Ugrás a tartalomhoz

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai

Dr. Szűcs István (2013)

7. fejezet - Irodalomjegyzék

7. fejezet - Irodalomjegyzék

[1] Recommendations of the ICRP. Pubiication 60. Annals of the ICRP Vol. 21. Nos. 1-3. Pergamon Press. Ox¬ford and New York, 1992
[2] IAEA Safety Principles and Technical Criteria for the Underground Disposal of High Level Radioactive Wastes, Safety Series No. 99, IAEA, Vienna, 1989
[3] IAEA Radioactive Waste Management Glossary (An Update of IAEA-TECDOC-447), IAEA, Vienna, 1994
[4] IAEA Experience in Selection and Characterization of Sites for Geological Disposal of Radioactive Waste, IAEATECDOC- 991, IAEA, Vienna, 1997
[5] Materials Rsearch Society, Scientific Basis for Nuclear Waste Management (Proc. 23rd Symp. Boston, 1999), Vol. 608, MRS, Warrendale, PA, 2000
[6] IAEA Performance of Engineered Barriers in Deep Geological Repositories, Technical Reports Series No. 342, IAEA, Vienna, 1992
[7] IAEA Concepts for the Conditioning of Spent Nuclear Fuel for Final Waste Disposal, Technical Reports Series No. 345, IAEA, Vienna, 1992
[8] IAEA Quality Assurance for Radioactive Waste Packages, Technical Reports Series No. 376, IAEA, Vienna, 1995
[9] IAEA Characterization of Radioactive Waste Forms and Packages, Technical Reports Series No. 383, IAEA, Vienna, 1997
[10] IAEA Characterization of Radioactive Waste Forms and Packages, Technical Reports Series No. 383, IAEA, Vienna, 1997
[11] EC Research into Gas Generation and Migration in Radioactive Waste Repository Systems (PROGRESS Project): Final Report, EUR 19133 EN, EC, Brussels, 2000
[12] Test Plan for the TRUE (Tracer Retention Understanding Experiment) Block Scale Experiment, Rep. HRL-ICR 97-01, SKB, Stockholm, 1997
[13] OECD NEA Field Tracer Experiments: Role in the rediction of Radionuclide Migration (Proc. 1st NEA/EC GEOTRAP Workshop ologne, 1996), OECD, Paris, 1997
[14] The Environmental and Ethical Basis of Geological Disposal. A Collective Opinion of the NEA Radioactive Waste Management Committee NEA, OECD Paris, 1995
[15] Ormai P: Nemzetközi és hazai törekvések a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére és elhelyezésére, RHK Kht. 2003, Budapest
[16] Baetsle L. H.. Partitioning & Transmutation as a Waste Management Option in a Future Nuclear Era. International Conference on Nuclear Materials, Windamere. United Kingdom, 2000
[17] Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation - Status and Assessment Report, OECD/NEA, Paris, Francé, 1999
[18] Commission of the European Communities. A Community Strategy for Radioactive Waste Management, Communication from the Commission to the Council. The European Parliament and the Economic an Social Committee. Brussels. 02. 03.1994. COM (94) 66 final 1994
[19] European Commission, Partitioning and Transmutation: Towards an easing of the nuclear waste management problem. Euratom EUR 19785. 2001
[20] A roadmap for Developing Accelerator Transmutation of Waste (ATW) Technology. DOE/RW-0519. Washing¬ton. D.C. 1999
[21] Interim Storage of Radioactive Waste Packages". IAEA Technical Report Series No. 390, Vienna, 1998
[22] Storage of Radioactive Waste, IAEA Safety Guide, draft
[23] Survey of wet and dry spent fuel storage IAEA-TECDOC-1100, IAEA, Vienna. 1999
[24] Storage of spent fuel from power reactors, IAEA-TECDOC-1089, IAEA, Vienna, 1999
[25] Disposition of High-level Waste and Spent Nuclear Fuel. The Continuing Societal and Technical Challenges. pp. 119-124. National Academy Press, Washington D. C. 2001
