Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 10., 10 A trigonometriai magasságmérés

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10. fejezet - A trigonometriai magasságmérés

10. fejezet - A trigonometriai magasságmérés

10.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik a magassági- és a zenitszög fogalmával, a magassági kör szerkezetével, és részletesen tárgyaljuk a magassági szögmérés végrehajtásának menetét, valamint a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait, azok hatását a körleolvasásra.

A modul részletesen tárgyalja a trigonometriai magasságmérés módszerét, alapképletét, a szimultán mérések módszerét, a trigonometriai szintezést, a közelítő magasságmérési eljárásokat. A modul végén röviden összefoglaljuk a trigonometriai magasságmérés megbízhatóságára vonatkozó legfontosabb ismereteket.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

 • a magassági- és a zenitszög fogalmát

 • a magassági kör szerkezetét

 • a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait

 • a trigonometriai magasságmérés alapképletét

 • a szimultán mérések módszerét és a trigonometriai szintezést

 • a közelítő magasságmérési eljárásokat

A modul elsajátítása után képes lesz:

 • különbséget tenni a magassági- és zenitszög között

 • bemutatni a magassági kör szerkezetét

 • összefoglalni a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait

 • levezetni a trigonometriai magasságmérés alapképletét

 • ismertetni a különböző trigonometriai magasságmérésen alapuló magasságmérési eljárásokat

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek MTA FKK GGKI, Sopron, 2003

Busics Gy.: Adatgyűjtés 1-2., NYME-GEO, Budapest, 2009

Busics Gy.- Csepregi Sz.: Poláris részletmérés segédpontokkal, Geodézia és Kartográfia, Budapest

Csepregi Sz.: Mérőállomások, NYME-GEO, Székesfehérvár, 2005

Csepregi Sz.: Geodéziai alapismeretek I-II-III., SE-FFFK, Székesfehérvár, 1977

Deumlich - Steiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag, Drezda, 2002

Fasching A.: A földméréstan kézikönyve. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Budapest, 1914,

Fialovszky L.: Geodéziai műszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979

Dr. Vincze Vilmos (szerk.): Geodéziai számítások, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959

Gyenes R.: A geomatika alapjai, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006,

Hazay István : Geodéziai kézikönyv I-III., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956-1960

Krauter A.: Geodézia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002

Martin D. - Gatta G: Calibration of Total Stations Instruments at the ESRF, XXIII FIG Congress, München, 2006

Oltay K.- Rédey I.: Geodézia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962

Sárdy A.: Geodéziai alapismeretek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

Sébor J.: Geodézia I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1953

Staiger R.: University of Applied Sciences, Bochum, Németország, 2009

Yildiz F. et al.: 3D modelling by advanced total station, Selcuk University, Athén, 2007