Ugrás a tartalomhoz

Sport A-tól Z-ig. Általános és különleges sportágak ismerete

Gallovits László, Honfi László, Széles-Kovács Gyula (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

34. fejezet - Szkander = Karbirkózás (Armwrestling)

34. fejezet - Szkander = Karbirkózás (Armwrestling)

A szkander olyan sportág, amelyet férfiak és nők már 10 éves kortól űzhetnek. A szkander verseny- és szabadidősportként egyaránt űzhető.

Nemzetközi múlt

A szkander az Amerikai Egyesült Államokban kezdett fellendülni, ahol a mai napig nagyon népszerű sportág. Számtalan nagy nemzetközi versenyeket rendeznek. Kiváló szkander szaklapjuk van, a The Bunder, amely részletesen ad tájékoztatást a versenyekről, újításokról, szabályokról, illetve szakmai kérdésekről. A sportág Európában is igen népszerű, külön szervezete van. A legtöbb világ- és Európa-bajnok kontinensünkről került ki. A sikeres országok: Bulgária, Grúzia, Oroszország és Ukrajna.

Hazai múlt

Magyarországon több mint húsz éve szervezetten működik a szkander sportág, az elsők között Európában. Szász György szenior és masters kategóriában négyszeres világbajnok és nyolcszoros Európa-bajnok A magyar szakmai vezetés azon dolgozik, hogy e sportágat minél szélesebb körben megismertesse, versenyeket, bemutatókat szervez, továbbá beszámolókat és előadásokat is tart. A Magyar Szkander Szövetség (továbbiakban MSZSZ) több nagyszabású versenyt rendez, olyanokat, mint a Magyar Felnőtt Bajnokság, Magyar Kupa, Budapest Bajnokság, Főiskolai- és Egyetemi Bajnokság. Vidéken (Debrecen, Győr) városokban is rendez helyversenyeket, ezen kívül pénzdíjas versenyeket szervez (pl. Toldi verseny Visegrádon).

A Magyar Köztársaság területén a szkander sportág felügyeletére, irányítására, szabályainak megalkotására, azok módosítására a MSZSZ elnöksége jogosult a Szövetség alapszabálya értelmében, az abban foglaltak szerint.

A MSZSZ versenyszabályai a World Armwrestrling Association (WAA), a Szkander Világszövetség versenyszabályai alapján készültek.

Versenyszabályok

A versenyek felosztása

A versenyeket jellegük, fajtáik és rendszerük szerint csoportosítjuk.

Jellegük szerint lehetnek:

 • egyéni versenyek;

 • csapatversenyek;

 • egyéni-csapatversenyek.

Egyéni versenyen egyes súlycsoportokon belül folyik a küzdelem egyenes vagy két veseséggel való kieséses rendszerben.

Csapatverseny (csapatmérkőzés) esetében 1–1 sportklub vagy iskola, esetleg szakma vagy terület versenyzőiből alakított csapatok mérkőznek. Az ellenfelek versenyzői a mindenkori versenykiírásban, vagy megállapodásban meghatározott kor- és súlycsoportokban mérkőznek egymással. Az egyéni győzelem 1 pontot, a vereség 0 pontot jelent a csapat javára. Amelyik csapatnak jobb a győzelmi aránya az nyer.

Egyéni-csapatversenyeken az egyes súlycsoportokon belül az egyes versenyzők között folyik a küzdelem. A súlycsoportokon belül kialakult egyéni sorrend alapján kell megállapítani a csapat eredményét.

A versenykiírás szabályozza, hogy a csapatversenyben versenyzők egyéni helyezéseikért mennyi pontot kapnak (pl. I. hely 5, II. hely 3, III. hely 1 pont stb.). Az azonos SE vagy iskolához tartozó versenyzők pontszámait összesítik, és az adja meg a csapat helyezését.

Fajtáik szerint lehetnek a versenyek:

 • házi;

 • meghívásos;

 • kizárásos;

 • területi, országos;

 • nemzetközi;

 • nemzetek közötti.

Rendszerük szerint lehetnek:

 • egyenes kieséses rendszer (az első vereség után kiesik a versenyző a további küzdelemből);

 • kétvereséges, vigaszágas rendszerben a második vereség esetén (ha a versenykiírás nem rendelkezik másként pl. 3. vereség) esik ki a sportoló a versenyből.

A színhely előkészítése

A rendező szerv tartozik a szabályokban meghatározott előírások figyelembe vételével a versenyt előkészíteni.

Az asztalt úgy kell elhelyezni, hogy a küzdelmek a nézőtérről jól láthatók legyenek.

A szkander asztal

A verseny csak a MSZSZ által előírt méretű és kivitelű asztal használható.

