser, B. J.: Biogáz előállítás és hasznosítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1983.

Kapros T.: Biogáztüzelés az ipari berendezésekben In: Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 38-41.

Kapros T.: Földgázvezetékbe történő biogáz-betáplálás az Európai Unióban In: Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p.60-61.

Kárpáti Á.: Szennyvíziszap rothasztás és komposztálás. Ismeretgyűjtemény No. 6. Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék, egyetemi jegyzet, 2002.

Kazai Zs.: Zöld energiát okosan, avagy a biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei. Tanulmány, Budapest, 2008.

K°Csis I.: Komposztálás. szaktudás Kiadó Ház, Budapest,2005.

Kim, M., Gomec, C.Y., Ahn, Y., Speece, R.E.: Hydrolysis and acidogenesis of particulate organic material in mesophilic and thermophilic anaerobic digestion. Environmental Technology 24, 2003.1183-1190.

Kiss Á.: Környezetvédelem. www.bimeo.hu/bor-cipo/2004/040502.htm

Kissné Quallich E. : A biogáz. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1983.

Kovács A.- Fuchsz M.- Hideg P.: Biogáztisztítási technológiák. In Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 53-55.

Kovács A.- Fuchsz M.: Biogáz Magyarországon: egy növekvő piac perspektívái. Előadás, Pécs, 2007.

Kovács A.- Fuchsz M.: A biogázipar helyzet és perspektívái Magyarországon. In Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 9-10.

Kovács K.: A biogáz. 2006. http://www.agraroldal.hu/biogaz_cikk.html.

Kovács K.: A megújuló energiához stratégia kell. 2008. http://www.bitesz.hu/biogaz/a-megujulo-energiahoz-strategia-kell.html

Kőrősi V.: Biogáz, a jövő energiaforrása. KUTIK, Summer School, Miskolc, előadás, 2007.

Lakatos L.: A biogáz előállítás és felhasználás. Műszaki és élelmiszeripari ismeretek környezetgazdálkodási agrármérnök és környezetmérnök szakos hallgatók részére HEFOP 3.3.1. Előadás.

Láng I. (főszerk.): Környezet- és természetvédelemi lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

Lawrence, A. W. - Mc Carty P. L.: The effect of sulphides on anaerobic treatment. In Pr°C. of the 19th Ind. Waste Conf., Purdue Univ. Engineering Extension Series. 1964. 117, 343-357.

Malina, Jr. J. F. - Pohland, F. G. (Eds.): Design of anaerobic pr°Cesses for the treatment of industrial and municipal wastes. Water Quality Management Library, Vol. 7. Technomic, Lancaster, 1992.

Maramba, F.D.: Biogas and waste recycling, 1978.

Marosvölgyi B. (2002): Biomassza hasznosítás I. Nyugat-magyarországi Egyetem-jegyzet

Marosvölgyi B.: Biobrikett- gyártás technológiai fejlesztése. Előadás, Sopron

Marosvölgyi B. -Ivelics R. (2005): Short rotation coppice in Hungary. In: Bioenergy International Vol. 13. St°Ckholm

Marosvölgyi B.-Horváth Béla: Biomassza-előállítás és -hasznosítás. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2010.

Molnár G.: A biogáz forgalmazásának lehetőségei a hazai földgáz-elosztóhálózatban című dolgozatról. In: Biogáz-előállítás és -felhasználás Műszaki Kiadványok I. évfolyam, 2009. p. 58-60.

Mosey, F.E.- Fernandes, X.A.: Patterns of hydrogen in biogas from the anaerobic-digestion of milk-sugars. Water Science and Technology 21, 1989., 187-196.

Nagy Gy. (2005.): Hulladékgazdálkodási kézikönyv II. KJK KERSZÖV kiadványok

Németh I. G.: Épülnek a biogáz üzemek. 2009 http://www.vg.hu/vallalatok/energia/epulnek-a-biogazuzemek-293916

Németh K. (1987): Faipari kémiai technológia II. Erdészeti és Faipari Egyetem jegyzet, Sopron

Németh K. (1997): Faanyagkémia Kémiai szerkezet, reakciók. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

Németh K. (1998): A faanyag degradációja. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

Olessák D.- Szabó L.: Energia hulladékból. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Papp E. : Ahol a jövő már elkezdődött. Svéd tapasztalatok, megoldások. In: Camion Truck and Bus. 2008./1. p. 88-89.

Pongrácz L.: Szomszédolás Ausztriában. Mezőhír, mezőgazdasági szaklap. 2007. január

Előadás, Budapest, 2008.

