Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 4., Birtokrendezési modellek

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.4 . A TAMA 2 Projekt célja és tartalma

4.4 . A TAMA 2 Projekt célja és tartalma

A tapasztalatok birtokában a projektet TAMA 2 néven folytatták. Ez szervezési felépítettségét, az elvégzendő feladatokat tekintve eltért elődjétől (TAMA 1-től). Az újabb, a TAMA 2 projekt végrehajtását a SAPARD program támogatta és így annak keretében vidékfejlesztési feladatokat is meg kell oldani.

Somogy-, Baranya és Veszprém megyében a birtokrendezésbe bevont községek kiválasztása a kistérségi területek figyelembevételével történt. A Balaton parthoz tartozó községek a Balaton Part Kht. elnevezést kapták. Veszprém megyében a Három (3) Patak Kisrégió Kht.; Baranya megyében a Hegyhát Kht-hez tartozó községekben indult meg a birtokrendezés kistérségenként 6 – 15 000 hektár területen.

Feladat volt:

  • A kiválasztott településeken a birtokrendezéssel kapcsolatos tényleges igények felmérése, és azoknak az „önkéntes földcsere” jogszabályi háttér szerinti végrehajtása, figyelembe véve a teljes körű önkéntességet és az egyetértés létrehozását.

  • A birtokrendezési törvénytervezet tesztelése és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése annak érdekében, hogy ezek felhasználásával a későbbiekben a törvény végrehajtását szabályozó végrehajtási rendelet összeállítható legyen.

Az együttműködés problémamentes megoldása érdekében a koordináció munkafázisonként végighaladva adta meg a feladatokat a földhivatali és a vidékfejlesztési munkacsoport részére. Az operativitást a birtokrendezési törvényjavaslat előírásainak megfeleltetve tervezték. Előre tisztázták a kistérségi munkacsoportok által készítendő tájfejlesztési, tájrendezési, területfejlesztési és területrendezési tervek tartalmát és a készítéshez felhasználandó földhivatalok által szolgáltatandó adatok teljes körét.

A TAMA 2 Projekt szervezési és együttműködési struktúráját az 4.4. sz. ábra szemlélteti.

A két folyamatábra (4.1. sz., 4.2. sz.) összehasonlításából megállapítható, hogy változott a feladat, bővült az együttműködő szervezetek köre. Pontosabb a feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás a résztvevők és közreműködők között.

A TAMA 2 Birtokrendezési Projekt szervezési felépítettségét, és ebből eredően az elvégzendő feladatokat illetően is lényegesen eltér a TAMA 1 feladatának szervezési oldalától. A korábbiakhoz képest az eltérés oka abban jelenik meg, hogy a TAMA 2 végrehajtását a SAPARD program által is támogatott vidékfejlesztési feladat részeként kell megoldani a 3 kiválasztott megyében (Somogy megye, Baranya megye, Veszprém megye). A három megyében a birtokrendezésbe bevont községek kiválasztása a kistérségi területek figyelembevételével történt.

4.2. ábra: TAMA 2 szervezeti struktúrája