Az asztal méretei:

 • asztallap: 90 × 66 cm,

 • asztallap magassága a padlószinttől mérve: 71 cm,

 • könyökpárna:18 × 18 × 5 cm,

 • érintőpárna (tacs): 30 × 5 × 10 cm,

 • fogantyú: 2,5 × 15 cm.

Az asztal lapja és a párnák minden nemű sérülés megakadályozására műbőrrel vannak bevonva. A párnák a borítás alatt kellően rugalmasak legyenek. A szkanderasztal házilag is elkészíthető.

A verseny lebonyolítása

 • Versenyen az indulhat, aki a nevezési lapot kitöltötte és a nevezési díjat befizette.

 • A versenyző köteles a jelenlévő orvosnál vizsgálatra megjelenni.

 • A versenyző a mérlegelésen köteles megjelenni. Abban a súlycsoportban indulhat, amelybe a mérlegeléskor bemérték. A versenyző saját elhatározása alapján egy súlycsoporttal feljebb is indulhat.

 • Csapatverseny esetén a csapat részére közös nevezési lapot kell kiállítani. A csapat legalább 8 főből és legfeljebb 13 főből állhat.

 • A csapat tagjainak hitelt érdemlően igazolni kell a csapathoz való tartozásukat (iskola, intézmény, egyesület stb.).

Korcsoportok

Mind a férfiak, mind a nők esetében:

 • serdülő:12-től 14 évesig;

 • ifjúsági:18 év alatt (14–18 évesig);

 • junior:18–20 évesig;

 • felnőtt:18 év fölött.

Az életkort, hitelt érdemlően igazolni kell a nevezéskor. Az életkor határa a születési év, hó, nap. A nevezési lapon a versenyző nyilatkozni tartozik, hogy a mérkőzés megkezdése előtt 6 órán belül szeszes italt nem fogyasztott.

Súlycsoportok

Férfi súlycsoportok:

 • 50 kg-ig;

 • 50 kg felett55 kg-ig;

 • 55 kg felett60 kg-ig;

 • 60 kg felett65 kg-ig;

 • 65 kg felett70 kg-ig;

 • 70 kg felett75 kg-ig;

 • 75 kg felett80 kg-ig;

 • 80 kg felett85 kg-ig;

 • 85 kg felett90 kg-ig;

 • 90 kg felett95 kg-ig;

 • 95 kg felett100 kg-ig;

 • 100 kg felett110 kg-ig;

 • 110 kg felettkorlátlan;

 • abszolút kategória, súlymérés nélkül.

Abszolút kategóriában a versenyen részt vevő bármelyik versenyző indulhat.

Versenyt lehet rendezni még a következő súlycsoportok szerint is:

 • 55–65 kg-ig;

 • 65–75 kg-ig;

 • 75–85 kg-ig;

 • 85–95 kg-ig;

 • 95–110 kg-ig;

 • 110 kg felett.

Nők és balkezesek részére a mindenkori versenykiírás szerint megadott súlycsoportokban kell a mérkőzéseket megrendezni.

Női súlycsoportok

 • 50 kg-ig;

 • 50–55 kg-ig;

 • 55–60 kg-ig;

 • 60–65 kg-ig;

 • 65–70 kg-ig;

 • 70 kg felett.

A súlymérés a tiszta testtömegre vonatkozik.

A mérkőzés szabályai

 • A versenyen kiemelés nincs. A versenyző a sorsolási számát megtartja a verseny végéig. Az a versenyző, aki első mérkőzését elvesztette, a vigaszágra kerül, és ott folytatja a versenyt. Az a versenyző, aki másodszor is veszített, kiesik a további küzdelmekből.

 • Első helyezett az a versenyző, aki a döntőben győz, második az, aki döntőben vereséget szenved. Egyetlen versenyző sem mérkőzhet kétszer ugyanazzal a személlyel, csak a döntőben.

 • A tényleges küzdelmeknek időhatára nincs. 2 perc küzdelem után a vezetőbíró 30 mp szünetet rendelhet el.

 • Csuklóvédő vagy szorító bőrszíj, könyökvédő (és más védőeszköz a kézen vagy karon), valamint gyűrű, karperec viselése TILOS!

 • Csak rövid ujjú vagy ujjatlan ruha (trikó) viselése engedélyezett. Szeméremsértő reklám használata TILOS.

 • A körmöknek a bíró által elfogadottan, megfelelő rövidségűnek kell lenniük.

 • Cipő viselése nem kötelező (a versenyző mezítláb is mérkőzhet). A talpon gyanta, vagy ahhoz hasonló csúszásgátló használata megengedett.

 • Hosszú hajú versenyző számára valamilyen hajrögzítő viselése kötelező.

 • Kalap (sapka) viselése, trágár kifejezések használata, valamint sportszerűtlen magatartás TILOS. Sportszerűtlen magatartás a versenyből való kizárást vonja maga után.

