Ugrás a tartalomhoz

Fizikai példatár 1., 1. Optika feladatgyűjtemény

Csordásné Marton Melinda (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.5 Összefoglalás

1.5 Összefoglalás

 1. Keresse meg a helyes állítást vagy állításokat!

Az etil-alkohol törésmutatója 20  C0-on és 101 325Pa nyomáson 1,579. A víz törésmutatója -on és 101325Pa nyomáson 1,32. Akkor ez azt jelenti, hogy

 1. Az alkohol optikailag sűrűbb, mint a víz.

 2. Az alkoholban a fény gyorsabban terjed, mint a vízben.

 1. A vízben a fény gyorsabban terjed, mint az alkoholban.

 1. Az alkohol sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége.

 1. A jég törésmutatója 1,3071, a víz törésmutatója 1,3289. Válassza ki a helyes állítást, vagy állításokat!

  1. A jég sűrűbb, mint a víz.

  2. A víz sűrűbb, mint a jég.

  1. A jég optikailag sűrűbb, mint a víz.

  1. A víz optikailag sűrűbb, mint a jég.

  2. Ha a fénysugár vízből halad a jég felé, akkor történhet teljes visszaverődés.

  3. Ha a fénysugár vízből halad a jég felé, akkor nem történhet teljes visszaverődés.

  4. A víznek a jégre vonatkoztatott relatív törésmutatója: 1,0166.

  5. A jégnek a vízre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,0166.

 2. A gyémánt törésmutatója 2,4024, a kvarckristály törésmutatója 1,5391. Válassza ki a helyes állításokat!

  1. A határszög gyémánt esetén nagyobb, mint a kvarckristály esetében.

  2. A határszög nem függ a törésmutatótól.

  1. A gyémánt minden fényt elnyel, azért csillog olyan szépen.

  1. A gyémánt minden fényt visszaver.

  2. A határszög gyémánt esetében kisebb, mint a kvarckristály esetében.

 3. Milyen anyagból készítene prizmát a színkép laboratóriumi bemutatásához? Karikázza be a választott anyagot!

1. táblázat -

Anyag

Törésmutatók

Határszög

Diszperzió

760nm

589nm

397nm

Kvarckristály

1,539

1,544

1,5581

40 º 21

0,016243

Gyémánt

2,4024

2,4172

2,4658

24 º 26

0,0559

Flint (F-3)

1,60294

1,61279

1,64518

38 º 19

0,03213

Koronaüveg

1,50491

1,51002

1,52457

41 º29

0,01695


 1. Az alábbi jelenségek közül melyik bizonyítja, hogy az anyagok törésmutatója függ a hőmérséklettől?

  1. A prizmákkal előállított színképek.

  2. A délibáb.

  1. A naplemente.

  1. A tűz körül „remeg” a levegő.

 2. Lehet-e a fény sebessége 200 000 km/s?

  1. Nem, mert a fény sebessége mindig 300 000 km/s.

  2. Bizonyos közegben való terjedéskor lehet.

  1. Igen, ha egy 100 000 km/s sebességgel távolodó csillag bocsájtja ki.

 3. Melyik optikai eszköz adhat valódi tárgyról virtuális képet?

  1. A homorú gömbtükör.

  2. A domború gömbtükör.

  1. A domború lencse.

  1. A homorú lencse.

 4. Fehér fényt szeretnénk felbontani összetevőire. Rendelkezésünkre áll egy optikai rács és egy prizma Milyen lehetőségek közül választhatunk?

 1. A fényt csak prizmával tudjuk felbontani.

 2. A fényt csak optikai rács segítségével tudjuk felbontani.

 1. A fényt mindkét eszköz segítségével felbonthatjuk.

 1. A fényt egyik eszköz segítségével sem bonthatjuk színeire.

 1. Milyen mélynek látjuk a ténylegesen 80 cm mély kerti tavacskánkat felülről nézve? (A víz törésmutatója: )

  1. 60 cm,

  2. 65 cm,

  1. 80 cm,

  1. cm.

 2. Melyik optikai eszköz adhat valódi tárgyról valódi képet?

  1. A homorú gömbtükör.

  2. A domború gömbtükör.

  1. A domború lencse.

  1. A homorú lencse.

 3. Keresse meg a hibás állítást!

  1. A homorú gömbtükör a kétszeres fókusztávolságon kívüli tárgyakról kicsinyített, valódi képet ad.

  2. A domború gömbtükör kicsinyített, valódi, egyenes állású képet ad a tárgyról.

  1. A homorú gömbtükör a fókusztávolságon belül elhelyezett tárgyról egyenes állású, nagyított, valódi képet állít elő.

  1. A homorú lencse csak virtuális képet ad.

 4. Mekkora a képtávolság, ha a domború tükör görbületi sugara R=100cm, és a képet a tükör előtt 25 cm-re helyeztük el?

  1. -50 cm,

  2. -16,67 cm,

  1. 20 cm,

  1. 16,67 cm.

 5. Egy 4D lencsétől 50 cm-re elhelyezünk egy tárgyat. Melyik a helyes válasz?

  1. k=-50cm.

  2. Valódi képet kapunk, és k=50 cm.

  1. Fordított állású képet kapunk.

  1. Kicsinyített képet kapunk.

 6. A fény 60° alatt esik a vízfelületre és 40,5° alatt törik meg. Mekkora a fény terjedési sebessége a vízben?

  1. 1.34·108

  2. 4·108

  1. 2,23·108

 7. Homorú tükör előtt 4 cm-re tárgy áll. A kép 6 cm-re keletkezik a tükörtől. Mekkora a fókusztávolság?

  1. 2 cm,

  2. 4,8 cm,

  1. 2,4 cm.

 8. Homorú tükör 9 cm görbületi sugarú. A tárgy a tükörtől 2 cm távolságban áll. Hol keletkezik a kép?

  1. 3,6 cm látszólagos kép.

  2. 7,2 cm valódi kép.

  1. 1,8 látszólagos kép.

  1. 1,8 cm valódi kép.

  2. 7,2 cm látszólagos kép.

 9. Hol keletkezik a kép a 40 cm görbületi sugarú domború tükör elé 20 cm-re helyezett tárgyról?

  1. -10 cm-re.

  2. Ebben az esetben egybeesik a fókusztávolság a tárgytávolsággal, tehát nem keletkezik kép.

  1. 10 cm-re.

 10. Homorú gömbtükör fókusztávolsága 20 cm. Hol keletkezik a kép, a tükör előtt 60 cm-re elhelyezett tárgyról?

  1. 60 cm,

  2. -30 cm,

  1. 30 cm.

 11. Hullámzó vízfelület esetében nem látjuk a környező tárgyak tükörképét, sima vízfelület esetében pedig igen. Mi a jelenség magyarázata?

  1. A fénysugarak teljes visszaverődést szenvednek.

  2. Elnyelik a hullámok a fényt.

  1. Az egyenlőtlen vízfelületről diffúz módon verődik vissza a fény.

 12. Mekkora a visszaverődési szög, ha a beeső fénysugárnak a tükörrel bezárt szöge 15°?

  1. 30°,

  2. 15°,

  1. 60°,

  1. 75°.

 13. Válassza ki a hamis állítást vagy állításokat:

  1. Teljes visszaverődés akkor történik, amikor optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe lép át a fénysugár.

  2. Teljes visszaverődés akkor történik, amikor optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe lép át a fénysugár.

  1. A határszög függ a fény hullámhosszától.

  1. A határszöget úgy határozzuk meg, hogy