Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 10., Vízrendezés és melioráció

Horoszné Gulyás Margit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.8 Vízfolyások tulajdoni ismeretei

10.8 Vízfolyások tulajdoni ismeretei

A vízfolyások tulajdoni, kezelői ismeretei nélkül vízrendezési tevékenységet végezni (a rendkívüli kárelhárítást kivéve) nem szabad. A vízfolyások kezelőinek kérdését a múltban is és a jelenben is jogszabály tisztázza, rendezi.

Az érvényes vízügyi törvény (1995. évi 57. törvény) három kezelői kategóriát állít fel:

  • Állami kezelésű (jelentősen közcélú) vízfolyások azok, amelyek torkolatánál a vízhozam Q1% = 20 m3/s vagy azt meghaladó érték. Ezeket a vízfolyásokat miniszteri rendelet (11/2009 (VIII.5.) KvVM rendelet), sorolja fel. Kezelőjük az illetékes vízügyi igazgatóság.

  • Helyi jelentőségű közcélú vízfolyások azok, amelyeknél a torkolati vízhozam Q1% = 20 m3/s-nál kisebb, melyek nem tartoznak az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények jegyzékébe (11/2009. VIII.5. KvVM rendelet). Ezek kezelése az illetékes önkormányzatok, illetve, ha vízitársulat alakult, annak feladata.

  • Magánterületeken lévő vízfolyások, amelyek mások tulajdonát, érdekeit nem érintik, magánkezelésben lévő vízfolyások.

A tulajdoni nyilvántartások sajnálatosan sok esetben nem egyértelműek. Lehetnek oly vízfolyások, amelyek önálló helyrajzi számmal rendelkeznek, tulajdonosuk a tulajdoni lapon meg van jelölve, lehetnek oly esetek, amikor nincs önálló helyrajzi szám, a mederrészek az érintett ingatlanokhoz tartoznak. Ez esetben a tulajdonosok az ingatlantulajdonosok. Előfordulhatnak más változatok is. Minden esetben egyértelműen meg kell határozni a tulajdonost.

A vízrendezés iránti igényt, a tulajdonosoknál kell a tervező felé meghatározni és a tulajdonos(ok) viselik a vízrendezés költségeit.

A tulajdonosok vízitársulatot hozhatnak létre a vízfolyás kezelésére. A társulat, a tulajdonosok által, területük arányában befizetett összegekből végzi feladatát. (A társulat ezen felül állami támogatási összegeket kaphat feladatai végrehajtásához.)

Önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyás rendezéséről, karbantartásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzat is kaphat vízügyi alapból vagy egyéb alapokból (pl. területfejlesztési alap) támogatást (Kaliczka, 1998).