[26] Confidence in the Long-term Safety of Deep Geological Repositories - Its Development and Communication, OECD/NEA, Paris, Francé, 1999
[27] Geological Disposal of Radioactive Waste: Review of Developments in the Last Decade, OECD/NEA, 2000
[28] Progress Towards Geological Disposal of Radioactive Waste: Where Do We Stand? OECD/NEA, 2000
[29] Regulatory Reviews of Assessments of Deep Geologic Repositories, NEA/OECD, 2000
[30] RHK Kht. „Az RHK Kht. tizedik közép- és hosszú távú terve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységekre”, 2010 május
[31] Kovács L. et al. Mecsekérc Rt: Kutatási terv a BAF minősítését célzó Középtávú Program 1. kutatási fázisához (2004-2006), Mecsekérc Rt. Pécs, 2004
[32] Takáts F et al: Műszaki megvalósítási koncepcióterv a BAF minősítését célzó Középtávú Program 1. kutatási fázisához, T S Enercon Kft. 2005
[33] Kovács L. et al. Mecsekérc Rt: A Bodai Aleurolit Formáció minősítésének Rövidtávú Programja. Kutatási zárójelentés. 1. kötet: A Rövidtávú Program időszakában kivitelezett földalatti és külszíni kutatóobjektumok; 2. kötet: Nagy léptékű földtani vizsgálatok, regionális tektonikai és szedimentológiai modell kidolgozása; 3. kötet Földtani dokumentációs munkák a BAF megismerésére; 4. kötet: Ásvány-kőzettani, kőzetgeokémiai és izotóptranszport vizsgálatok; 5. kötet: Hidrogeológiai, hidrogeokémiai vizsgálati program; 6. kötet: Kőzetmechanikai, geotechnikai vizsgálati program; 7. kötet: In situ és laboratóriumi geofizikai vizsgálatok; Összefoglaló kötet. Pécs-Paks, 1999
[33a] Kovács L. 1999: A BAF minősítésének Rövidtávú Programja – Kutatási Zárójelentés. Összefoglaló (9.) kötet. Kézirat, Pécs, 1999. március
[33b] Hámos G. 1999: A BAF minősítésének Rövidtávú Programja – Kutatási Zárójelentés. Földtani dokumentációs munkák a BAF megismerésére (3. kötet). Kézirat, Pécs, 1999. március
[33c] Csicsák J. 1999: A BAF minősítésének Rövidtávú Programja – Kutatási Zárójelentés. Hidrogeológiai, hidrogeokémiai vizsgálati program (5. kötet). Kézirat, Pécs, 1999. március
[33d] Berta Zs. 1999: A BAF minősítésének Rövidtávú Programja – Kutatási Zárójelentés. In situ és laboratóriumi geofizikai vizsgálatok (7. kötet). Kézirat, Pécs, 1999. március
[33e] Kovács, L. (ed), 1999: Digest on the results of the short-term characterisation programme of the Boda Claystone Formation, Pécs, Mecsekérc Ltd. Paks, PURAM (manuscript)
[34] Report of the WATRP Review Team on the evaluation of the Hungarian Work on Selecting a site for Disposal of Low and Intermediate Level Waste (A WATRP vizsgálatot végző csoport jelentése a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló telephely kiválasztásával kapcsolatos magyar tevékenység értékeléséről). — Manuscript (kézirat), Országos Atomenergia Hivatal, Budapest; Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 707, 2000
[35] Balla Z., Albert G., Chikán G., Dudko A., Fodor L., Forián-Szabó M., Földvári M., Gyalog L., Havas G., Horváth I., Jámbor Á., Kaiser M., Koloszár L., Koroknai B., Kovács-Pálffy P., Maros Gy., Marsi I., Palotás K., Peregi Zs., Rálisch L.-né, Rotárné Szalkai Á., Szőcs T., Tóth Gy., Turczi G. (MÁFI), Prónay Zs., Vértesy L., Zilahi-Sebess L. (ELGI), Galsa A., Szongoth G. (Geo-Log), Mező Gy., Molnár P. (Golder), Székely F. (Hygecon), Hámos G., Szűcs I., Turger Z. (Mecsekérc), Balogh J., Jakab G., Szalai Z. (MTA FKI) 2003: A felszíni földtani kutatás zárójelentése, Bátaapáti (Üveghuta), 2002–2003. — Kézirat, Bátatom Kft., Budapest, RHK Kft. Irattára, Paks, BA–03–156.
