Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 11., A magyar földhasználati reform

Horoszné Gulyás Margit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - A magyar földhasználati reform

11. fejezet - A magyar földhasználati reform

11.1 Bevezetés

„A vidék az emberiség történetében a kezdetektől fogva több volt, mint termelési tér, a termőföld több volt, mint egyszerű termelő eszköz, a rajta megvalósuló mezőgazdaság pedig több volt, mint árutermelő ágazat.” (Magyari, 2005).

Ennek a megállapításnak a felismeréséhez és az agrárpolitikában történő alkalmazásához mind az Európai Unió országainak, mind hazánknak közel negyven évre volt szüksége.

A mezőgazdaság környezeti szempontú felértékelődése és a földhasználat ésszerűsítése több munkában is megjelenik. Jelen modul a magyar földhasználati reform, a földhasználati zónarendszer kialakulásáról szól.

A BSc képzésben részt vevő hallgatók már ismereteket szerezhettek ebben a témakörben az FTR8-as modul keretén belül, ami a Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program címet viseli.

Főbb témakörei:

 • Művelési ágak alakulása, várható arányváltozások.

 • Művelési ágak megválasztásának és megváltoztatásának általános szempontjai.

 • Művelési ágak és azok változásai Magyarországon az 1980–2008 közötti években.

 • A főbb művelési ágak megváltoztatásának sajátos szempontjai.

 • Gárdony Kistérség földhasználati zónarendszere.

 • A Natura 2000 hálózat hatása a föld(terület)használatra.

 • A „zöldenergia".

A fejezetből Ön megismeri:

 • A többfunkciós európai agrármodellt.

 • Az EU mezőgazdasági földhasználati elveit.

 • Magyarország földhasználati adottságait.

 • A földhasználati reform lépéseit.

 • A földhasználati modelleket.

 • A földhasználati zónarendszert és annak metodikáját.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Az európai agrármodell és ezzel összefüggésben a mezőgazdasági földhasználati elvek átlátására.

 • Földhasználati elemzések elméletének és gyakorlatának áttekintésére.

 • A földhasználati zónarendszer adott területre történő adaptálására.

Irodalomjegyzék

Ángyán J. – Menyhért Z: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004

Burgerné Gimes A.: Földhasználati és földbirtok-politika az Európai Unióban és néhány csatlakozó országban. Közgazdasági Szemle L. évf., 2003

Kohlheb N. – Podmaniczky L. – Skutai J.: Magyarország felszínborítottságának lehetőségei az éghajlatvédelemben. KÖRTÁJ Tervező Iroda Kft, Pilisszentlászló, 2009

Konkolyné Gyúró É. : Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003

Magyari J.: Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén. Doktori (PhD) értekezés, Gödöllő 2005

Területi Tervezési Koncepció – Egyeztetési dokumentáció. NYME-GEO, Fejér Megyei Agrárkamara, WAREMA projekt 2006-2008 (EU INTERREG IIIB CADSES), 2008

Verőné dr. Wojtaszek M.: Az IDRISI szoftver fejlesztésének új eredményei. GISOPEN2010, Székesfehérvár, 2010