A versenyzők kötelességei

 • A versenyzőnek első hívást követően 30 mp-en belül az asztalnál kell lenni. Ha a másik hívás után 10 mp-en belül nem jelenik meg, akkor vesztesnek nyilvánítják.

 • A versenyzők az asztal két hosszabbik oldalán helyezkednek el. Kezdés előtt a vállak párhuzamosak az asztal középvonalával. Bal kézzel a fogantyút fogják, jobb könyöküket a könyökpárnára helyezik. Megfogják az ellenfél kezét úgy, hogy látható a hüvelykujj. A csukló az alkarral egy síkban van, azt sem behajlítani, sem kifordítani nem szabad. A mérkőzők válla és ökle között egy kézfej távolságnak kell lennie. A mérkőzés alatt a bal kéz állandóan érinti a fogantyút, elengedni nem szabad.

Szabálytalanságok

 • A magatartási és öltözködési szabályok be nem tartása szabálytalanság.

 • Az ellenfél karját sem tolni, sem húzni nem szabad. Pihenő helyzetben a csukló nyomása figyelmeztetést von maga után. A csuklókat 5 mp-en belül egyenesbe kell állítani.

 • A fogantyú elengedése szabálytalanságot, figyelmeztetést; ismételt elengedése intést von maga után.

 • Szabálytalan a helyzet akkor, ha a könyök lecsúszik a könyökpárnáról, vagy felemelkedik róla.

A bíráskodás

 • A mérkőzésen kettő, vagy három bíró működik. A vezetőbíró indítja el („Go”) és fejezi be („Stop”) a mérkőzést. Az oldalbírók a maguk oldalán figyelik a csípőt, lábakat, talpakat és az ezekkel történő esetleges szabálytalanságot. A bíró ne legyen olyan közel a versenyzőkhöz, hogy zavarja azokat.

 • Kezdés előtt megérinti a versenyzők kezét és ellenőrzi, hogy azok szabályosan felállnak a mérkőzésre, kiegyenesítik csuklójukat, kezüket összefogják az asztal közepén. A bíró ellenőrzi a mérkőzés megkezdésekor, hogy ökle keresztül fér-e a versenyző válla és alsó karja között.

 • A vezetőbíró „Ready” („Készen”) szóval figyelmezteti a versenyzőket, majd 2 mp-el utána „Go” („Rajt”) szóval indítja a küzdelmet.

 • A küzdelem befejeződik, ha az egyik versenyző keze, a csuklóvonal és az ujjtövek közötti felület (kézhát) bármely része hozzáér az érintő- (tacs) párnához, vagy abba belemélyed. Ez „Tus” és a bíró „Stop” szóval jelzi a mérkőzés végét. A bíró fölemeli a győztes karját.

 • Ha a bíró mérkőzés közben szabálytalanságot észlel „Stop” szóval megállítja a küzdelmet és a helyzetnek megfelelően intézkedik.

 • A versenyzők kezükön kívül más testrészüket (pl. fej, áll, váll) nem használhatják az ellenféllel szemben. Ha az egyik arra kényszeríti a másikat, hogy kezét a válla felé közelítse, a bíró szabálytalanságot ítél a támadó ellen.

 • Ha a kar, törési pozícióba kerül, a bíró felszólítja versenyzőt, hogy húzza vissza a kezét, korrigálja a váll- és kéztartást. A bíró nem engedheti a mérkőzés folytatását, ha a kar törési helyzetbe kerül és sérülés lehetséges.

 • Ha a bíró megítélése szerint úgy dönt, hogy egyik versenyző valami szabálytalansággal előnyt szerzett, 30 mp pihenőt engedélyezhet.

 • Ha a figyelmeztetett versenyző újabb szabálytalanságot vét, a bíró meginti. A következő szabálytalanság esetén ismét intés jár, amely után a szabálytalankodót a bíró diszkvalifikálja. Ez a versenyző ebben a versenyben tovább nem vehet részt.

 • A vezetőbíró felszólítására a versenyzőnek el kell hagyni az asztalt.

 • A bíró ítélete végleges és megfellebbezhetetlen!

 • A versenyző kísérője vagy hivatalos képviselője nem szólhat bele a vitás kérdésekbe. Ha ilyen felmerül, kizárólag a versenybíróságnak van joga dönteni. Óvás nincs!

Egy szkanderverseny igazi show-műsor. Az egyes versenyszámok között görlök, pomponosok, különböző táncosok, artisták és zenekarok kavalkádja működik közre, melyek a megfelelő hangulatot biztosítják a versenyek idejére.

Magyar Szkander Szövetség (Hungarian Armwrestling Federation)

Telefon: (+36 30) 641 5452, (+36 30) 2053871

E-mail: ,

Web: http://www.magyarszkander.hu/index.php?action=oldal&id=1