[36] Szűcs I., Berta J., Csicsák J., Hámos G. (Mecsekérc); Balla Z., Gyalog L., Horváth I., Maros Gy., Rotárné Szalkai Á., Tóth Gy., Turczi G. (MÁFI); Molnár P., Szegő I. (Golder); Bérci K., Takács T. (Erőterv); Vértesy L., Törös E. (ELGI); Szongoth G. (Geo-Log); Kovács L. (Kútfej); Gondár K. (Smaragd) 2004: A felszín alatti földtani kutatás terve, Bátaapáti (Üveghuta), 2004–2007. — Kézirat, Bátatom Kft., Budapest, 2004. május 28., RHK Kft. Irattára, Paks, BA–03–196A.
[37] Gyajog L., Hámos G. 2004: Fúrások és vizsgálatuk (in Hungarian, translated title: Boreholes and their investigation). — In: Szűcs et al. 2004, 6. fejezet (Chapter 6), pp. 94–202.
[38] Balla Z., Császár G., Földvári M., Gulácsi Z., Gyalog L., Horváth I., Kaiser M., Király E., Koloszár L., Koroknai B., Magyari Á., Maros Gy., Marsi I., Musitz B., Rálisch E., Rotárné Szalkai Á., Szőcs T., Tóth Gy. (MÁFI), Andrássy M., Benedek K., Molnár P., Szegő I., Tungli Gy. (Golder), Berta J., Csicsák J., Deák F., Gorjánácz Z., Hámos G., Hogyor Z., Kovács B., Menyhei L., Molnos I., Ország J., Simoncsics G., Szamos I., Szikszai Zs., Szűcs I., Turger Z., Várhegyi A. ( Mecsekérc), Vásárhelyi B. (BME), Madarasi A., Prónay Zs. (ELGI), Szongoth G. (Geo-Log), Gacsályi M., Moskó K. (Geopárd), Kovács L. (Kútfej) 2007: Bátaapáti hulladéktároló felszín alatti létesítményeinek előkészítési munkái 2004–2007. A földtani kutatás eredményeinek összefoglalása a Nyugati–lejtősakna 600. méterénél (1–3 kötet). — Kézirat, Mecsekérc Zrt., Pécs–Budapest, RHK Kft. Irattára, Paks, RHK–K–033/07.
[39] Balla Z., Császár G., Földvári M., Gulácsi Z., Gyalog L., Horváth I., Kaiser M., Király E., Koloszár L., Koroknai B., Magyari Á., Maros Gy., Marsi I., Musitz B., Rálisch E., Rotárné Szalkai Á., Szőcs T., Tóth Gy. (MÁFI), Berta J., Csapó Á., Csurgó G., Gorjánácz Z., Hámos G., Hogyor Z., Jakab A., Molnos I., Ország J., Simoncsics G., Szamos I., Szebényi G., Szűcs I., Turger Z., Várhegyi A. (Mecsekérc), Benedek K., Molnár P., Szegő I., Tungli Gy. (Golder), Madarasi A., Mártonné Szalay E., Prónay Zs., Tildy P. (ELGI), Szongoth G. (Geo-Log), Gacsályi M., Moskó K. (Geopárd), Kovács L. (Kútfej), Mónus P. (GeoRisk), Vásárhelyi B. (Vásárhelyi és Tsa Bt.) 2008: Bátaapáti hulladéktároló felszín alatti létesítményeinek előkészítési munkái 2004–2007. A felszín alatti földtani kutatás zárójelentése. — Kézirat, Mecsekérc Zrt., Budapest, 2008., RHK Kft. Irattára, Paks, RHK–K–082/08.
