Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20., A BIRTOKTERVEZÉS ÉRTÉKELÉSI ALAPJAI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

20.7 Összefoglalás

20.7 Összefoglalás

Az életképes üzem fogalma, meghatározása, feltételrendszere közösségi szinten nem rögzített, annak meghatározása az egyes tagországok feladatát képezi. A legelterjedtebb minősítési mutatóvá a Standard Fedezeti hozzájárulás vált, melyet mind a statisztikai összeírások során, mind a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat keretében használnak (FADN2). Ez a nemzetközi szakirodalomban is gyakran használt fogalom (SGM=Standard Gross Margin) a termelés egységnyi mértékére vetített hozzáadott érték. Egy-egy üzem SFH-a viszonylag könnyen mérhető és összehasonlításra is lehetőséget nyújt az egyes eltérő szerkezetű üzemek között, mivel a termelés egységnyi méretéhez rendelt SFH-t szorozzuk a konkrét méretekkel, majd az így kapott ágazatonkénti SFH-okat összegezzük A SFH képezi az alapját az Európai Méret Egység meghatározásának is. Jelenleg 1200 euro SFH tesz ki egy EME-t.

Az életképes üzem meghatározása során viszont a határ meghúzásánál itt is szubjektív elemek játszanak közre, nincs egységes európai gyakorlat.

A vidékfejlesztés támogatási rendszerén belül ki kell alakítani a birtokrendezés életképes gazdaságok igényeinek megfelelő támogatási rendszerét. Ennek kialakításához használják a SFH értékeket.

Szükségszerűen merül fel a birtokrendezési eljárásokban alkalmazandó csereérték egyértelmű meghatározása is. A jelenlegi földpiaci árak ma még nem teljesen alkalmasak az érték meghatározására, de ezzel még egy ideig számolnunk kell. Nem teljes értékű az aranykorona (a másfélszázados értékmérő) sem, mert ez az érték a földek minőségét kifejező mutatószám, ma már inkább közelítő értéknek tekinthető, különösen igaz ez az eltérő művelési ágak tekintetében.

A ma még kialakulófélben lévő földpiac miatt a gyakorlatban számos nyitott és megválaszolatlan kérdés mutatkozik a sajátos ingatlantípus, a termőföld értékelésében. A külföldi gyakorlat tanulságai szerint a termőföldek értékének becslésére akkor is szükség van, ha működik a földpiac, kialakul a földek adásvétele és haszonbérleti rendszere. Ennek az oka, hogy egy sor makroszintű döntés meghozatalához szükség van a földek jelenlegi és várható értékének ismeretére.

Összefoglaló kérdések

  1. Ismertesse a Standard Fedezeti Hozzájárulás fogalmát!

  2. Ismertesse az életképesség feltételeit!

  3. Mi az EUME?

  4. Melyek a piaci összehasonlító adatok alapján történő termőföld érték meghatározás lépései?

  5. Milyen korrekciókat alkalmaznak a hozadéki értékelésnél?

  6. Mit nevezünk földegyenértéknek?

  7. Milyen esetekben alkalmazzuk a földegyenérték számítást?