Ugrás a tartalomhoz

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai

Dr. Szűcs István (2013)

2. fejezet - A nukleáris létesítmények üzemeléséhez és leszereléséhez kapcsolódó radioaktív hulladékkezelés stratégia kérdései

2. fejezet - A nukleáris létesítmények üzemeléséhez és leszereléséhez kapcsolódó radioaktív hulladékkezelés stratégia kérdései

2.1. A radioaktív hulladékkezelés nemzetközi alapelvei

A radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozó szabályozást a legtöbb országban a nemzetközi sugárvédelmi és sugárbiztonsági előírások figyelembevételével tör-vényesítik. A NAÜ gondozásában jelenleg is folyamatban van a radioaktív hulladékok kezelésére vonat¬kozó szabványrendszer kidolgozása. A sorozat alapdokumentuma az elveket foglalja össze. Az alapcélkitűzés szerint a hulladé¬kokat úgy kell kezelni, hogy megvédjük az emberi egészséget és a környezetet mind most, mind pedig a jövőben anélkül, hogy méltánytalanul nagy terheket hagynánk a jövő generációkra. Összesen kilenc alapelvet (2.1. táblázat) határoztak meg, amelyek következetes érvényesítése lényegesen magasabb szintű védelmet nyújt a társadalom egésze számára, mint az egyéb ipari tevékenységek gyakorlata (pl. a veszélyes hul¬ladékok kezelése és elhelyezése).

A hulladék-elhelyezés elfogadási követelményeit általában a nemzeti hatóságok határozzák meg, felhasználva a nemzetközi szervezetek ajánlásait és előírásait. A NAÜ-ajánlások és előírá¬sok teljes mértékben illeszkednek az Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) ajánlásaihoz. A szervezet egy olyan sugárvédelmi politikát dolgozott ki, amelynek elsőd¬leges célja, hogy biztosítsa az egyének megfelelő védelmét anélkül, hogy indokolatlanul korlátozná azokat a hasznos tevékenységeket, amelyek a sugárterhelésükhöz vezethetnek [1]. Az ICRP ezen alapdokumentuma három feltétel teljesülését követeli meg a sugárvédelmi tevékenységek során:

  1. A sugárzással járó tevékenység indokoltsága: a sugárzással járó tevékenység bevezetése a társadalom számára nettó pozitív haszonnal kell járnia.

  2. A védelem: alapkövetelmény, hogy a sugárterhelést az ésszerűen elérhető leg¬alacsonyabb szinten kell tartani, a gazdasági és szociális tényezőket is figyelembe véve (ALARA-elv; angol betűszó: As Low As Reasonably Achievable).

  3. Az egyéni dózisok korlátozása: a sugárterhelés mértékét valamennyi sugárzással járó tevé¬kenységet figyelembe véve egy, a hatóságok által meghatározott határérték alatt kell tartani.

2.1. táblázat - A radioaktív hulladékkezelés alapelvei (IAEA Safety Requirements No. WS-R-4 Annex II. 2006)