[40] Szűcs I., Menyhei L., Gacsályi M. 2003a: Jelentés az Üveghuta körzetében 2002-ben végzett abszorpciós tomográfiai mérések feldolgozásáról. — Kézirat, Bátatom Kft., Budapest, BA-03-28.
[41] Szűcs I., Menyhei L., Gacsályi M. 2003b: Az Üveghuta körzetében 2002–2003-ban végzett abszorpciós tomográfiai mérések feldolgozása. — Kézirat, Bátatom Kft., Budapest, BA-03-42.
[42] Szűcs I., Berta Zs., Menyhei L., Molnos I., Deák F. 2008: A geofizikai és geotechnikai információk szerepe a radioaktív hulladéktárolók telephelyeinek vizsgálatában. — OMBKE Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 2008/3: 40-44.
[43] Gacsályi M., Szűcs I., Moskó K. 2008a: Passzív szeizmoakusztikus vizsgálatok a jövesztési technológia optimalizálására. — Kézirat, Mecsekérc Zrt., Pécs. RHK Kft Irattár, Paks, RHK–K—082/08. In: Balla Z. et al. (2008), 2.1.4. fejezet, pp. 60–64.
[44] Gacsályi M., Szűcs I., Moskó K. 2008b: Szeizmoakusztikus monitoring. — Kézirat, Mecsekérc Zrt. Adattár, Pécs, RHK-K-082/08. In: Balla Z. et al. (2008), 2.5.2.6. fejezet, pp. 270–276.
[45] Szebényi G., Hámos G., András E., Török P., Majoros GY., zamos I., Molnár P., Kovács L. 2009: Összefoglaló értékelőjelentés a felszín alatti létesítés tervezése és a biztonsági rtékelés számára (in Hungarian, translated title: Summary ssessment report for the design of underground facilities and or the performance assessment). — Manuscript (kézirat), Mecsekérc, Pécs
[46] Berta J: Tunnel interior design and construction (Térkiképzési munkák Bátaapátiban). — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2009
[47] Benkovics I., Takáts F., B. Rebró K., Berta J., Bogár J., Csicsák J., Hogyor Z., Ropoli L., Szebényi G., Tóth P., Varga M., Vrászlai F., Kulcsár L. Hersvik D., Sakarova K., V. Miskolczi R., Németh Gy., Lowson A., Banyai J. 2008: A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló feltáró vágatai térkiképzése. Kiviteli Terv, 1. Ütem. — Kézirat, 2008. szeptember, Mecsekérc Zrt, Pécs. RHK Kft. Irattár, Paks
[48] Barton, N. et al.: Norwegian Method of Tunnelling. — World Tunnelling, June and August, 11 p. 1992
[49] Bérci K., Gyöngyösi P., Hauszmann ZS., Pinér D., Póló K., Reszler H., Romenda T., Rosenfeld S., Takács T., Zábrádiné Füzesi K., Dankó GY., Benedek K., Bőthi Z., Lugosi K., Mező Gy., Molnár P., Tungli Gy., Goldsworthy, M., Paris B., Fodor J., Sebestyén Z., Varga Z. 2007: Létesítést megelőző biztonsági jelentés (in Hungarian, translated title: Performance Assessment for Construction License). — Manuscript (kézirat), ETV-Erőterv, Budapest
[50] Gyöngyösi P. 2008: A konténerek optimális elhelyezhetőségének vizsgálata (in Hungarian, translated title: Investigation of optimal placement of containers). — Manuscript (kézirat), ETV-Erőterv, Budapest
[51] Bőthi Z., Dankó GY., Bérci K., Takács T., Fodor J. 2005: Az összegző biztonsági modellek összevetése (in Hungarian, translated title: Comparison of summary performance assessment models). — Manuscript (kézirat), Golder Associates, Budapest
[52] Bőthi Z., Takács T. 2009: Lakossági sugárterhelés számítása (in Hungarian, translated title: Calculation of human doses). — Manuscript (kézirat), Golder Associates, Budapest