Potyondi L.: Répakutatási eredmények. A répa, mint energianövény. Biomassza konferencia. Előadás, Sopron, 2008.

Rimkus, R. R. - Ryan, J. M. - Cook, E. J.: Full-scale thermophilic digestion at the West-Southwest Sewage Treatment Works, Chicago, Il. J. Water Pollut. Contr. Fed., 1982. 54 (11) 1447-1457.

Sági F.: Energiahasznosítás a mezőgazdaságban - Biogáz. 2003. http://www.kornyezetunk.hu/belso/mg25.html

Sandberg, M., Ahring, B.K., 1992. Anaerobic treatment of fish-meal pr°Cess wastewater in a UASB reactor at high pH. Applied Microbiology and Biotechnology 36,800-804

Schulz, H.- Eder, B.: Biogázgyártás. Cser Kiadó, Budapest, 2005.

Sinóros-Szabó B. - Maniak S.: Bioreaktorok Magyarországon. In: Agrártudományi közlemények, 2005/16. különszám p. 248-254.

Szendrei J.: A biomassza energetikai hasznosítása. In: Agrártudományi közlemények, 2005/16. különszám p. 264-272.

Sikolya L. (szerk.) : A környezetvédelem technikai alapjai- Hulladékgazdálkodás. Nyíregyházi főiskola, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2007.

Szunyog I.: Az egyes biogáz típusok magyar földgázrendszerbe történő betáplálásának minőségi korlátai. In: Energiagazdálkodás. 50. évfolyam, 3. szám, 2009. p. 20-25.

Veperdi I. (szerk.)(2005): Erdőtelepítési termesztés-technológiai és végrehajtási útmutató kidolgozása, a nem szokványos erdőművelési módszer miatt, a különböző vágásfordulóval kezelt energetikai erdőkre. Kutatási jelentés, Budapest

Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998.

Yu, H.Q.- Fang, H.H.P. -Gu, G.W.: Comparative performance of mesophilic and thermophilic acidogenic upflow reactors. Pr°Cess Bi°Chemistry 38, 2002., 447-454.

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. (http://www.khem.gov.hu)

Hulladéksors folyóirat, 2008. IX. évfolyam 3. szám

Hulladéksors folyóirat, 2008. IX. évfolyam 6. szám

 1. www.biogas.hu. Letöltés: 2009.11.19.

 2. Biogáz vonat Svédországban http://www.biogaz-forum.hu Letöltés: 2007. 11.23.

 3. Trendek meghatározása a fenntartható városi közlekedésért. http://www.st°Ckholm.se Letöltés: 2007. 12.10.

 4. http://www.herbator.hu/kepek/biogazuzem2.jpg Letöltés: 2009.11.27.

 5. http://www.nfu.hu/thumbnail/12362/0x0fill/kiop2.jpg Letöltés: 2009.11.27.

 6. Megkezdte működését a kenderesi biogáz kiserőmű. Zöldtech http://www.zoldtech.hu/cikkek/20070912-biogaz-eromu-kenderes Letöltés: 2009.11.24.

 7. http://www.vasuttortenet.eoldal.hu/oldal/a-kaposvari-cukorgyar-iparvasutja-ii_resz

 8. http://www.gombaforum.hu/index.php?c=hirarchivum&tol=70&kod=72

 9. Letöltés: 2009.11.27.

 10. http://www.promenad.hu/_KEPEK/_NAPIKEPEK/normal_0831biogaz2.jpg

 11. Letöltés: 2009.11.27.

 12. www.bitesz.hu/dokumentumtar/biogaz/biogaz.../download.html

 13. Letöltés: 2009.11.24.

 14. http://www.hemok.net/hu/content/biogaz-gyartouezemek Letöltés: 2009.11.24.

 15. http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/10/boosting-biogas-with-heat-bonus-how-combined-heat-and-power-optimizes-biogas-utilization;

 16. Letöltés: 2009.11.24.

 17. www.zoldtech.hu/cikkek/20090422biogaz.../biogaz_eloallitas.doc

 18. Letöltés: 2009.11.24.

 19. http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2373&articleID=13692&ctag=articlelist&iid)1 Letöltés: 2009.11.24.

 20. Emk.nyme.hu/uploads/media/Kotsis.L.pdf

 21. http://cserepkalyhas.uw.hu/kepek/grundofen.jpg

 22. http://kalyhainfo.web.maxer.hu/?page_id=162

 23. www.merlin.bgk.bme.hu

 24. www.biobrikett.hu